Sodexo Nederland B.V.Bedrijfsgegevens

 • Sodexo Nederland B.V.
 • Rivium Boulevard 2
 • 2909 LK Capelle aan den IJssel
 • Telefoon: (010) 288 40 99
 • Website: http://www.sodexo.com

Actieve thema's

 • Arbeid

  Bij Sodexo telt iedereen mee ongeacht geslacht, cultuur, leeftijd, seksuele oriëntatie, lichamelijke -of geestelijke beperking. De organisatie stelt zich onder andere tot wereldwijd doel dat in 2015 25% van haar topmanagement uit vrouwen zal bestaan.

  Hans Rijnierse, Directievoorzitter Sodexo Nederland: “Diversiteit is geen keuze meer maar een nieuwe realiteit. De samenstelling van de arbeidsmarkt en de toenemende diversiteit van onze cliënten maakt dat Diversiteit een onlosmakelijk onderdeel vormt van ons talentmanagement.

  Talent werven en het beste uit mensen halen, door het benutten van hun verschillen én overeenkomsten, zodat we blijvend succesvol zijn door aan te sluiten bij de behoeften van onze cliënten”.

  Mirella Bouweriks, Directeur Human Resources Sodexo Nederland: “Diversiteit van onze medewerkers versterkt de groei en vooruitgang van Sodexo. Het helpt nieuwe mensen aantrekken, bestaande collega's behouden en het helpt ons de verwachtingen van onze cliënten en consumenten beter te begrijpen. Wij willen wereldwijd graag een voorbeeld zijn voor hoe je omgaat met diversiteit en inclusie en daarom focussen we binnen al onze initiatieven op een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen, Kansen om je carrière aan te passen aan je leeftijd, levensfase, Mensen aannemen met beperkingen, en een Goede vertegenwoordiging van etnische minderheidsgroepen”.

  Door de ondertekening van het Charter Talent naar de Top onderstreept Sodexo het streven naar een hoger behoud, toe- en doorstroom van vooral vrouwelijk talent in topfuncties. Maar erkenning van talent is natuurlijk breder dan alleen dat van vrouwen. Voor Sodexo gaat het om een evenwichtige organisatiecultuur, waarin iedereen zijn of haar talenten kan ontplooien. Ongeacht geslacht, achtergrond, cultuur, geaardheid, leeftijd of beperking.

  Talent naar de Top is een initiatief van onder andere het bedrijfsleven en diverse Ministeries. Sodexo is trots zich als eerste uit de Food & Facilities Management branche aan te sluiten.

  RoFood - het Rotterdamse leerwerktraject van cliënt Roteb, Sodexo en DAAD - helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan de slag. In drie maanden worden ze opgeleid tot cateringmedewerker. In 2010 hebben maar liefst 94 van de 111 deelnemers een certificaat ontvangen en ruim 48 procent vond regulier werk. De mensen die niet meteen werk vonden, zijn gaan doorleren of concentreren zich op iets anders. In 2011 verwelkomt Sodexo alweer de 75e doorstromer vanuit dit traject.

  In 1996 heeft Sodexo USA het STOP Hunger-initiatief gelanceerd om honger en ondervoeding terug te dringen en de onderliggende oorzaken ervan te bestrijden.  Sindsdien hebben 29 landen zich aangesloten bij het project en zijn zij hun eigen initiatieven gestart. In 2010 hebben onze teams 360 grote STOP Hunger-projecten geleid en werkten ze samen met ruim 230 NGO’s, verenigingen en goede doelen.

  In 2010 hebben we - in het kader van STOP Hunger wereldwijd - de Sodexo Foundation Nederland opgericht om de minderbedeelden in Nederland te steunen. De stichting stimuleert Sodexo-medewerkers hun goede doel aan te dragen. De Sodexo Foundation zamelt vervolgens met acties geld in om de aangedragen organisaties te helpen.

