KHN: Verduurzaming fritesketen

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) onderzoekt in deze pilot de mogelijkheden tot verduurzaming van de fritesketen om uiteindelijk frites van duurzame aardappelen in de fastservice-sector mogelijk te maken. Er wordt gekeken naar het stimuleren van verduurzaming in de aardappelteelt en aardappelverwerking. Maar ook naar het stimuleren van de afname van duurzame frites en de communicatie richting consument.

Het project is opgedeeld in drie fasen:

1. Markt/-consumentenonderzoek: hoeveel aardappelen worden al op een duurzame wijze geteeld? Wat is het marktaandeel hiervan? Welke consument laat zich verleiden door duurzame frites? Welke fastservice business case kan aan verduurzaming ten grondslag liggen? Welke netto kostenverhoging heeft gebruik van frites gemaakt van duurzaam geteelde aardappelen tot gevolg? etc. Dit onderzoek zal plaatsvinden in 2012 en in 2014 herhaald worden om de impact van deze pilot te kunnen onderzoeken.

2. Duurzame fritesketen: leveranciers en afnemers van frites werken samen aan de borging van verduurzaming in de keten. Aanbod en vraag moeten met elkaar in overeenstemming zijn wil duurzaamheid een succes worden. KHN signaleert een grote innovatiekans voor fastservicebedrijven die frites gemaakt van duurzaam geteelde aardappelen willen gaan aanbieden. Ook constateert zij dat verduurzamingsprocessen in de aardappelteelt onvoldoende herkenbaar, transparant en controleerbaar zijn in de keten. Aan de andere kant zoeken duurzame telers en hun verwerkers een markt voor hun producten. Een ideaal moment om in een pilot te onderzoeken hoe de behoeftes aan beide kanten van de keten aan elkaar te koppelen zijn. Hiervoor kan aansluiting gezocht worden bij Stichting veldleeuwerik en de certificering die men wil ontwikkelen. Aardappels kunnen van aangesloten telers worden afgenomen. Naast verduurzaming van aardappelteelt is ook verduurzaming van aardappelverwerking een belangrijk onderdeel van deze pilot. De aardappelverwerkende industrie is koploper op het gebied van energiebesparing, waterbesparing en valorisatie van reststromen. In deze pilot zullen fritesproducenten naar consumenten en andere stakeholders communiceren over hun verduurzamingsactiviteiten.

3. Communicatie/vermarkting: vermarkting en een interessante business case zijn belangrijke onderdelen binnen de pilot. Immers, als kostentechnisch geen haalbaarheid zit in de verduurzaming van de fritesketen, dan zal de vraag ernaar niet voldoende worden. Niet alleen is een heldere business case van belang om ondernemers in de fastservice te overtuigen, tevens zal de consument gestimuleerd moeten worden om zich door duurzame friet te laten verleiden en de bijbehorende prijs hiervoor te willen betalen.

Gerelateerde thema's: Grondstoffen en reststromen