Sonneveld Group B.V.Bedrijfsgegevens

 • Sonneveld Group B.V.
 • Rietgorsweg 1-3
 • 3350 AA Papendrecht
 • Zuid-Holland
 • Telefoon: 078-6442525
 • Website: http://www.sonneveld.com

Actieve thema's

 • Arbeid

  Waarderen & belonen
  In 2013 is de eerder gestarte studie van waarderen en belonen afgerond. Deze studie heeft geresulteerd in een marktconforme verdeling en hoogte van de vaste en variabele beloningen.

  Functieweging
  In het kader van het constant in beweging zijn van de inhoud van functies zijn er ook in 2013 weer een aantal functies gewogen volgens de ORBA methode. Op deze manier willen we ons salarishuis up to date houden. Voor 2014 staat er wederom een aantal functies op de nominatie om gewogen te worden.

  RI&E 2014
  In 2008 is een RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) uitgevoerd en een plan van aanpak met verbetermaatregelen geïmplementeerd. Dit is in 2010 nog bijgesteld. Tevens zijn veel investeringen gedaan in nieuwe machines en installaties. Mede als gevolg van deze wijzigingen in de productie is de RI&E na de update in 2010 niet meer actueel. Vandaar dat in 2014 een nieuwe RI&E zal plaatsvinden. De nieuwe RI&E zal uitgevoerd en gemonitord worden door de VGWM-commissie in samenwerking met de Ondernemingsraad.

  Medewerkerstevredenheidsonderzoek
  Voor het eerst heeft Sonneveld aan zijn medewerkers een medewerkerstevredenheidsonderzoek aangeboden. Meer dan 70% van de medewerkers is positief en de overige medewerkers heeft aangegeven dat er punten ter verbetering zijn. Door HRM is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden ter verbetering en daar waar mogelijk doorgevoerd.

  Training & opleiding
  In 2013 zijn medewerkers in de gelegenheid gesteld om zich verder te ontwikkelen. Cursussen en opleidingen zijn gedaan op diverse gebieden, uiteenlopend getraind op onderwerpen die vanuit de wet verplicht zijn, zoals BHV, EHBO, VCA, ploegleider, kleine blusmiddelen en allergenen tot aan meerjarige opleidingen.

 • Dierenwelzijn en -gezondheid

  Scharrelei
  Sonneveld produceert diervriendelijk en maakt in haar hele productieproces geen gebruik van ingrediënten afkomstig van (dode) dieren. Het past dan ook helemaal in het beleid van Sonneveld om het gebruik van ei als ingrediënt te verduurzamen. Binnen de Europese Unie is het inmiddels verboden om zogenoemde ‘kooi-eieren’ te produceren. Sonneveld maakt al enige jaren gebruik van scharreleieren in zijn producten.

 • Eerlijke handel

  Oorsprong
  Aan de inkoop van onze grondstoffen gaat een zorgvuldig selectieproces vooraf. Naast de kwaliteit van de leveranciers en de prijs wordt ook gekeken of we met de inkoop van onze grondstoffen het milieu niet overbodig belasten. Enerzijds wordt gekeken naar het duurzaam inkopen van grondstoffen, bijvoorbeeld het gebruik van groene energie. Anderzijds wordt gekeken naar de herkomst van grondstoffen, zodat onnodig veel (logistieke) belasting van het milieu voorkomen kan worden. Om deze reden maakt Sonneveld ook uitsluitend gebruik van producten met plantaardige oorsprong.

  Teruggeven aan de maatschappij
  Sonneveld steunt al jaren het Goede Doel, stichting Bake for Life. Bake for Life geeft jonge gehandicapten in de derde wereld een kans. Zij doet dit door het bouwen van bakkerijen waar gehandicapten worden opgeleid tot bakker. Het aanleren van dit traditionele vakmanschap geeft deze mensen een eerlijk bestaan. Zij verdienen een salaris en kunnen in hun eigen levensonderhoud voorzien. Dit Goede Doel sluit natuurlijk perfect aan op Sonneveld, als leverancier voor bakkerijgrondstoffen.

   

   

 • Energie

  Energie
  In 2011 zijn naar aanleiding van het ‘Energie besparingsplan’ diverse acties uitgevoerd om het energiegebruik van Sonneveld te verminderen.

  Sinds 2013 is alle stroom die Sonneveld groene stroom.

 • Grondstoffen en reststromen

  Duurzame palmolie
  Sonneveld startte in 2010 met een actief beleid op het gebied van verduurzaming van haar gebruik van palmolie. Sonneveld levert een actieve bijdrage aan het gebruik van natuurlijke en duurzame grondstoffen in zijn productieprocessen en daarmee het behoud van het milieu voor toekomstige generaties. Vanaf september 2013 worden palmolieproducten ingekocht volgens de ‘Mass Balance’ systematiek.

  Clean Label
  Er geldt in Nederland een strikte regelgeving over deze grondstoffen en de hoeveelheid wat hiervan in levensmiddelen gebruikt mag worden. Desondanks hebben E-nummers in de loop der jaren een slechte reputatie gekregen. De vraag naar clean label
  producten groeit. Om goed in te kunnen spelen op alle klantenwensen biedt Sonneveld naast zijn
  reguliere productassortiment ook een clean label assortiment, welke inmiddels meer dan 110 producten
  bevat.

  Verpakkingen
  Sonneveld is in 2013 doelgericht bezig geweest om het verbruik van kunststof in haar verpakkingen te verminderen. De dikte van de folies (in μm) is verlaagd en de kwaliteit is verbeterd. Er wordt continu ontwikkeld om verder te concentreren, zodat het milieu niet onnodig belast wordt. De laatste zeven jaren is een reductie gerealiseerd van meer dan 50%.

  Afvalscheiding
  Wat betreft het afvalbeleid van Sonneveld houden we rekening met ‘de Ladder van Moerman’. Dit is een cascade aan benutting van voedselresten uitgewerkt in een zogenaamde ladder.

  Ons streven is om minimaal 90% van ons afval te scheiden zodat recycling hiervan mogelijk is. Daarnaast willen we de totale hoeveelheid restafval, die niet herverwerkt kan worden, sterk verminderen. Hier is de laatste 5 jaar een reductie van meer dan 60% behaald.

  Recyclepercentage
  Het recyclepercentage stijgt naar 89% op basis van de stromen die via Milgro, een extern adviesbureau, zijn afgevoerd. Aan het eind van het jaar is het recyclepercentage zelfs opgelopen boven de 90%.

   

  Verklaringen

  Keurmerken
 • Transport

  Geconcentreerde producten
  De afgelopen jaren is door Sonneveld de focus gelegd op het concentreren van grondstoffen. In de eerste instantie lag deze focus voornamelijk op de export van grondstoffen, om niet onnodig logistiek en milieu te belasten.

  Leaseautoregeling
  Vervoer hebben we nodig, maar dan wel zo milieuvriendelijk mogelijk. De afgelopen twee jaar is hierin een flinke slag geslagen met alle leaserijders. Momenteel bestaat het wagenpark van Sonneveld uitstluitend uit auto’s met een A, B of C milieulabel, waarvan circa driekwart een A label heeft.

 • Water en bodem

  Water
  Zoetwater wordt steeds schaarser. Verantwoord omgaan met water wordt daarom steeds belangrijker. Tijdens het productieproces ontkomt Sonneveld er niet aan om water te gebruiken.

  Het waterverbruik binnen Sonneveld heeft de afgelopen jaren wel de aandacht gehad. In de afgelopen vijf jaar heeft hierdoor een reductie plaatsgevonden van maar liefst 40%.