  In 2011 heeft Sodexo voor de tweede keer op rij de FairTrade award gewonnen in de campagne:FairTrade@Work. Zo laat Sodexo zien dat FairTrade een belangrijk onderdeel is van haar bedrijfsvoering.

  Verklaringen

  Keurmerken
 • Biodiversiteit

  MSC-vis en VISwijzer

  Sodexo is voor al haar locaties MSC gecertificeerd als eerste bedrijfscateraar in Nederland! We streven naar 100% duurzame vis, door ons MSC-visaanbod of vis volgens de VISwijzer aan te bieden. In 2011 is dit daadwerkelijk gerealiseerd. Met het MSC-keurmerk garanderen we dat de vis duurzaam is gevangen, een belangrijk antwoord op overbevissing. En dat is noodzaak. Want in Europa is al ruim 88% van de wateren volledig bevist, bevindt zich op de rand van overbevissing of wordt overbevist. Met duurzame visserij gaan we ook bijvangst tegen. Dat wil zeggen dat vissers technieken gebruiken waarbij ze niet onbedoeld andere zeedieren in de netten meenemen. Dat spaart jaarlijks het leven van miljoenen haaien, schildpadden en zeevogels.
  Alle vissoorten die we in Nederland graag eten, zijn beoordeeld op duurzaamheid en ingedeeld in een groene, oranje of rode kolom. De vissen uit de rode categorie bieden we gegarandeerd niet aan. Deze vis wordt namelijk overbevist, of de manier van kweken of vangen is te belastend voor de natuur.

  Verklaringen

  Keurmerken
 • Dierenwelzijn en -gezondheid

  Sterrenvlees van Kraak-Vers

  Eerlijke vleesproducten. Met respect voor natuur en dier. Dat garanderen we met ons aanbod van 2- en 3-sterrenvlees van onze leverancier Kraak-Vers. De sterrencertificering is opgesteld en toegekend door de Dierenbescherming. Zij introduceerden: ‘Het Beter Leven’-kenmerk. Hiermee maken ze zich hard voor het welzijn van dieren in de veehouderij.

  Uiteraard geldt hoe meer sterren, hoe diervriendelijker. Eén ster staat voor een stap in de goede richting. Wij willen verder gaan, echt een verbetering maken. Daarom bestaat een deel van ons aanbod van vleeswaren uit minimaal 2-sterren. Deze eerlijke vleeswaren scoren hoog op het gebied van dierenwelzijn. Ons nog grotere 3-sterren vleeswarenaanbod is zelfs geheel biologisch geproduceerd.

  Kraak-Vers garandeert:

  Alle varkens zijn het hele jaar buiten. Ook als ze drachtig zijn. Dan leven de sociale dieren buiten in grote groeps-hokken met warm stro.

  De scharrelkippen worden gehouden volgens het scharrelhuis-vestingssysteem met vrije uitloop. Dat betekent dat ze zelf kiezen: binnen warm in het stro, of buiten scharrelen in de natuur.

  De runderen grazen van april tot oktober in de wei. Tijdens de wintermaanden gaan ze naar de open en frisse stallen met voldoende ruimte voor beweging.

   

  Sodexo heeft in 2011 een grote stap voorwaarts gemaakt door alle ambachtelijke kroketten te vervangen door de duurzame kroket (biologisch). Dit project is groots in de publiciteit gekomen.

  Verklaringen

  Keurmerken
 • Eerlijke handel

  Leveranciers Gedragscode

  Leveranciers van Sodexo moeten voldoen aan de eisen zoals die zijn vastgelegd in de Leveranciers Gedragscode (Code of Conduct). Hieraan liggen solide ethische en sociale principes ten grondslag, waarbij het milieu wordt gerespecteerd. Aspecten die aan de orde komen zijn kinderarbeid, slavernij, minimum lonen en bonussen, redelijke werktijden, gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen, recht op lidmaatschap van een vakbond, verbod op discriminatie, straffen en dwangmaatregelen, minimale milieubelasting, maatschappelijke betrokkenheid en heldere communicatiemiddelen.

