Aanpak voedselverspilling in de catering

Het was tot voor kort niet bekend wat er in de contractcateringbranche aan voedsel wordt weggegooid. Ook zijn de oorzaken van de voedselverspilling onbekend. Daarom heeft Wageningen UR een onderzoek gestart in de contractcateringbranche waar alle Veneca-contractcateraars aan meedoen. Het onderzoek is opgebouwd uit drie fasen: wat is de voedselverspilling per productgroep, wat zijn de oorzaken van de voedselverspilling en ten slotte worden oplossingen gezocht en geïmplementeerd.

Schattingen geven aan dat de consument minimaal € 2,4 miljard aan voedselwaarde weggooit, en dat er in de ketens nog eens voor een waarde van € 2 miljard verloren gaat. Veneca-lid Albron en CBL-lid Kruidenier Food Services werken in dit project samen met  Wageningen UR om tot concrete doelstellingen en resultaten te komen. In het project wordt langs twee lijnen gewerkt aan verbetering op het gebied van  duurzaamheid. Aan de ene kant wordt het bestelgedrag van de catering manager geanalyseerd en worden verbeteropties aangeleverd, en aan de andere kant wordt gemeten hoeveel er wordt weggegooid op de cateringlocaties met als doel die stromen te hergebruiken.

Dit wordt niet alleen gedaan met betrekking tot volumes, maar ook aangaande wet- en regelgeving en benodigde infrastructuur op de locaties. De kwalitatieve resultaten zullen generiek zijn en daarom breed inzetbaar.

Dit wordt niet alleen gedaan met betrekking tot volumes, maar ook aangaande wet- en regelgeving en benodigde infrastructuur op de locaties. De kwalitatieve resultaten zullen generiek zijn en daarom breed inzetbaar.

Waarom is dit project goedgekeurd?
Het project werkt direct op het gebied van Energieverbruik, CO2 reductie, transportreductie, afvalpreventie: door Kruidenier Food Services in de retourstroom afval te laten meenemen, is er sprake van transportreductie, maar ook van afvalpreventie, omdat het wordt ingezet voor veevoer en dat wordt door LNV weer beschouwd als indirecte humane voeding. Door catering managers anders om te laten gaan met bestellen en verwerken op de locatie wordt aan afvalpreventie gedaan. Beide zaken hebben ook indirect een gunstige invloed op energieverbruik en CO2-reductie.

Indiener
Veneca: www.veneca.nl

Gerelateerde thema's: Grondstoffen en reststromen