Aanpak voedselverspilling in de foodservice

Hierbij staan het bestelgedrag van de cateringmanager en anderzijds de afvalpreventie centraal. Kruidenier Food Service en cateraar Albron brengen de gegevens in beeld en stellen een verbetertraject vast. 

In het project wordt langs twee lijnen gewerkt aan verbetering op het gebied van duurzaamheid. Aan de ene kant wordt het bestelgedrag van de catering manager geanalyseerd en worden verbeteropties aangeleverd, en aan de andere kant wordt gemeten hoeveel er wordt weggegooid op de cateringlocaties met als doel die stromen te hergebruiken met bestemming veevoer.

Dit wordt gedaan niet alleen met betrekking tot volumes, maar ook aangaande wet- en regelgeving en benodigde infrastructuur op de locaties. De kwalitatieve resultaten zullen generiek zijn en daarom breed inzetbaar. Het project komt tegemoet aan de wensen die het Platform onder andere stelt op het thema voedselverspilling.

Gerelateerde thema's: Grondstoffen en reststromen