SAB CATERING BV

Organisatie

Met ruim 55 jaar ervaring in de cateringbranche en in de top vijf van grootste contractcateraars in Nederland is 'catering' aan SAB toevertrouwd. Dagelijks maken ruim 750 enthousiaste SAB'ers werk van eten en drinken in 280 bedrijfsrestaurants voor uiteenlopende branches door heel Nederland. Met onze open bedrijfscultuur en persoonlijke aandacht van onze cateringmedewerkers zorgen wij ervoor dat de gasten zich bij ons thuis voelen. Op ons hoofdkantoor in Zwanenburg zijn de communicatielijnen kort waardoor wij flexibel zijn en maatwerk leveren.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) heeft SAB actief in haar bedrijfsstrategie geïntegreerd en geeft hieraan concreet invulling. Als partner van MVO Nederland en als lid van branchevereniging VENECA, heeft SAB een verantwoorde balans gevonden tussen het welzijn van Mensen, de betrokkenheid bij de Maatschappij en het Milieu. Het verschil zit vooral in de manier waarop SAB de drie M's vanuit een eigen visie en ambitie inhoud geeft. De wijze waarop wij invulling geven aan deze drie pijlers is mede terug te voeren op de ontstaansgeschiedenis van ons bedrijf. Onze zorgzame houding voor mens en milieu blijkt hand in hand te kunnen gaan met goede financiële prestaties.Bedrijfsgegevens

 • SAB CATERING BV
 • Zwanenburgerdijk 275
 • 1161 NL Zwanenburg
 • Telefoon: 0204079200

Actieve thema's

 • Arbeid

  In Nederland zijn veel mensen die de aansluiting met de arbeidsmarkt niet maken. SAB investeert ook in deze burgers. Juist zij hebben er baat bij werkervaring op te doen in bijvoorbeeld en leer-werkplek of een stageplaats. Dat kan bij SAB. SAB heeft ervaring met projecten voor arbeidsparticipatie of arbeidstoeleiding, maar we werken ook samen met andere stichtingen.

  Maatschappelijke projecten

  Met de Zuid-Hollandse Stichting Ipse heeft SAB een intensieve samenwerking. Stichting Ipse biedt zorg en diensten aan mensen met een verstandelijke beperking. Vanaf september 2007 verzorgt SAB, als één van de hoofdsponsors, het restauratieve beheer van de stijlvolle lunchroom Lunchroom Schoutenhuis in Alphen aan den Rijn. Deze lunchroom heeft een bijzondere maatschappelijke doelstelling. In samenwerking met woningcorporatie wonenCentraal en stichting Ipse werken in het Schoutenhuis een enthousiast en goed opgeleid team van gemiddeld vijf cliënten van Ipse. Het merendeel van de gerechten in het Schoutenhuis zijn bovendien biologisch.

  Yulius

  Yulius, een organisatie voor geestelijke gezondheid, is een andere partner die jongeren met psychiatrische problemen een beter vooruitzicht biedt op de toekomst. SAB verzorgt op de locatie's in Barendrecht het restaurant. Dit restaurant heeft als extra functie dat leerlingen die geïnteresseerd zijn in het catering-/kok-/horecavak in het kader van arbeidstoelichting de mogelijkheid krijgen om mee te werken in het restaurant. In samenwerking met Yulius is een opleidingsplan ontwikkeld dat onze cateringmanager per leerling aanpast, zodat het echt goed aansluit op de individuele competenties van de leerlingen.

  Stichting Lezen & Schrijven

  Vanaf 2006 zet SAB zich actief in voor de aanpak van laaggeletterdheid binnen de cateringbranche. In Nederland hebben anderhalf miljoen volwassenen grote moeite met lezen en schrijven. In 2008 heeft SAB voor haar inzet de Nationale Alfabetiseringsprijs in de categorie ‘Lezen en schrijven op de werkvloer’ mogen ontvangen uit handen van Prinses Laurentien, initiatiefneemster en bestuursvoorzitter van Stichting Lezen & Schrijven. Begin 2011 is er door SAB samen met ISS als eerste cateraars in Nederland beloofd de komende vijf jaar haar personeel scholing aan te bieden. Ieder jaar in de week van de Alfabetisering worden door SAB extra initiatieven ontplooid en uitgevoerd om het taboe rond laaggeletterdheid te doorbreken. In 2011 is de week van de Alfabetisering van 5 t/m 11 september en heeft als centraal thema ‘Doe mee’. De nadruk vanuit SAB ligt hierbij op het promoten vanwww.oefenen.nlwaarmee laaggeletterden hun vaardigheden online kunnen verbeteren!

