Koppert Cress BV

Koppert Cress is gespecialiseerd in ‘Cressen’, zaailingen van unieke planten, met elk hun eigen, verrassende invloed op de zintuigen. Smaak, geur, gevoel of presentatie, er is een cress voor alle toepassingen. En de keuze wordt steeds groter. Ieder jaar wordt minstens één nieuw product toegevoegd aan het sortiment ‘Micro-vegetables’, een collectie die als ‘Architecture Aromatique’ onder de aandacht wordt gebracht.Bedrijfsgegevens

Actieve thema's

 • Arbeid

  Koppert Cress heeft een personeelsbestand met extreem laag verloop en een lager dan gemiddeld ziekteverzuim. Personeel verdient boven CAO en het streven is dat alleen met plezier en gezond het pensioen halen.

 • Biodiversiteit

  De natuur is onze inspiratie, Koppert Cress is op een een voortdurende zoektocht naar nieuwe planten of toepassingen voor gebruik als voedsel.

  Uitgangspunt is dat de natuur op generlei wijze schade wordt toegebracht.

 • Eerlijke handel

  Koppert Cress hanteert een systeem waarbij alle afnemers een zelfde prijs betalen. In tegenstelling tot wat regel is in de tuinbouw, wordt gedurende het gehele jaar, onafhandelijk van schaarste of overvloed, dezelfde prijs gehanteerd.

 • Energie

  Energie

  Energie is hoofdthema bij een duurzame tuinbouw. Het streven is om zo weinig mogelijk fossiele brandstoffen te gebruiken. Maximale benutting van beschikbare energie en het minimaliseren van de verliezen is cruciaal. Er is bewust niet gekozen voor het WKK aanpak, waarbij het bedrijf zowel elektriciteit als warmte produceert. De elektriciteit wordt daarbij verkocht en de (afval)warmte gebruikt om de kas te verwarmen. Bij dit systeem is een rendement van 85% haalbaar.

  Koppert Cress is echter geen energieleverancier, maar een tuinder en gaat voor het hoogst haalbare binnen haar eigen muren. De kas is gebouwd volgens het semi-gesloten systeem, waarbij een groot deel van de warmte van de LED lampen en de instraling van de zon in de zomer, wordt opgevangen en ondergronds opgeslagen. In de winter dient deze opgeslagen warmte om de kas te verwarmen, waardoor er veel minder gestookt hoeft te worden. In de zomer zorgt lucht, die via koude lucht uit de ondergrond gevulde radiatoren stroomt, voor een natuurlijke koeling van de kas. Een warmtewisselaar zorgt ervoor dat de hoeveelheid rond te pompen water in de kas gereduceerd wordt. Alle activiteiten op dit gebied in beschouwing nemend is het de verwachting, dat het bedrijf energie neutraal zal opereren; op den duur mogelijk zelfs overbodige energie aan de omliggende huizen leveren.

  Led belichting

  Frequentie en hoeveelheid

  In de teelt wordt gebruik gemaakt van meerlagenteelt. De drie bovenste lagen zijn voorzien van ledbelichting, waarmee een uitgebalanceerd spectrum wordt toegediend. Langdurige proeven hebben uitgewezen dat de plant, blauw, maar vooral rood licht nodig heeft om te groeien. Rood is de meest efficiënte kleur om groeilicht te maken en wordt optimaal door de plant benut. Daarnaast heeft een plant een kleine hoeveelheid blauw nodig om de vorm van het gewas te sturen. De combinatie tussen deze twee kleuren resulteert in de ‘paarse/roze’ lichtkleur die in de kas te zien is. Led’s hebben een heel specifiek spectrum (‘monochromatisch’). Omdat ze alleen maar rood en blauw licht geven, worden de groene bladeren van een plant eronder staat als ‘grijs’ waargenomen. Het volledige, door de lampen uitgezonden spectrum licht, wordt door de planten opgenomen.

  Efficiëntie

  Ledlampen, zijn, in vergelijking met de traditionele belichting in de tuinbouw, de meest efficiënte en effectieve lichtbron om cressen te belichten. De specifieke kleuren zijn onafhankelijk dimbaar en kunnen derhalve optimaal worden afgestemd op de behoefte van het gewas, waardoor er geen energie verloren gaat.

