Transparantie in verduurzaming van de voedselketen in de catering

Cateraar Hutten wil haar complete keten transparant maken en haar assortiment verder verduurzamen. De herkomst van producten is dan ook altijd bekend en van toeleveranciers wordt commitment gevraagd op het gebied van verduurzaming. De opgedane ervaringen worden vertaald in een methodiek die ook andere bedrijven kunnen gebruiken.

HUTTEN CATERING: VAN ANONIEM NAAR LEGITIEM.
Hutten Catering is gespecialiseerd in het organiseren van exclusieve evenementen en bijeenkomsten, het verzorgen van bedrijfsrestauratieve diensten en het doorontwikkelen van ambachtelijke foodservice. Hutten verzorgt met haar 800 medewerkers op ongeveer 100 locaties de catering, en heeft o.a. Nike en Microsoft binnen haar klantenkring.  Hutten Catering heeft in directeur Bob Hutten een bevlogen en bruisende ondernemer. Als derdegeneratieondernemer is het van oorsprong familiebedrijf uitgegroeid tot een belangrijke speler op de cateringmarkt. Verduurzaming heeft een belangrijke plek in het denken en doen van het bedrijf.

KETEN TRANSPARANT
Eind 2010 definieerde Hutten de innovatiepilot aanvraag als volgt: “Wij willen de complete keten transparant maken, we zullen het assortiment moeten inkrimpen om aan die eis te kunnen voldoen. Wij zullen vooral met lokale producenten aan de slag gaan. Dat alles betekent dat we van ieder product weten waar het vandaan komt, alle leveranciers zijn ons bekend en werken binnen de door ons gestelde eisen. Dat geldt zowel voor primaire producenten als voor verwerkende bedrijven.” .

STAPPENPLAN
Hutten zal aan de hand van de opgedane ervaringen een methode met stappenplan, valkuilen, risico’s en kansen maken, waar andere organisaties profijt van kunnen hebben. Thema’s die in deze innovatiepilot spelen zijn: transport- en CO2 reductie, dierenwelzijn, duurzame teelt en eerlijke handel. Teneinde het ook allemaal zichtbaar en presentabel te maken, heeft Hutten het concept ook ‘gebrand’, er een merk van gemaakt, en dat merk lading gegeven. Onder de naam ‘ De Guijt’ ( het oud-Brabantse woord de geut betekent ‘keukentje’) wordt het assortiment samengesteld. Samen met voedseldeskundigen, dierenartsen, ZLTO en People-4-Earth is een certificeringsmethode ontwikkeld die 29 concrete producteisen bevat. “Het is hier ook wel een kwestie van communicerende vaten, hier win je wat, op een andere plek verlies je wat, het gemiddelde moet een verbetering zijn. Zo houden wij aan dat producten maximaal 300 foodmiles mogen hebben. Kun je dan bijvoorbeeld wel zalm serveren? Naar de foodmiles sec geredeneerd niet, maar we lossen dat op door bijvoorbeeld alleen met MSC gecertificeerde producten te werken.” Om de band met de toeleveranciers nog intenser te maken, spreek Hutten over ‘de helden van de Guijt’. “Zo wordt de band tussen onze producenten en producenten nog hechter.”

Gerelateerde thema's: Transport, Dierenwelzijn en -gezondheid, Emissies naar de lucht, Eerlijke handel, Biodiversiteit, Water en bodem