Taskforce Duurzame Palmolie

De Task Force Duurzame Palmolie is een samenwerkingsverband van de in Nederland gevestigde schakels in de palmolieketen; de raffinadeurs van palmolie, de verschillende sectoren die de palmolie verwerken en de retail die consumentenproducten aanbiedt waarin palmolie verwerkt is. Deze partijen werken samen aan het stimuleren van de productie en het gebruik van duurzaam geproduceerde palmolie. Gezamenlijk spreken zij de ambitie uit om er voor te zorgen dat uiterlijk eind 2015 alle voor de Nederlandse markt bestemde palmolie duurzaam is geproduceerd. Dit betekent dat de palmolie is gecertificeerd volgens de RSPO principes en criteria en dat de palmolie wordt verkregen volgens een van de drie door de RSPO goedgekeurde handelssystemen: 'segregation', 'mass balance', en 'book & claim'.

Om deze ambitie te realiseren zullen de deelnemers van de Task Force Duurzame Palmolie verschillende activiteiten ondernemen om bedrijven aan te sporen om duurzame palmolie te kopen en te gebruiken. De activiteiten worden per sector uitgewerkt in een jaarlijks actieprogramma. Aan het einde van het jaar worden de resultaten van de Task Force Duurzame Palmolie geïnventariseerd en naar buiten gebracht in de vorm van een rapportage.

Het voorzitterschap en secretariaat van de Task Force Duurzame Palmolie wordt gevoerd door het Productschap Margarine, Vetten en Oliën (MVO). MVO behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle schakels in de productiekolom van oliën en vetten en is het platform voor producenten, importeurs, verwerkers en afnemers binnen de keten en voor overleg met overheid en maatschappelijke organisaties. Als zodanig zet MVO zich in voor een duurzame ontwikkeling gezondheid en veiligheid in de sector. Het productschap MVO fungeert op die gebieden als kenniscentrum, signaleert ontwikkelingen in maatschappij, wetenschap en markt en ondersteunt de bedrijfsvoering in de sector.Bedrijfsgegevens

Actieve thema's

 • Biodiversiteit

  Plantaardige oliën en vetten worden als natuurlijke grondstoffen in veel producten verwerkt. Palmolie is de meest gebruikte plantaardige olie ter wereld. Zij wordt gebruikt bij de bereiding van diverse levensmiddelen zoals margarine, koekjes en ijs, maar ook bijvoorbeeld in lippenstift, zeep en biodiesel. In voedingsmiddelen vervult ze de rol van smaakmaker en in food en non-food producten geven ze tevens de gewenste structuur.

  Als gevolg van de bevolkings - en welvaartsgroei in landen als China en India blijft de vraag naar palmolie sterk toenemen. Dit leidt tot een uitbreiding van het oliepalmareaal in de productielanden. De zorg bestaat dat dit in bepaalde gevallen ten koste gaat van het tropisch regenwoud. Ook bestaan er zorgen ten aanzien van arbeidsverhoudingen op plantages en het gebruik van pesticiden.
   
  In totaal wordt er mondiaal ruim 50 miljoen ton palmolie geproduceerd. Ongeveer 85% van deze productie heeft plaats in Indonesië en Maleisië. Bijna 2 miljoen ton hiervan wordt door Nederland geïmporteerd en in ons land verder verwerkt of geëxporteerd. Nederland is daarmee een belangrijke speler.

  De Nederlandse olieverwerkende industrie zet zich in voor het verduurzamen van de mondiale palmolieproductie. Gezien het grote economische en voedingskundige belang van deze handel werkt zij daarvoor samen met lokale en internationale partijen in 'Roundtable on Sustainable Palm Oil' (RSPO).

  In augustus 2008 werden de eerste palmolieplantages gecertificeerd door onafhankelijke auditors. Sindsdien is het beschikbare volume duurzaam gecertificeerde palmolie continu gestegen. Begin 2011 was 9,5 procent (4,8 miljoen ton) van de mondiale palmolieproductie gecertificeerd volgens de RSPO-criteria. Ook de vraag naar RSPO-gecertificeerde palmolie is toegenomen, hoewel die achterblijft bij het aanbod. In 2011 werd 52 procent van de gecertificeerde palmolie werkelijk als duurzame palmolie verkocht. Om een gezonde markt voor duurzame palmolie te realiseren, moeten vraag en aanbod in balans komen. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij alle schakels in de duurzame palmolieketen. 

  Met het oprichten van de Task Force Duurzame Palmolie nemen de verschillende schakels in de keten gezamenlijk verantwoordelijkheid door met elkaar te kiezen voor duurzame palmolie. De deelnemers hopen met de samenwerking de transitie naar het verduurzamen van de mainstream markt van palmolie te versnellen.

 • Eerlijke handel

  De Nederlandse olieverwerkende industrie zet zich in voor het verduurzamen van de mondiale palmolieproductie. Gezien het grote economische en voedingskundige belang van deze handel werkt zij daarvoor samen met lokale en internationale partijen in 'Roundtable on Sustainable Palm Oil' (RSPO).

  In augustus 2008 werden de eerste palmolieplantages gecertificeerd door onafhankelijke auditors. Sindsdien is het beschikbare volume duurzaam gecertificeerde palmolie continu gestegen. Begin 2011 was 9,5 procent (4,8 miljoen ton) van de mondiale palmolieproductie gecertificeerd volgens de RSPO-criteria. Ook de vraag naar RSPO-gecertificeerde palmolie is toegenomen, hoewel die achterblijft bij het aanbod. In 2011 werd 52 procent van de gecertificeerde palmolie werkelijk als duurzame palmolie verkocht. Om een gezonde markt voor duurzame palmolie te realiseren, moeten vraag en aanbod in balans komen. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij alle schakels in de duurzame palmolieketen. 

  Met het oprichten van de Task Force Duurzame Palmolie nemen de verschillende schakels in de keten gezamenlijk verantwoordelijkheid door met elkaar te kiezen voor duurzame palmolie. De deelnemers hopen met de samenwerking de transitie naar het verduurzamen van de mainstream markt van palmolie te versnellen.