Ketengewijze aanpak duurzaamheid fris, waters en sappen

De FWS (Nederlandse vereniging voor Fris, Waters en Sappen) stelt een gedragscode op en een duurzaamheidsagenda. Zo worden ambities en road maps voor de thema’s watergebruik, CO2 reductie, afvalpreventie, duurzame grondstoffen en eerlijke handel in kaart gebracht.

 

Gerelateerde thema's: Eerlijke handel, Emissies naar de lucht, Energie, Water en bodem, Grondstoffen en reststromen