Vineyard Company BV

Wat wij doen

Vineyard Company B.V. exploiteert en faciliteert bijzondere horeca-,  catering-  en evenementenlocaties in Midden Nederland. Daarnaast zijn wij actief op het gebied van party- en eventcatering.

De waarde van onze organisatie wordt bepaald door de kwaliteit van samenwerking: samenwerking met leveranciers, medewerkers, gasten, opdrachtgevers en locaties.

Vineyard Company bestaat uit de werkmaatschappijen Vineyard Party Catering BV, Vineyard Business Catering BV, de Nonnerie BV en Groeneveld Horeca BV. 

Visie

Locaties zijn steeds vaker op zoek naar een flexibele, maar duurzame samenwerking. Wij willen voor deze locaties in Midden Nederland de logische partner zijn: Een sterke multifunctionele speler met een stevige, duurzame `foodprint` in het horeca- en catering speelveld.

Missie

Vineyard Company is dé partner voor haar locaties en biedt oplossingen voor de totale food & beverage afdeling. Als exclusive of preferred supplier, op basis van catering of inpandig als vaste exploitant. Er wordt altijd gekeken naar de beste mogelijkheid voor de locatie. Samen investeren en ontwikkelen is ons uitgangspunt.

Duurzaamheid

Sinds 2009 is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een vast onderdeel van onze bedrijfsvoering. Wij zijn gestart met een enquête onder onze belangrijkste stakeholders en het opschrijven van wat we zelf belangrijk vinden. Die resultaten zijn toegevoegd aan de wensen én eisen van AgentschapNL. Onze medewerkers hebben gezamenlijk de goede doelen bepaald die wij ondersteunen.
Alle bovenstaande punten hebben geleid tot onze eerste ‘Foodprint in duurzaamheid’,

MVO in 5 stappen.
1.ECOLOGISCH / VEGETARISCH / REDUCEREN VAN FOOD MILES

2.FAIR & TRANSPARANT

3. WASTE MANAGEMENT & ENERGY BEHEER

4.GEZONDHEID / TEVREDENHEID / PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

5. MBO, MARKETING & SOCIAL RETURNBedrijfsgegevens

Actieve thema's

 • Arbeid

  Arbeid

  Extern

  Vineyard Company houdt bij inkoop van producten altijd rekening met het Fairtrade principe (onder welke omstandigheden werken mensen en worden producten verbouwd in binnen- en buitenland) en kiest wanneer het gaat om een reële keuze altijd voor Fairtrade.
  Bedrijfskleding kopen wij slechts in bij leveranciers met een Fairwair label.


  Intern

  Alle afdelingen streven de maximale eisen voor ARBO en HACCP na. Hiervoor zijn speciale huisregels opgesteld.

  Wij promoten actief het thema gezondheid bij onze medewerkers door bedrijfsfitness aan te bieden en 24/7 gratis handfruit. Vineyard Company heeft een zeer hoog percentage gezondheid onder medewerkers van gemiddeld 98%.

   

  Verzuim    

  Gezondheid van medewerkers heeft indirect uiteraard invloed op het ziekteverzuim. Door dit te monitoren proberen wij te sturen op de gezondheid van onze medewerkers.
  Het landelijk gemiddelde percentage voor ziekteverzuim was 4% in 2012, waarbij de horecabranche met een gemiddeld cijfer van 2,3% veruit het beste presteerde. Het verzuimpercentage van Vineyard Company in 2012 was 1,75%.

  RI & E

  Buiten verzuim zijn er meer ondernemers- maar ook gezondheidsrisico’s. Deze zijn in 2012 per bedrijfsonderdeel in kaart gebracht en er is een plan geschreven om deze risico’s zoveel mogelijk te vermijden: risico inventarisatie & evaluatie.

  Social Return 

  Social Return is het creëren van extra werk(ervarings)plaatsen voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Per bedrijfsonderdeel inventariseren wij de mogelijkheden hier op in te spelen om zo de uitstroom naar werk te kunnen bevorderen.

  1. Op elke vaste eigen locatie zorgen wij voor leerplaatsen

  2. Via ATC Amersfoort laten wij speciaal producten produceren die wij in ons bedrijf inzetten

  3. Wij werken op onze productielocatie met herintreders en wajongeren

  Wij promoten het aankopen van kunst van de Weide doelen.Reinaerde Atelier De Wijde Doelen is een kunstatelier waar ongeveer 40 getalenteerde kunstenaars met een verstandelijke beperking werken. De kunstenaars maken keramiek, tekeningen, schilderijen en grafiek van grote kwaliteit.

