Klimaatneutraal Kaasmaken

In dit project van CONO Kaasmakers is een concreet plan van aanpak en stappenplan ontwikkeld om tot een klimaatneutrale fabriek te komen, waar zo veel mogelijk kringlopen gesloten worden. Dat betekent dat gekeken wordt naar de hele keten van diervoeding, koeien in de weide en gebruik van mest, tot alle processen binnen de fabriek. Urgenda begeleidt het project.

CONO Kaasmakers in de Beemster ambieert koploperschap in hun branche op het gebied van duurzaamheid, in alle onderdelen van het proces. Dat betekent dat gekeken wordt naar de hele keten van diervoeding, koeien in de weide en gebruik van mest, tot alle processen binnen de fabriek. De coöperatie telt ongeveer 500 leden/melkveehouders. Sinds 2008 loopt hiervoor al het Caring Dairy-programma (in samenwerking met Ben&Jerry’s, een Unilever-bedrijf) en zijn hiervoor al diverse stappen gezet (o.a. organiseren 160 kennisbijeenkomsten per jaar voor veehouders, ontwikkelen Koe Kompas en keuze voor duurzame soja).

CONO wil daarbij zo veel mogelijk kringlopen sluiten en duurzaam produceren, o.a. op de gebieden energie, water, grondstoffen en mest. Veel onderdelen van dit project zijn relevant voor andere producenten in de voedingsmiddelenindustrie, ook buiten de zuivel en kaasfabrieken.

STAPPENPLAN
In dit project wordt een concreet plan van aanpak en stappenplan ontwikkeld om tot een klimaatneutrale fabriek te komen, waar zo veel mogelijk kringlopen gesloten worden. De verschillende stappenplannen leiden tot een plan van aanpak, waarna in een volgende fase na dit project -indien gewenst- implementatie kan plaatsvinden. Het betrekken van medewerkers en melkveehouders (leveranciers) is hierbij een belangrijke sleutel tot een eventueel succes. De projectleiding is in handen van Urgenda.

AANSLUITING THEMA’S 
De plannen voor de nieuwbouw zijn in september 2011 gepresenteerd aan de raad van bestuur van CONO Kaasmakers, en zijn eind 2011 aan de leden van de coöperatie voorgelegd. In die nieuwe kaasmakerij, die een capaciteit heeft van 38 miljoen kilo kaas, wordt verduurzaming toegepast door het gebruik en inzet van biovergisting, zonne-energie, en programma’s om watergebruik te optimaliseren en de stroom afvalstoffen te verminderen.

BEGELEIDING 
Urgenda heeft het project geleid, experts bij elkaar gehaald, discussies met CONO-mensen gevoerd, de fabriek doorgelicht, gekeken naar energie, water, grondstoffen en mest. Daarna werd een rapport gemaakt waarin drie ambitieniveaus gedefinieerd werden voor die onderwerpen met als hoogste ambitie: kringlopen sluiten en volledig op eigen duurzame energie produceren. Daarnaast werden gesprekken gevoerd met allerlei belangrijke stakeholders in het gebied. Projectleider Marjan Minnesma daarover: ” Wij kijken integraal en in kringlopen en brengen kennis van koplopers mee, waaraan CONO zich kan spiegelen. Op sommige gebieden was en is CONO al heel ver, dat is voor hen , ook richting de eigen organisatie goed om te weten.”

MEER OUTPUT 
Tot slot CONO’s supply chain manager Niek Nielen: “In de eerste fase zullen we vooral met energie en water als thema aan de gang gaan. De maatregelen die we daar voorzien betekenen dat we een goede 20% besparing realiseren. Anders gezegd, we kunnen die 38 miljoen kilo kaas maken met hetzelfde energie- en watergebruik als de output van de huidige fabriek die 27 miljoen kilo doet. In een tweede fase kijken we verder naar het beperken van afvalwater, en hoe we met zelfgemaakt biogas weer voor energie kunnen zorgen.”

Korte film CONO

Gerelateerde thema's: Emissies naar de lucht, Energie