Valorisatie van reststromen

Hutten catering laat na eerdere onderzoeken bij contractcatering nu specifiek voor partycatering onderzoek doen naar de oorzaken en verbetermogelijkheden van reststromen en voedselverspilling. Na een analyse naar de relevante kenmerken van partycatering en evenementen volgt een nulmeting, verbeterstappen worden ingezet en er volgt een nameting. Er wordt samengewerkt met het bedrijfschap horeca en catering en KHN waarmee deze pilot sectorbreed wordt ingezet.

Het afgelopen jaar is vanuit Veneca en WUR onderzoek gedaan naar de oorzaken en verbetermogelijkheden van optimalisatie van reststromen en voedselverspilling in de contractcatering. Hutten heeft daaraan ook een bijdrage geleverd. In de partycatering is hier nog geen onderzoek naar gedaan. De problematiek is daar ook anders dan bij in de contractcatering. Na een analyse naar de relevante kenmerken van partycatering en evenementen volgt een nulmeting, verbeterstappen worden ingezet en er volgt een nameting.

Binnen dit project wordt samengewerkt met het KHN en het Bedrijfschap Horeca en Catering en is dus sectorbreed opgezet. Het eerdere onderzoek van WUR en Veneca wordt in de pilot betrokken, zodat niet dubbel onderzoekswerk wordt gedaan. De uitkomsten zijn interessant voor de gehele horeca en zullen daarmee branche-overschrijdend uitgerold kunnen worden. Bovendien is het een aansprekend project waarbij consumenten worden bereikt die evenementen en party’s bezoeken. Het Platform Verduurzaming Voedsel vindt het zeer positief dat het project bijdraagt aan bewustwording bij het publiek en een effect heeft op de publieke opinie. Het onderzoek door de WUR betreft een representatieve steekproef waaruit nuttige algemene conclusies getrokken zullen worden waarbij een gedegen onderzoeksresultaat kan worden neergezet.

Korte film Hutten Catering

Gerelateerde thema's: Grondstoffen en reststromen