   

  Doelstellingen 2013

  Doelstelling 1:

  Percentage ziekteverzuim terugdringen tot onder de 1,5%.

   

  Doelstelling 2:

  De inventarisatie en het RI & E plan laten toetsen middels een audit, aanpassingen maken en de evaluatie uitvoeren.

  Doelstelling 3:  

  Wij hebben de ambitie om voor 2015 een opleiding te ontwikkelen speciaal voor cateringmedewerkers of nauw betrokken te zijn bij een dergelijke opleiding.

  Verklaringen

  Keurmerken
 • Biodiversiteit

  Biodiversiteit

  Vineyard hanteert een minimum percentage voor zowel producten met duurzaamheidskenmerken als gezonde en vegetarische producten. Dat betekent dat per bedrijfsonderdeel tenminste 50% van het assortiment bestaat uit biologische producten en/of producten met een of meer andere duurzaamheidskenmerken.

  Ons assortiment bestaat daarnaast uit tenminste 40% gezonde producten en uit tenminste 40% vegetarisch aanbod.

  Hoewel deze percentages gelden als minimum, zijn sommige bedrijfsonderdelen verder. Zo hanteert Grand Café Groeneveld in Baarn een 100% biologisch beleid. Locatie specifieke duurzame initiatieven vindt u op de websites van de verschillende bedrijven.

   

  100% biologisch op Groeneveld

  In de zomer van 2012 zijn wij horeca- en cateringexploitant geworden van Grand Café en Kasteel Groeneveld in Baarn. Een landgoed dat stad en platteland weer met elkaar verbindt en een duidelijke visie op het gebied van duurzaamheid uitdraagt.

  In het Grand Café werken wij met biologische streekproducten. Ingrediënten en producten worden zoveel mogelijk geoogst op het landgoed zelf of in de zeer directe omgeving.

  Wij werken zoveel mogelijk met regionale leveranciers en het samenstellen van zowel cateringassortiment als menukaarten gebeurt altijd met respect  voor de seizoenen qua vlees, vis, groenten en fruit.

  Vis

  Al onze bedrijfsonderdelen zijn MSC gecertificeerd en waar geen MSC vis te verkrijgen is werken wij samen met Stichting de Noordzee  en de viskalender  van Vis & Seizoen.

   

  Doelstelling 2013

  Fresh, local, organic, seasonal, sustainable (FLOSS)

  In 2013 voeren wij company breed een FLOSS beleid in. Door het werken met lokale leveranciers, deze een podium te bieden, elke dag vers in te kopen en te werken met cycli afgestemd op het seizoen is er niet alleen een flinke stap gezet naar pure producten, maar spelen we ook optimaal in op de foodtrends.

   

  Verklaringen

  Keurmerken
 • Dierenwelzijn en -gezondheid

  Dierenwelzijn en dierengezondheid

  Vlees

  Ons assortiment bestaat uit tenminste 40% gezonde producten en uit tenminste 40% vegetarisch aanbod.

  Een overzicht van onze duurzame, gezonde en vegetarische producten alsmede de richtlijnen en certificering van onze leveranciers is desgewenst op ons hoofdkantoor in te kijken.

   

  Doelstelling 2013:

  Per 1 september 2013 hanteert Vineyard ten aanzien van de inkoop van kip, ei, rundvlees, kalfsvlees en varkensvlees minimaal het Beter Leven 1 ster kenmerk

  Verklaringen

  Keurmerken
 • Eerlijke handel

  Eerlijke handel

  Eerlijke handel, sociale verantwoordelijkheid, algehele tevredenheid en veiligheid

  Audits voedselveiligheid

  In 2012 zijn de verschillende keukenomgevingen van Vineyard Party Catering, Vineyard Business Catering, de Nonnerie en Grand Café Groeneveld na een aantal audits door bureau Houwers Holtackers HACCP gecertificeerd. Alle locaties scoorden 90 punten of meer (van de 100).

  Deze certificering is gebaseerd op een zogeheten formule inspectie. Houwers Holtackers ondersteunt het formulemanagement om alle locaties naar een groen resultaat te verkrijgen. Voor de gehele formule geldt; als 80% van de locaties binnen ons systeem "groen" is, en geen enkele rood, kan de gehele formule op "groen" bij de VWA.

  Predicaat groene beoordeling                                                                                                                                      Een uitgevoerde inspectie met 80+ punten en beheerst proces geven recht op een inspectiecertificaat. Dit staat gelijk aan een zogenaamde 'groene'- beoordeling. Een groene beoordeling betekent dat er wordt voldaan aan de door de VWA gestelde eisen. Deze groene beoordeling heeft voor Vineyard Company geresulteerd in een vermelding opwww.goedvoedsel.nu

   

  Overige audits

  2012 stond in het teken van klanttevredenheid. De uitkomst was overwegend positief met een gemiddeld klanttevredenheidscijfer van 8,4. En een percentage van 63% ambassadeurs.

