Royal Pride Holland

Royal Pride Holland B.V. speelt een voortrekkersrol in de verduurzaming van de glastuinbouw. Wij produceren diverse soorten tomaten. Alle rassen die wij telen zijn geselecteerd vanwege de bijzonder goede smaak.

Omdat het belangrijk is om naast producten met een zeer goede smaak ook zo duurzaam mogelijk te produceren hebben wij er voor gekozen om te telen volgens de richtlijnen van het certificeringschema 'Milieukeur Duurzame Glasgroenten' Royal Pride Holland is als eerste bedrijf gecertificeerd voor dit streng gecontroleerde keurmerk en wij verwijzen u dan ook met trots naar ons deelnemers nummer SGS201001-01, volg ons ook opwww.vitalientje.nl.Bedrijfsgegevens

Actieve thema's

 • Arbeid

  Royal Pride Holland beschouwd haar personeel als belangrijkste productiekapitaal. Hier moet dan ook goed voor gezord worden. Wij werken volgens de richtlijnen van 'investers in people'.

  De arbeidsveiligheid is geborgd doordat wij een actueel Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) hebben. Het RI&E wordt door het Stigas (onafhankelijk bureau) getoets.  Als personeel bij ons komt werken wordt er een introductievideo gepresenteerd. Deze is in verschillende talen beschikbaar. Hierin worden de handelingen in de kas beschreven en het gebruik van de machines. Tevens worden de gevaren (risico's) toegelicht.

  De urenregistratie is bij ons in het geautomatiseerde systeem meegenomen. Hierdoor weten wij zeker dat iedereen de gewerkte uren uitbetaald krijgt. De uitzendorganisaties die voor ons werken zijn ook allen gecertificeerd.

  Met regelmaat worden er cursussen gegeven waardoor het personeel haar kennis vergroot of bijhoud. Wij beschikken over een compleet BHV plan met de daarbij geschoolde werknemers. Tevens worden er activiteiten georganiseerd waar werknemers en uitzendkrachten aan deel kunnen nemen. Deze twee groepen worden door ons als één behandeld.

  Keurmerken
 • Biodiversiteit

  Biodiverersiteit is voor ons van belang in en om de kas.

  De tomatenplant is bijzonder virus en schimmel gevoelig. Ook zijn er veel insecten die schade aan de plant veroorzaken. Wij kiezen er voor om maximaal natuurlijke beschermingsmiddelen in te zetten. In iedere kas lopen telers en scouts om de ecologie in de kas optimaal te houden. Zij tellen gele 'vangplaten' waar insecten op gevangen worden. Hierdoor kunnen ze tijdig ingrijpen en hoeft er niet preventief tegen plagen en ziektes gespoten te worden.

  Keurmerken
 • Dierenwelzijn en -gezondheid

  Als tomatenproducent lijkt dierenwelzijn niet direct een item. Toch heeft deze wel raakvlakken!.

  Buiten de kas hanteren wij richtlijnen die ervoor zorgen dat de flora en fauna optimaal tot zijn recht komt. Wij hebben om de kas groenstroken zodat de natuurlijke leefomgeving doorgang heeft. Tevens worden de percelen achter ons land maar een maal per jaar bemest en slechts 2 maal gemaaid. Natuurlijk buiten het broedseizoen. Om er zeker van te zijn dat de habitat niet veranderd worden er jaarlijks tellingen gehouden van de fauna om ons bedrijf.

  Keurmerken
 • Eerlijke handel

  Wij voldoen aan alle wetgeving. Wij handelen naar eer en geweten.

  Iedereen die bij ons aan het werk is krijgt betaalt voor de uren die hij of zij bij ons werkt.

  Regelgeving zoals deze toegelicht wordt bij dit punt (eerlijke prijzen) zijn vaak onderwerp van gesprek. Het is moelijk een evenwicht te vinden tussen handel en producent. Wij hopen dat u als consument de meerwaarde ziet van ons handelen, u kunt ons steunen door in de supermarkt te vragen naar producten met het Milieukeurmerk of direct naar de tomaten van Royal Pride Holland.

 • Emissies naar de lucht

  De uitstoot van stoffen (emissie) is een belangrijk item voor de volksgezondheid. Royal Pride Holland B.V. streeft erna om de uitstoot van gassen te minimaliseren. Het gros van de emissie komt voort uit het gebruik van de WKK's. Waar deze voor worden gebruikt wordt onder het item energie uitgelegd. Bij de verbranding van gas komt er CO2 vrij. CO2 is voor ons een belangrijke 'meststof' voor de tomatenplanten. De uitlaatgassen van de WKK's wordt bij ons voor een groot deel dan ook hergebruikt. De WKK's zijn uitgerust met roestvrijstalen zuigers, hierdoor wordt de methaanslip sterk teruggedrongen. Hierdoor kunnen wij voldoen aan de hoogste eisen.

  Al onze uitlaatgassen worden door middel van een rookgasreiniger gereinigd. Door het reinigen van de rookgasreinigers zorgen we ervoor dat er geen zuren (HCl, SO2, HF) en NOx die schadelijk zijn voor natuur en milieu uitgestoten worden.

