Geen vinkje maar een veldleeuwerik

In Stichting Veldleeuwerik werken akkerbouwers en hun afnemers aan de hand van tien internationaal erkende indicatoren aan het verder verduurzamen van de akkerbouw productiekolom. Deze pilot richt zich op het ontwikkelen van een certificeringsmethodiek om de verduurzamingsprocessen van deze akkerbouwers inzichtelijk te maken. Doelstelling is tevens het aantal deelnemende akkerbouwers te laten groeien naar 300 bedrijven in 2014 in Zuid West Nederland met uitrol vanaf 2015 in heel Nederland. 

In januari 2012 heeft het Platform een pilot van St. Veldleeuwerik goedgekeurd voor de uitrol van deelnemende akkerbouwers van 60 leden in 2011 naar 300 bedrijven in 2014 in Zuid West Nederland met uitrol vanaf 2015 in heel Nederland. Deze pilot ‘geen vinkje maar een veldleeuwerik’ richt zich op het ontwikkelen van een certificeringsmethodiek om de verduurzamingsprocessen van de akkerbouwers die meedoen in Stichting Veldleeuwerik inzichtelijk te maken. In Stichting Veldleeuwerik werken inmiddels een groot aantal akkerbouwers en hun afnemers aan de hand van tien internationaal erkende indicatoren aan het verder verduurzamen van de akkerbouw productiekolom. Het certificaat zal zich richten op b-t-b toepassingen waarbij er geen logo voor consumenten komt. 

Het Platform Verduurzaming Voedsel is positief over dit project omdat het gaat om een ketenproject waar boeren en afnemers bij zijn betrokken die behoefte hebben aan een certificeringsmethodiek. Het is een bottom-up project, waarbij de boeren keuzevrijheid hebben op welke onderdelen men gaat verduurzamen. 
De akkerbouwers stellen zelf een eigen verduurzamingsplan op en zetten hiermee een continue verbeterproces in gang.

Gerelateerde thema's: Biodiversiteit, Water en bodem