  Het belangrijkste aandachtspunt was de nazorg. Er wordt niet of niet voldoende op regelmatige basis after sales gepleegd.
  In 2011 heeft een uitgebreid medewerkers tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden (MTO). Het gemiddelde tevredenheidscijfer was 7,5. Doelstelling van Vineyard Company is tenminste een 8. Het eerstvolgende MTO vindt plaats in september 2013.


  Belangrijkste aandachtspunt was de persoonlijke ontwikkeling. En dan met name opleiding. Dit heeft in 2012 geresulteerd in:

  1. Competitief beoordeling

  2. Budget vrijmaken en realiseren van opleidingen

   

  De volgende opleidingen zijn in 2012 afgerond en/of van start gegaan:

  - BHV begincursus + herhalingen – 9 personen

  - SVH leermeester – 2 personen

  - Hogere Bedrijfskunde – 2 personen

  - Verander- en innovatiemanagement – 1 persoon

  - Personeelsmanagement – 1 persoon

  - Praktisch leidinggeven – 1 persoon

  - Ontwikkeling en invoering van interne training hostmanship – 30 personen

  - Training competentie management – 100 personen (alle) medewerkers

   

  Behoorlijk bestuur & sociale innovatie

  Sociale innovatie vernieuwt de manier van werken in bedrijven en organisaties. De arbeidsproductiviteit en kwaliteit van werken nemen hierdoor toe. Het beschikbare talent wordt beter benut.

  De sociale innovatie richt zich op: Processen efficiënter inrichten;Vernieuwingen op de werkvloer;Verbeteren van organisatiestructuur;Cultuurverandering; gezondheid, vitaliteit;Zelfredzaamheid van medewerkersMedewerkers kunnen boeien en binden.


  In 2012 zijn binnen Vineyard Company de volgende thema’s behandeld, ingevoerd en aangepast:

  1.    Herstructurering bedrijfZowel de organisatiestructuur als de bedrijfsstructuur

  2.    Optimalisatie personeelsbeleidCompetentiemanagement, competentiegericht opleiden en interne communicatie

  3.    Implementatie kwaliteitssysteem
  Advies- en foodsafety bureau Houwers & Holtackers heeft ons begeleid bij de implementatie van een online kwaliteitshandboek voor bedrijfsprocessen waarin de belangrijkste onderdelen van NEN-ISO 14001, 26000 en 9001, het MVO beleid, HACCP, medewerkerstevredenheid en klanttevredenheid zijn opgenomen. Dit kwaliteitshandboek voor bedrijfsprocessen is in de loop van 2013 volledig gereed én door onze opdrachtgevers door middel van een inlogcode online in te zien.

  Maatschappelijk betrokken ondernemen

  Vineyard doet eerlijk zaken of Vineyard doet geen zaken.

  Vineyard promoot maatschappelijk verantwoord ondernemen, beweging en gezonde voeding.

  Vineyard heeft zich verbonden aan de Voedselbank, de Culibus en Reinaerde atelier De Wijde Doelen


  Doelstellingen 2013

  Doelstelling 1:                                                                                                                                                             In 2013 wordt een Business Proces Manager aangesteld om alle bedrijfsprocessen lean en mean te maken.  

  Doelstelling 2:                                                                                                                                                           Om de divisiestructuur compleet te maken en groei op andere werkgebieden te realiseren stellen we in 2013 een locatiemanager voor Nyenrode Business Universiteit aan.

  Doelstelling 3:                                                                                                                                                           Alle KPI’s worden digitaal ingericht. Het bijbehorende monitoringsysteem zorgt ervoor dat onze opdrachtgevers real time onze bedrijfsvoering online kunnen volgen.

  Doelstelling 4:                                                                                                                                                             In 2013 borgen wij het aftersales proces door ook de nazorg te digitaliseren.

  Doelstellingen 2014

  Doelstelling 5:                                                                                                                                                             In 2014 zijn alle systemen gekoppeld en wordt een managementdashboard ingericht.

  Verklaringen

  Keurmerken
 • Emissies naar de lucht

  Emissies naar de lucht

  Bij het opwekken van energie uit fossiele brandstoffen (kolen, olie en gas) komt kooldioxide(CO²-uitstoot ) vrij. Kooldioxide in de atmosfeer versterkt het broeikaseffect, met klimaatveranderingen als gevolg.

  Wij vinden het belangrijk om met ons bedrijf energie te besparen en tevens de negatieve gevolgen voor het klimaat tegen te gaan.

