Stichting Veldleeuwerik Verduurzamen van de akkerbouwerskolom

Stichting “Veldleeuwerik” is een initiatief van o.a. Heineken en Unilever. Onder begeleiding van een extern adviseur gaan akkerbouwers aan de slag om “op maat” te verduurzamen. Een duurzame bodem is daarbij de sleutel waar alles om draait. Deelnemende afnemers zullen het duurzaam geteelde akkerbouwproduct meenemen in hun eigen marketingstrategie. 

Onder begeleiding van een extern adviseur gaan akkerbouwers aan de slag om “op maat” te verduurzamen. Deze begeleiding binnen de keten wordt als noodzakelijke voorwaarde gezien om het proces goed te laten verlopen. Een duurzame bodem is daarbij de sleutel waar alles om draait. Deelnemende afnemers zullen het duurzaam geteelde akkerbouwproduct (frites- en tafelaardappelen, uien, tarwe, gerst, industriegroenten, suikerbieten, ed) meenemen in hun eigen marketingstrategie. Er zal geen apart Veldleeuwerik-merk opgezet worden. Om het een en ander goed en gestructureerd te laten verlopen wordt voorzien in een stevige begeleiding rondom telers, adviseurs en afnemers.

Korte film Stichting Veldleeuwerik

Gerelateerde thema's: Water en bodem