Introductie plantaardige vleesalternatieven in het out-of-homekanaal

Bij vleesvervangers is niet zozeer het verduurzamen van het aanbod de grootste uitdaging, maar het vermarkten van de producten. Cateraar Albron onderzoekt met een aantal partners (o.a. restaurants en producent Ojah) hoe plantaardige alternatieven voor vlees kunnen worden aangeboden. De kennis zal gedeeld worden met de gehele vleesvervangerssector.

 

Gerelateerde thema's: Grondstoffen en reststromen