Duurzame teelt groenten en fruit

Albert Heijn heeft een aantal thema’s aangewezen, waarbinnen een significante verduurzaming wordt doorgevoerd bij producten zoals aardbeien, komkommers en prei. Enerzijds aansluiten bij de systematiek van Global GAP, anderzijds aansluiten bij ‘Puur en Eerlijk’ dat Albert Heijn in 2015 voor alle huismerkproducten wil doorvoeren. Een project van o.a. Bakker Barendrecht, Stichting Natuur en Milieu, DLV en Wageningen UR.

AH - Duurzame groente en fruit

Pilot project duurzame teelt groenten en fruit, Albert Heijn, Stichting Natuur en Milieu, DLV Plant, Bakker Barendrecht, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving/Wageningen Universiteit (WUR). In 2009 heeft Albert Heijn het label Puur en Eerlijk geïntroduceerd. Binnen dit label is voor een aantal productgroepen een voor de consument herkenbare verduurzaming doorgevoerd. Begin 2010 heeft Albert Heijn de ambitie uitgesproken dat al haar ‘private label’ producten uiterlijk per 2015 duurzaam geproduceerd zullen zijn.

De productgroep AGF (aardappelen, groenten en fruit) is in het assortiment Puur en Eerlijk tot nu toe uitsluitend vertegenwoordigd binnen het thema biologisch. AH wil de verduurzaming binnen deze productgroep verbreden naar andere duurzaamheidthema’s. Om dit mogelijk te maken wordt een start gemaakt met een beperkt aantal zorgvuldig gekozen producten, waarvoor een systeem voor verduurzaming zal worden ontwikkeld dat later ook op andere producten kan worden toegepast.

Het doel van dit project is om d.m.v. een drietal pilotprojecten – in een gezamenlijke inspanning met leveranciers, telers en maatschappelijke organisaties – een duurzaam teeltsysteem te ontwikkelen waarmee duurzaamheid in een aantal onderscheidende niveaus kan worden aangegeven. Het beoogde resultaat: drie duurzaam geteelde producten, die voor de consument herkenbaar in de markt kunnen worden gezet, geborgd in een teeltsysteem dat toepasbaar is op andere producten in de AGF-groep. Deze drie producten worden opgeleverd in de eerste drie maanden van 2013.

Dit pilotproject omvat een drietal producten, waarmee het teeltsysteem ontwikkeld en getest kan worden. De thema’s welke het duurzame teeltsysteem zal omvatten zijn:

  • Geïntegreerde teelt
  • Water
  • Natuur
  • Energie
  • Emissie broeikasgassen

De gekozen producten zullen de diversiteit van het gehele AGF-assortiment vertegenwoordigen, waardoor het hieruit ontwikkelde teeltsysteem toepasbaar zal zijn op het gehele groente en fruitassortiment van Albert Heijn ‘Private Labels’. Albert Heijn pakt deze pilot op tezamen met haar ketenpartners en deskundigen op het vakgebied van duurzame teelt. Daarnaast worden maatschappelijke organisaties als Stichting Natuur en Milieu en het Wereld Natuur Fonds actief bij de ontwikkeling van dit systeem betrokken.

Gerelateerde thema's: Emissies naar de lucht, Biodiversiteit, Energie, Water en bodem