  Keurmerken
 • Biodiversiteit

  SAB CATERING is voor al haar locaties MSC gecertificeerd .We streven naar 100% duurzame vis, door ons MSC-visaanbod of vis volgens de VIS-wijzer aan te bieden.

  Keurmerken
 • Dierenwelzijn en -gezondheid

  Het welzijn van dieren is erg belangrijk en is daarom een onderdeel van ons duurzaam inkoopbeleid, waar Bovendien letten we in onze aanbestedingstrajecten scherp op het duurzame en maatschappelijke karakter van leveranciers van vlees, vis en gevogelte.

  Keurmerken
 • Eerlijke handel

  Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is sinds de oprichting in 1954 onderdeel van ons strategisch beleid en dagelijks handelen. SAB streeft naar een verantwoorde balans tussen goed ondernemerschap, een gezonde levensstijl en het welzijn van werknemers.

  SAB CATERING heeft altijd aan maatschappelijke projecten meegedaan. Dit komt voort uit een stuk vanzelfsprekendheid. Tevens proberen we voor steeds meer producten een ‘eerlijk’ alternatief te bieden.

  Keurmerken
 • Emissies naar de lucht

  Om de CO2 uitstoot te kunnen verminderen en te realiseren zijn en worden er diverse maatregelen genomen. Bundeling van logistieke activiteiten leidt jaarlijks tot besparingen van duizenden kilometers binnen het logistieke proces.

  Deze kilometerbesparing levert jaarlijks een enorme CO2-reductie op.

  Keurmerken
 • Energie

  SAB CATERING B.V. heeft diverse plannen gedefinieerd voor zowel de kwantitatieve als kwalitatieve reductie van grondstoffen.

  Waterverbruik.

  Door gericht genomen acties in de afgelopen jaren is het leidingwaterverbruik t.o.v. 2004/2007 gedaald en is in 2011 stabiel gebleven. Uit onderzoek blijkt dat verdergaande reductiemogelijkheden vooralsnog niet haalbaar zijn.

  Energieverbruik (groene energie).

  Afgelopen boekjaren is een verdergaande reductie van het energieverbruik bewerkstelligd middels het doorvoeren van een aantal acties gericht op de reductie van energieverbruik.

  Keurmerken
 • Grondstoffen en reststromen

  Restproducten zijn meestal ongewenst omdat ze vaak kosten met zich meebrengen. Restproducten zijn echter niet altijd onvermijdelijk. Soms kan de inzet van andere grondstoffen of een wijziging in het proces het ontstaan van restproducten reduceren of zelfs voorkomen. Samen met daarin gespecialiseerde partmers  zien we hier in uitdagingen om de ontstane reststromen met zorg in tezamelen en waar mogelijk te verwerken.

  Keurmerken
 • Transport

  Het wagenpark is vervangen  door diesels met roetfilter en benzine auto’s uit de meest zuinige categorie.( A,B en C). Correct gebruik en onderhoud dragen bij aan een lager verbruik.

  Medewerkers zijn op de hoogte van het nieuwerijden.

  Samen met Kruidenier Foodservices hebben we de afleverfrequenties weten terug te brengen tot een minimum. Hierdoor is de CO2 uitstoot aanzienlijk gereduceerd.  Kruidenier is een van de bedrijven die zich actief inspannen om hun logistieke proces duurzamer te maken. En heeft hier voor de Lean and Green award ontvangen

  Keurmerken
 • Water en bodem

  Waterverbruik.

  Door gericht genomen acties in de afgelopen jaren is het leidingwaterverbruik t.o.v. 2004/2007 gedaald en is in 2011 stabiel gebleven. Uit onderzoek blijkt dat verdergaande reductiemogelijkheden vooralsnog niet haalbaar zijn.

  Keurmerken