  De leveranciers die de Code of Conduct getekend hebben, vertegenwoordigen in 2010 tezamen een percentage van ruim 92 procent van de totaalomzet van alle leveranciers van Sodexo.

  Eerlijke koffie en thee

  Aspretto is het koffie- en theeconcept van Sodexo. Het concept is volledig duurzaam: van koffieboon en theeblaadje, tot aan bekers en machines. Zo worden onze theedozen gemaakt van duurzaam bamboe en zelfs de machines bestaan uit gerecycled materiaal. Alle producten zijn traceerbaar tot aan de bron. Hierdoor kunnen we garanderen dat deze op verantwoorde wijze tot stand komen, en dus goed voor onze gasten en het milieu zijn. Maar we gaan verder. Want het koffie- en theeconcept is UTZ-gecertificeerd. Dat betekent dat alles via eerlijke handel is ingekocht, en dát is dus weer goed voor boeren en producenten wereldwijd.

  Klik hier voor meer informatie over Aspretto (http://aspretto.bysodexo.nl/)

  Fairtrade Award

  Fairtradeproducten zijn niet alleen smakelijk voor onze gasten, maar ook goed voor de handel van kansarme producenten en boeren in ontwikkelings-landen. In 2010 en 2011 won Sodexo de Fairtrade Award, tijdens de Fairtrade@Work campagne van Stichting Max Havelaar.

  Met deze campagne stimuleert de stichting het gebruik van fairtradeproducten op het werk. Sodexo lanceerde: Selfmade Fair Trade. In ruim duizend Sodexo-restaurants stelden gasten ter plekke zelf een heel fairtrademenu samen. Want we bieden niet alleen fairtradekoffie en -thee aan, maar ook bijvoorbeeld beleg, fruit, chocolade en suiker.

  Verklaringen

  Keurmerken
 • Emissies naar de lucht

  Sodexo gastronomiepartner Floriade 2012

  Sodexo is de hoofduitvoerder van het horecaprogramma van Floriade 2012. Op de Floriade zijn onder meer vijf thematische restaurants, 5 kiosken en een internationaal “Food Festival”. Sodexo exploiteert dit compleet.

  Na een selectieprocedure van twee jaar is de opdracht verleend aan Sodexo. Paul Beck, Algemeen Directeur van Floriade 2012, is ervan overtuigd dat Sodexo Prestige, de party- en evenementencateraar binnen de Sodexo groep, de juiste invulling zal geven aan het horecaconcept van de Floriade. “In Sodexo hebben wij een stabiele partner gevonden die een fantastische bijdrage kan leveren aan het succes van deze Floriade, zowel op exploitatie- als op strategisch niveau. Sodexo is een groot, internationaal bedrijf dat oog heeft voor detail en veel aandacht schenkt aan het regionale en seizoensaspect. Daarnaast staat Sodexo hoog aangeschreven op het gebied van duurzaamheid: ons gedachtegoed hierover sluit uitstekend op elkaar aan.”

  Focus op de regio

  Hans Rijnierse, Directievoorzitter van Sodexo, zegt trots te zijn op de samenwerking. “Bij de invulling van het horecaconcept en het productassortiment zullen we ons focussen op het gebruik van regionale en streekproducten. Daarnaast zullen we de samenwerking aangaan met diverse regionale bedrijven. Ook schakelen we enkele honderden tijdelijke arbeidskrachten in die tijdens de Floriade werkzaam zijn in de horeca. Met z’n allen gaan we er een groot succes van maken.”

  De Floriade is een Wereld Tuinbouw Expo die eens in de tien jaar in Nederland wordt georganiseerd. Van 5 april t/m 7 oktober 2012 vindt de Floriade plaats in de regio Venlo. Er worden meer dan 2 miljoen nationale en internationale bezoekers verwacht.