  De traditionele belichting in de glastuinbouw is afgeleid van straatverlichting, zgn. hogedruk natriumlampen (SON-T). Ongeveer 1/3 van de energie wordt in deze lampen omgezet in licht. Echter hierbij ontstaat ook een forse component stralingswarmte, zo’n 55%. Vanwege deze warmte moeten de lampen op een behoorlijke afstand van het gewas hangen om zodoende verbranding te voorkomen. Dit maakt meerlaags telen met deze lampen praktisch onmogelijk.

  In situaties waarbij veel bijgelicht moet worden, kan de ontstane warmte zelfs slecht zijn voor het gewas. Schermdoeken en luchtramen worden open gezet om de warmte af te voeren, met hinderlijke lichtuitstoot voor de omgeving als gevolg.

  Ledlampen gebruiken hun energie veel efficiënter dan SON-T lampen. Niet alleen produceren ze meer licht uit de toegevoerde energie, ook ontstaat er geen stralingswarmte. Alle warmte die door de Ledlampen wordt opgewekt, wordt aan de achterzijde van de armaturen afgevoerd met koelwater en opgeslagen in de warmteopslag. Deze warmte kan op een later tijdstip worden gebruikt. Afvoeren van de warmte via het open schermdoek en luchtramen is daardoor niet meer nodig.

  Er is echter nog een voordeel. Omdat er veel geen stralingswarmte is, kunnen de lampen dichter op het gewas hangen. De mogelijkheid van teelt in lagen verhoogt, in het geval van Koppert Cress, de productiecapaciteit tot 400%.

  Zonnecellen

  Op het dak van de logistieke ruimte en kantoren zijn zonnecellen aangebracht die zorgen voor de stroomvoorziening van de LED lampen. De gelijkstroom, van de zonnecellen is direct geschikt voor de gelijkstroom lampen. Energievretende omvormers zijn dan mogelijk niet nodig en de opgewekte energie komt volledig ten goede aan de verlichting.

   

  Windenergie

  Op hetzelfde dak staan ook een aantal windturbines. Op slechts 5 kilometer van de zee, is het bedrijf gegarandeerd van een continue wind, die de turbines aanjaagt. Ook deze elektriciteit is geschikt voor de LED lampen.

  Schermdoek

  In de kas zijn drie soorten schermdoek aangebracht. Diffuusscherm, energiescherm en verduisteringsscherm. Het eerste beperkt de hoeveelheid instraling, waardoor de temperatuur niet te hoog oploopt in de kas. Het tweede doek is transparant en voorkomt dat teveel warmte uit de kas verdwijnt. Dit zal vooral ’s nachts het geval zijn. Het derde doek reflecteert het licht van de lampen en houdt zo het licht in de kas. . Om ook lichtvervuiling naar buiten te voorkomen is dit doek niet lichtdoorlatend.

   

 • Grondstoffen en reststromen

  De als zaaimedium gebruikte cellulose is voor zien van het FSC-keurmerk (Forest Stewardship Councel), alsmede TCF-label (Totally Chlorine Free). Alle verpakkingen hebben de Grüne Punkt.

  Afvalstoffen worden gescheiden afgevoerd en door het afvalverwerkingsbedrijf op de juiste manier voor hergebruik gereedgemaakt.

 • Transport

  Er is een limiet gesteld aan de uitstoot van bedrijfsauto's. De voorkeur gaat uit naar hybride of electrisch aangedreven voertuigen. Op het parkeerterrein is een electrisch oplaadpunt.

 • Water en bodem

  De kweektafels worden gereinigd voordat ze weer gebruikt worden voor de volgende zaaicyclus. Het water dat hiervoor wordt gebruikt, wordt met behulp van UVC straling ontsmet. Op deze manier wordt een grote hoeveelheid water bespaard, terwijl voedselveiligheid geborgd is. Ook hier is bewust gekozen om af te zien van agressieve schoonmaakmiddelen of ontsmettingsmiddelenmiddelen, waardoor verontreiniging van afvalwater wordt voorkomen.