Mandjesconcept 100% duurzame mainstream koffie

Het mandjesconcept van UCC Coffee Benelux stimuleert omvangrijke opschaling van het aanbod duurzame koffie op de Nederlandse markt. Het biedt supermarktformules, grossiers en spelers in de foodservice sector de mogelijkheid om hun huismerk koffie-assortimenten, volgens gerenommeerde duurzaamheidsstandaarden, te verduurzamen naar 100%. 

100% duurzame koffie volgens het mandjesprincipe bestaat uit koffie afkomstig van duurzaam gecertificeerde plantages. De klant krijgt van UCC Coffee Benelux de garantie dat alle koffie in zijn verpakking duurzaam gecertificeerd is. De ‘verhouding tussen keurmerkcertificaten’ echter kan variëren. Voordeel van het mandjesconcept is dat het merkeigenaren in staat stelt om een grote verduurzamingsslag te slaan - en toegevoegde merkwaarde te creëren met behoud van kwaliteit, prijscompetitiviteit, flexibiliteit en daarmee continuïteit van supply (en verkoop).   

Waarom is hier behoefte aan?

Het concept verschaft eigenaren van huismerk koffie de mogelijkheid om hun complete assortiment voor de volle 100% te verduurzamen zónder daarbij geconfronteerd te worden met risico’s als defaults of plotselinge prijsstijgingen  en de daarmee gepaard gaande mogelijke imagoschade. Het concept maakt verduurzaming op grote schaal toegankelijk en attractief voor veel merkeigenaren. Het bevordert daarmee verduurzaming en opschaling van mainstream gepositioneerde koffie-assortimenten in de Nederlandse markt.

De Pilot

Deze productpilot wordt uitgevoerd door UCC Coffee Benelux en Spar en ook andere supermarktketens hebben belangstelling getoond. Om het mandjesconcept, en daarmee koffiemerken die zich hiermee nu en in de toekomst profileren, een zo optimaal mogelijke geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en transparantie mee te geven blijkt communicatieve ondersteuning above-the-line  onmisbaar. Prominent onderdeel binnen deze activiteiten is het ontwikkelen van een externe (attractief virtueel ingerichte) website welke geheel is gericht op het ‘laden’ (verhelderen) van het concept.

Het nieuwe van dit concept is dat UCC Coffee Benelux haar klanten de mogelijkheid wil bieden om naast de keurmerk intiatieven rainforest Alliance, UTZ Certified en Fair Trade (Max Havelaar) te kiezen voor een alternatieve invulling voor koffie die 100% duurzaam is. Al deze koffie wordt ingekocht bij duurzaam gecertificeerde plantages door de drie eerdergenoemde keurmerken. Voor telers wordt het gemakkelijker om de duurzame teelt op te schalen omdat men – los van de koppeling aan een specifiek keurmerk – meer zekerheid krijgt om alle duurzame koffie af te zetten. Nu wordt er geteeld gerelateerd aan een of meerdere van de bestaande keurmerken. Op termijn zou het er toe kunnen leiden dat de verschillende keurmerken naar elkaar toegroeien omdat er geen onderscheid meer hoeft te zijn als sprake is van 100% duurzaam geproduceerde koffie. Er zal geen sprake zijn van een nieuw keurmerk, er is ondersteuning van de drie keurmerkorganisaties en er is een onafhankelijke controle dat de koffie van het mandjesconcept afkomstig is van duurzaam gecertificeerde plantages/coöperaties.

Gerelateerde thema's: Eerlijke handel, Biodiversiteit, Water en bodem