  Hoewel wij waar mogelijk verbeteringen aanbrengen, zijn de faciliteiten binnen onze huidige productielocatie gedateerd en niet ingericht om op dat gebied een substantiële bijdrage te kunnen leveren

   

  Doelstelling 2013 / 2014

  Het betrekken van een nieuwe en state-of-the-art ingerichte productielocatie in het hart van ons werkgebied. Deze duurzame locatie wordt energiebesparend ingericht en uitstoot wordt gemonitord.

  Verklaringen

 • Energie

  Energie

  Vineyard Company is zeer actief als het gaat om het terug draaien van energieverspilling. Alle medewerkers worden actief geïnstrueerd met richtlijnen over gebruik van computers, verlichting en verwarming.

  Voor onze productiekeuken staat exact omschreven welke apparatuur wanneer op welk tijdstip en voor hoe lang gebruikt mogen worden. Alle bestaande verlichting is vervangen door spaarlampen. Bij het vernieuwen van armaturen wordt er gekozen voor LED. 

   

  Doelstelling 2013

  Facturen worden niet alleen op verzoek, maar standaard, digitaal verstuurd.

  Verklaringen

 • Grondstoffen en reststromen

  Grondstoffen en reststromen

  Afvalpreventie oftewel waste management  is één van de onderwerpen waar veel aandacht wordt besteed. Milieuwinst is vooral heel goed te behalen in het beperken van waste.  

  De European Party Caterer Association (EPCAS) heeft foodwaste hoog op de agenda staan. En dat geldt voor Vineyard, als onderdeel van het bestuur van de nationale vereniging ONCE (Official Netwerk Catering & Events) ook. In 2012 zijn wij de dialoog gestart met een aantal stakeholders en branchegenoten met het uiteindelijke doel om verspilling tegen te gaan. Verspilling van eten & drinken, maar ook van uren, ruimte en energie.

  Op onze business catering locatie  hebben wij voor de verschillende onderdelen binnen de catering het assortiment d.m.v. cyclussen samengesteld. Dit betekent dat wij de invullingen niet direct bekend maken, maar deze dagelijks laten wisselen. Voordeel is dat wij met dagverse seizoensproducten kunnen werken en producten ‘van de plank’ kunnen gebruiken zodat er geen producten onnodig moeten worden weggegooid.

  De verschillende componenten van deze producten komen terug in meerdere menu’s, buffetten en arrangementen, zodat er altijd efficiënt wordt ingekocht  waarbij productieafval wordt verminderd

   

  Doelstelling 2013

  Per 1 januari 2013 starten wij met elk kwartaal onze opslag,-, bereidings,- en consumptiewaste te meten en passen ons assortiment en bestelgedrag hierop aan. Ook betrekken wij onze opdrachtgevers hierin om samen te kijken naar een zo uitgebreid en gezond mogelijke keuze met zo min mogelijke (food) waste

  Verklaringen

  Keurmerken
 • Transport

  Transport

  Vineyard Company maakt gebruik van eigen transport met uitsluitend roetfilter en uiteraard wordt  ons wagenpark periodiek onderhouden.  

  Het beleid rondom aanschaf van bedrijfsauto’s bij Vineyard Company is in 2011 aangepast om de CO²-uitstoot te verminderen: wij schaffen alleen bedrijfsauto’s aan met Energielabel A/ B en/of Hybride.

  Op het Nyenrode terrein maakt Vineyard, buiten de gemotoriseerde voertuigen, ook gebruik van fietsen en onderzoekt de mogelijkheden voor 100% elektrische vervoer of bedrijfsauto’s op gas op het terrein.

   

  Doelstelling 2013

  Op het terrein van Nyenrode, waar onze productiekeuken gevestigd is en wij het hoogste aantal logistieke bewegingen binnen ons bedrijf kennen, willen wij:
  Transportbewegingen beperken overgaan op het meest duurzaam mogelijke transportmiddel

  Verklaringen

 • Water en bodem

  Water en bodem

  Vineyard Company werkt samen met Houwers& Holtackers als het gaat om HACCP en proces bewaking. Belangrijke punten uit ISO 14001, 26000 en 9001 welke gericht zijn op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied, zijn opgenomen in een nieuw online kwaliteitshandboek voor bedrijfsprocessen.

   

  Doelstelling 2013

  Het behalen van de Green Key certificering voor zowel de Nonnerie als Grand Café Groeneveld. Belangrijk onderdeel van Green Key is watergebruik bij toiletkranen en het wassen van linnengoed. Dit wordt jaarlijks gemonitord

  Verklaringen

  Keurmerken