Bakery Power 1.0.

Via de Stichting Bakkerij Imago willen de Nederlandse Bakkerijen aanzienlijke besparingen realiseren op het verbruik van energie. Het grootste energieverbruik (gas en elektra) zit in de ovens, de rijskasten, het mengproces, de koel- en vriesinstallaties en de krattenwas.

Stichting Bakkerij Imago: Bakery Power

SBI heeft een trackrecord opgebouwd op het terrein van verduurzaming van brood: SBI heeft al eerder projecten geinitieerd om oplossingen aan te dragen voor de naar schatting 70 miljoen kilo dagoud brood. Dat zijn 175 vrachtwagens per week. Dit “dagoude” brood vertegenwoordigt een waardeverlies van € 120 miljoen per jaar, gerekend in consumentenbestedingen. Dagvers brood heeft vijf minuten voor sluitingstijd een waarde van gemiddeld € 2,21/kg en vijf minuten na sluitingstijd wordt het ten onrechte als “waardeloos” betiteld. De helft van de retourstroom is afkomstig van bakkerijen (afgekeurde producten, restdeeg, servicevoorraad), de andere helft ontstaat bij de retail.

HAALBAARHEIDSSTUDIE
Binnen dit innovatieproject is een haalbaarheidsstudie gedaan om het energiegebruik in de Nederlandse bakkerijsector te verminderen. In de afgelopen vier jaren zijn de kosten voor het energieverbruik bij de deelnemende bakkerijen met min. 50% toegenomen, alle reden om te onderzoeken hoe er bespaard kan worden om enerzijds vanuit een economisch en anderzijds vanuit een duurzaamheidsperpectief te kijken. Aan het project hebben drie industriele bakkerijen (Amarant Bakkers, Bakkerij Pater en Bakkerij Wiltink) en een toeleverancier (Capway systems) meegedaan. Het proces is door een onafhankelijke deskundige op energiegebied begeleid.

TERUGVERDIENEN 
Het grootste energieverbruik (gas en elektra) zit in de ovens, de rijskasten, het mengproces, de koel- en vriesinstallaties en de krattenwas. Onderzoek bij de deelnemende partijen geeft aan dat de doelstelling om minimaal 10% op de energiekosten te besparen zeer wel haalbaar is. De noodzakelijke investeringen van een aantal tienduizenden euro’s kunnen gemiddeld genomen terugverdiend worden in 1,2 tot 2,8 jaar tijd, en realiseren de gewenste energiebesparing. De aan deze innovatiepilot deelnemende partijen toonden zich enthousiast over de uitkomst van deze studie, en zien zeker toepasbaarheid. Projectleider Ad Overgaag: “De sector moest echt op gang komen. Het heeft een behoorlijke aanloop gekend. Nu, anno 2011, staat verduurzaming in de top 5 van de agenda’s van vele bakkerijen. Hoe baanbrekend de voorstellen ook zijn, de sector worstelt nog om productideeën om te zetten in concrete plannen. De pilot geeft aan dat er wel degelijk resultaten behaald kunnen worden om het energiegebruik terug te dringen.”

Gerelateerde thema's: Energie