Ketenaanpak biersector

De grootste Nederlandse brouwers willen een ketenanalyse uitvoeren waarbij energiebesparing, transportreductie en emissies aan de orde komen. Ook de duurzame teelt van de grondstoffen hop en brouwgerst wordt geanalyseerd.

 

Gerelateerde thema's: Transport, Energie, Water en bodem, Grondstoffen en reststromen