Rondeel b.v.

Het Rondeel is een uniek huisvestingsconcept voor leghennen. Het concept is ontstaan uit een onderzoek van Wageningen Universiteit, genaamd Houden van Hennen, waarbij gezocht is naar een duurzame toekomst voor de legpluimveehouderij. 

Rondeel is helemaal gericht op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Vele facetten zijn hierin meegenomen: dierenwelzijn, milieu, landschappelijke inpasbaarheid, inkomen voor de pluimveehouder, voedselveiligheid.

Puur wettelijk is het Rondeelei een scharrelei, maar de Nederlandse Dierenbescherming stelt de Rondeeleieren qua dierenwelzijn gelijk aan biologische eieren. Het bewijs hiervoor vormt de maximale score in het Beter Leven Kenmerk van de Dierenbescherming: 3 sterren!

Daarnaast is het Rondeelei momenteel het enige ei met een milieukeur. Dit betekent minder energieverbruik, minder milieubelasting (o.a. ammoniak, en fosfaat) en goed dierwelzijn.

Rondeeleieren zijn onlangs als beste getest bij de consumentenbond!

 Rondeeleieren scoren goed op vet en als beste op cholesterol, dierenwelzijn en informatie op het etiket.!

Bedrijfsgegevens

Actieve thema's

 • Biodiversiteit

  De bekende ronde eierdoosjes waarin de Rondeeleieren verpakt zijn worden gemaakt van aardappelzetmeel. Hiermee werkt Rondeel aan verdere verduurzaming van het totale eierconcept. Deze nieuwe doosjes worden gemaakt van herwinbare grondstoffen en zijn volledig biologisch afbreekbaar. ??????De doosjes kunnen na gebruik in de groen-afvalbak. Daar dragen ze volledig bij aan het composteringsproces van het GFT waardoor dit de meest duurzame oplossing is.

  Door het enerziezuinige productieproces, de locale productie (Nederland) en de natuurlijke herkomst van de grondstoffen is de zogenaamde carbon footprint van het product erg laag.

  Ten opzichte van een vergelijkbare eierverpakking gemaakt van pulp heeft het nieuwe Rondeeleierdoosje een 20% lagere CO2-uitstoot.

  Keurmerken
 • Dierenwelzijn en -gezondheid

  Rondeel stelt alles in het werk om te zorgen dat uw eitje helemaal veilig is. En dat begint uiteraard met het netjes verzorgen van de kippen. De kippen een gezond en mooi leven bieden is daarbij het uitgangspunt. Niet voor niets heeft de Nederlandse Dierenbescherming 3 sterren toegekend van hun Beter Levenkenmerk aan het Rondeel. Dit is het maximale aantal en gelijkwaardig aan biologisch.

  Verder worden de Rondeelkippen al in hun eerste levensfase ingeënt tegen salmonella. Ook worden zij in hun latere leven minimaal 3-maandelijks gecontroleerd op salmonella.

  Rondeelkippen worden niet preventief behandeld met antibiotica. Dus u hoeft zich wat dat betreft ook geen zorgen te maken over residuen in eieren.

  Goed voer draagt uiteraard bij aan het welzijn van de kip en aan een smakelijk eitje. Het voer dat aan de Rondeelkippen verstrekt wordt, voldoet aan alle eerste levensbehoeften van de dieren en bevat volop verse maïs en granen.

  Keurmerken
 • Eerlijke handel

  Het voer van de Rondeelkip bevat ook Pro Terra soja, zogenaamd duurzame soja. De producent van deze soja geeft de garantie dat er geen ontbossing plaatsvindt, dat de soja niet genetisch gemodificeerd is en dat er geen kinderarbeid aan te pas komt.

  De Rondeelboeren ontvangen een eerlijke prijs voor hun produkt. Met de grootste afnemer (Albert Heijn) is een afspraak gemaakt waarbij een basisprijs is afgesproken en verder varieert de eierprijs mee met de voerprijs. Zo hoeft een Rondeelboer nooit onder de kostprijs te werken.

 • Emissies naar de lucht

  Het Rondeelsysteem zit qua ammoniak- en fijnstofuitstoot in de laagste categorie-en op de RAV-richtlijst (RAV=regeling ammoniak en veehouderij, een wet van de overheid). Daarmee bereikt ze dus een beduidend lagere uitstoot dan gemiddeld.

 • Energie

  Doordat Rondeel eieren worden geproduceerd in een "open" omgeving, wordt nauwelijks energie afgenomen ten behoeve van ventilatie.

  Voor de mestverwerking (de voor- en nadroging) wordt gebruik gemaakt van warmtewisselaars, die zich in de centrale middenkern van het bedrijf bevinden.

  Keurmerken
 • Grondstoffen en reststromen

  Het voer voor de kippen is volledig non gmo (genetisch gemodificeerd). Voor wat betreft de soja wordt er gebruik gemaakt van Pro Terra Soja. Dit is erkend als duurzame soja: hier vindt geen ontbossing voor plaats, is non gmo en er is aandacht voor de arbeidsomstandigheden in het land van herkomst.

  De mest van de kippen wordt verwerkt: na droging wordt het als mestkorrels verkocht.

  Keurmerken
 • Water en bodem

  Het watergebruik wordt beperkt tot de consumptie van het water dat de kippen nodig hebben.

  Landschappelijk gezien is het Rondeelbedrijf zeer vooruitstrevend. De architectuur is uiteraard gericht op de kippen, met verschillende functionele gedeeltes in het bedrijf: een nachtverblijf, het dagverblijf, de Bosrand en de Centrale Middenkern. Deze manier van eierproductie betekent aan minimale last voor de bodem en omgeving.

  Keurmerken