Duurzame zuivelketen

Doel van deze innovatiepilot van NZO samen met LTO is draagvlak te ontwikkelen voor een gezamenlijke aanpak van de meest relevante duurzaamheidsissues. Er wordt een meetmethode ontwikkeld om zaken inzichtelijk te maken voor de ondernemers. De melkveehouderij in Nederland heeft daarbij aandacht voor energie & klimaat, diergezondheid en biodiversiteit.

Hoe krijg je een veranderingsproces, of beter nog een verduurzamingsproces bij 15.000 melkveehouders op gang? Dat was de uitdaging waar de Nederlandse Zuivel Organisatie samen met LTO en o.a. Friesland- Campina voor stonden. Jaap Petraeus is verantwoordelijk voor de Public en Quality Affairs bij Friesland- Campina. “Verduurzaming leeft bij ons bedrijf, de vraag en de uitdaging is hoe het tot waarde kan worden gebracht. Daar hebben we wel onze leden-melkveehouders voor nodig.”

DRIETRAPSAANPAK 
FrieslandCampina heeft een drietrapsaanpak bedacht en in een éénjaarsprogramma uitgerold: allereerst moest aan de bewustwording bij de melkveehouders gewerkt worden. Mede omdat de melkquota straks in 2015 worden afgeschaft, is de zaak in bredere zin bespreekbaar gemaakt bij en met onze leden. Petraeus vervolgt: “Begin 2011 organiseerden we ruim 140 bijeenkomsten waarin we als bedrijf de uitgangspunten van de verduurzaming hebben gepresenteerd. We moeten werken aan vier thema’s: dierengezondheid, biodiversiteit, energie en klimaat en weidegang. De inbreng en reacties van de melkveehouders is meegenomen in de vervolgaanpak. In fase twee hebben wij een monitoringsysteem opgezet: meten is weten, er is een registratiesysteem opgezet dat onze leden moeten gebruiken. De NZO heeft daar in samenwerking met het LEI zeer goed werk voor verricht. In de derde fase gaan we werken aan het aantoonbaar maken van de resultaten die we bereiken.”

 

VOORBEELDFUNCTIE
Hiervoor is een systematiek ontwikkeld met KPMG Sustainability. Er is ook gekeken naar voorbeelden die al werken, zoals het MSC-merk in de visserij. Er zijn product- en procescriteria gedefinieerd, die uiteindelijk in een ‘duurzame zuivelladder’ resulteren. Begin 2012 gaat FrieslandCampina aan de slag met de implementatie. Al met al een grootschalige aanpak, waarin een vrijwel complete bedrijfstak (de melkveehouderij) een transitieproces in gaat. Overtuiging bij het topmanagement van FrieslandCampina dat dit dé juiste weg is, maar ook bij de melkveehouders, deze aspecten maken deze innovatiepilot tot een succes dat wellicht voor andere agrarische bedrijfstakken een voorbeeld kan zijn.

Gerelateerde thema's: Dierenwelzijn en -gezondheid, Biodiversiteit, Energie