  Verklaringen

  Keurmerken
 • Energie

  Energiemanagement op onze kantoren én cliëntlocaties

  Onze klimaatvoetafdruk is simpelweg de (in)directe hoeveelheid energie die Sodexo verbruikt. Wij willen niet alleen de voetafdruk van onze eigen kantoren verkleinen. Als multinational met wereldwijd 34.000 cliëntlocaties, nemen we ook dáár onze verantwoordelijkheid. Een mooi streven, dat Sodexo werkelijk realiseert en controleert.

  Sodexo ontwikkelde een monitoringsysteem, één van de aspecten van ons energiemanagement. Hiermee controleren en analyseren we energiestromen door middel van een uitgebreid netwerk van meters. We meten, sturen én beperken zo energieverbruik. En helpen onze cliënten hun gas-, water-, elektriciteit-, en warmtegebruik te verminderen. Ook adviseren we ze op het gebied van duurzaamheid en reductie van CO2- en NOX-uitstoot. En we blijven investeren in nieuwe systemen en technische mogelijkheden om steeds slimmer en dus klimaatzuiniger met energie om te gaan.

  De CO2 footprint van de Sodexo kantoren is berekend en geverifieerd door SGS.

  Verklaringen

  Keurmerken
 • Grondstoffen en reststromen

  Frituurvet wordt diesel:

  Firma Rotie Vetveredeling is specialist in organisch afval. Elk jaar haalt het bedrijf afgewerkt frituurvet op bij alle restaurants van Sodexo Nederland. In 2010 was dat 130.408 kilo. Deze vetten worden gebruikt als grondstof voor de productie van biobrandstof.

  Afbreekbare verpakkingen.

  Sodexo doet mee aan onderzoek naar biologisch afbreekbare verpakkingen. Want hoe tegenstrijdig het ook klinkt: met verpakkingen kunnen we afval verminderen. Zo bederft broodbeleg minder snel, dankzij de verpakking. Wel is het belangrijk om die verpakkingen te minimaliseren. Zo hebben we onze leveranciers ertoe aangezet verpakkingsfolies dunner te maken en vragen we ze om producten zoveel mogelijk los en in kleinere hoeveelheden aan te leveren.

  Verklaringen

  Keurmerken
 • Transport

  Prijswinnend concept At Your Request®

  In het najaar van 2010 rondde Sodexo Health Care de pilot At Your Request® in Ziekenhuis Gelderse Vallei af. Vier maanden lang probeerden de patiënten van vier verpleegafdelingen in het Edense ziekenhuis het à la carte bestellen van gerechten uit. Alle betrokkenen bleken zeer enthousiast over deze, voor Europa unieke, roomservice, die bijdraagt aan het welzijn van de patiënt. Bovendien sleepte Sodexo met het vernieuwende concept de Innovatieprijs 2010 van het vakblad Food Hospitality in de wacht.

  Tevens werkt Sodexo landelijk samen met de leverancier Deli XL. In de overeenkomst zijn afspraken opgenomen over optimalisatie van logistieke kilometers en reductie van luchtemissies.

  Verklaringen

  Keurmerken
 • Water en bodem

  Duurzame Catering Award

  Sodexo werkt nauw samen met haar cliënten aan duurzaamheid. Bijvoorbeeld: Onze cliënt de gemeente Amsterdam heeft in haar raamcontract opgenomen dat minimaal veertig procent van het cateringassortiment uit biologische producten moet bestaan. En de kaart moet ook streekgerechten bevatten. Als waardering en stimulans reikte het stadsbestuur in oktober 2010 de ‘Duurzame Catering Award gemeente Amsterdam’ uit. De trotste winnaar was het Sodexo-restaurant op het Amsterdamse stadhuis. Ons restaurant bij de GGD werd goede tweede.

  Verklaringen

  Keurmerken