  Uitstoot kan naast de vorm van gas ook licht zijn. In de winterperiode (korte dagen) maken wij gebruik van groeilicht, door te belichten verlegen wij de dagen. Royal Pride Holland heeft er als eerste bedrijf in Nederland voor gekozen om tijdens het belichten in de nachtelijke uren de kas voor 99% af te schermen, waardoor er vrijwel geen lichtuitstoot naar buiten is. Mens en omgeving hebben hierdoor nauwelijks last van belichting, waardoor de Wieringermeer ook in de toekomst 's nachts donker zal blijven.

  Keurmerken
 • Energie

  Vaak wordt gedacht dat kassen per definitie energie verslindend zijn. Bij moderne tuinbouw is zelfs het tegendeel waar.

  In het verleden werden kassen verwarmd door middel van een grote ketel, vergelijkbaar met een oude geiser in een huis, alleen een stuk groter. Tegenwoordig wordt met dit gas geen ketel gestookt, maar een gasmotor (WKK). Deze produceert energie op de momenten dat Nederland wakker is. De warmte die hierbij vrij komt wordt opgeslagen in grote buffertanks naast de kas in de vorm van warm water (95 graden). Als het 's avonds afkoeld kan dit gebufferde water gebruikt worden om de kassen te verwarmen.

   

  Keurmerken
 • Grondstoffen en reststromen

  Royal Pride Holland B.V. heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Belangrijk item hierin is het gebruik van grondstoffen en het hergebruiken van afval.

  Alle tomaten die bij ons in de kas gekweekt worden worden nuttig gebruikt. Door zeer secuur met het gewas om te gaan worden ziektes en schimmels tot een minimum beperkt. Nagenoeg alle vruchten worden dan ook verkocht als klasse I product. Mocht er toch een plekje op het product zitten of niet aan de eisen voldoen. Wordt het als klasse II product verkocht, het overige afval wordt aangeboden aan een biovergister.

  Al het afval wordt op het bedrijf gescheiden. Dit wordt door de afvalverwerker opgehaald en verwerkt.

  De belangrijkste grondstof voor ons is water, dit onderwerp wordt onder het kopje water en bodem behandeld. Tevens is zijn voor ons de sporen en meststoffen van groot belang. Deze worden met het water meegegeven aan de plant. De bewatering wordt direct geinjecteerd bij de wortels, hierdoor gaat er niets verloren. Mocht er teveel water gegeven worden, wordt dit opgevangen in een goot en hergebruikt. Zo gaat er niets verloren.

  Keurmerken
 • Transport

  Ons bedrijf heeft twee logistieke stromen. Een deel van de tomaten wordt direct in dozen verpakt. De eindafnemer (bijvoorbeeld) een supermarkt, komt hier direct een volle vrachtwagen afhalen. Hierdoor wordt een rit naar een DC bespaart. De dozen worden op locatie opgezet, hierdoor is het mogelijk meer dozen in een vrachtwagen te laden. Door het opzetten op het bedrijf hebben we 1 transport in plaats van 9 nodig!


  De kleinpack wordt centraal in het land gedaan door onze verpakdochter. Zij verpakt product voor vijf telers. Dit is tevens een overslag station voor andere versproducten. Voordeel hiervan is dat via cross-docking iedere klant maar een keer naar een DC hoeft te rijden om verschillende producten in te kunnen laden. Hierdoor wordt een rondgang langs verschillende vers producenten vermeden. Voor het transport van de tomaten wordt gebruik gemaakt van meermalig fust, hierdoor wordt het gebruik van grondstoffen geminimaliseerd.

  Ook belangrijk in het transport is tracking & tracing. Van ieder product dat gel

  everd is, is het van de supermarkt tot de tuin mogelijk om te bepalen waar het product vandaan komt. Hiervoo

  r maken wij gebruik van geautomatiseerde processen. In de tuin wordt al 

  vastgelegd uit welk pad de tomaat geoogst wordt. Door de gehele keten is dit product te tracken en tracen.

 • Water en bodem

  Royal Pride Holland B.V. speelt een voortrekkersrol in de verduurzaming van de glastuinbouw.

  Hoe vreemd het ook klinkt, water is een schaars goed. Al het leven op de aarde is afhankelijk van water. Samen met grond, een belangrijke basis voor onze voedselvoorziening. Wij houden in onze bedrijfvoering er rekening mee dat deze gespaard moeten worden.

  Al het water dat gebruikt wordt voor de teelt van tomaten is gebruikt wordt, is gerecyceld water. Wij hebben verschillende stromen; regenwater, condens water (terug gewonnen van het glas) of retour water van de plant. Het regenwater dat op de kas valt wordt gebufferd in grote water bassins. Mochten de bassins te vol raken, wordt het overtollige water in een grondlaag gepompt. Wij kunnen dit water bij droogte in de zomer dan weer 'hergebruiken'. Voor de teelt wordt geen gebruik gemaakt van kraanwater.

  Voordat het water aan de planten geven wordt, wordt deze voor een vitalizer gehaald. Het vitaliseren van water is niets anders dan zorgen dat het water zijn oorspronkelijke structuur terug krijgt. Hierdoor kan het water meer zuurstof aan zich binden en zo komt er ook meer zuurstof bij de wortels.

  Als laatste stap wordt het water ontsmet. Door het water bloot te stellen aan sterke UV verlichting worden bacterien en schimmels gedood zodat deze de planten niet kunnen infecteren.

  Het telen van de planten wordt gedaan op hangende goten. De planten staan niet meer op de grond. Hierdoor kan er geen verontreiniging ontstaan door het gebruik van gewasbescherming en / of bemesting van het land.

  Verklaringen

  Keurmerken