Koninklijke Grolsch NV

Grolsch heeft een historie die teruggaat tot 1615 en behoort daarmee tot de oudste ondernemingen van Nederland. Grolsch brouwt uitsluitend bier en is in de loop der jaren uitgegroeid tot één van de allersterkste A-merken van Nederland. Daarnaast is Grolsch ook in internationaal verband een zeer gerespecteerd merk.

Bij Grolsch werken circa 750 medewerkers, in binnen- en buitenland. Sinds 1995 mag Grolsch zich 'Koninklijk' noemen. Grolsch heeft, ter vervanging van haar oorspronkelijke brouwerijen in Groenlo (sinds 1615) en Enschede-Noord (sinds 1895), een geheel nieuwe brouwerij gebouwd ten zuidwesten van de stad Enschede. Deze nieuwe en zeer efficiënte brouwerij is in 2004 officieel geopend en inmiddels volledig in gebruik. In deze brouwerij brouwt Grolsch met de meest moderne technologie bier, volgens het traditionele proces en met natuurlijke grondstoffen. Met andere woorden: hier bedient de beste vakman zich van het beste gereedschap!Bedrijfsgegevens

Actieve thema's

 • Emissies naar de lucht

  Bier brouwen kost energie. Niet alleen het brouwproces, maar ook het vervoer van ons bieren, de fabricage van flessen en het koelen van het eindproduct. Om het milieu minder te belasten probeert Grolsch het energieverbruik verder terug te dringen. Dat doen we aan de hand van energie-efficiënte investeringen. De aantoonbare klimaatsverandering door menselijk handelen, het op langere termijn schaars worden van fossiele brandstoffen en de daarmee gepaard gaande prijsontwikkelingen zijn belangrijke drijfveren voor Grolsch om de energie-efficiency en de CO2-uitstoot sterk te reduceren. Grolsch heeft als doelstelling het energieverbruik in 2015 met circa 35% te reduceren ten opzichte van het energieverbruik in 2005. Concreet betekent dit dat we het energieverbruik willen terugbrengen van 136.1Mj/hl in 2005 naar 87,40 Mj/hl in 2015.

  Verklaringen

 • Energie

  Bier brouwen kost energie. Niet alleen het brouwproces, maar ook het vervoer van ons bieren, de fabricage van flessen en het koelen van het eindproduct. Om het milieu minder te belasten probeert Grolsch het energieverbruik verder terug te dringen. Dat doen we aan de hand van energie-efficiënte investeringen. De aantoonbare klimaatsverandering door menselijk handelen, het op langere termijn schaars worden van fossiele brandstoffen en de daarmee gepaard gaande prijsontwikkelingen zijn belangrijke drijfveren voor Grolsch om de energie-efficiency en de CO2-uitstoot sterk te reduceren. Grolsch heeft als doelstelling het energieverbruik in 2015 met circa 35% te reduceren ten opzichte van het energieverbruik in 2005. Concreet betekent dit dat we het energieverbruik willen terugbrengen van 136.1Mj/hl in 2005 naar 87,40 Mj/hl in 2015.

  Verklaringen

 • Grondstoffen en reststromen

  AFVAL

  Grolsch produceert jaarlijks 334.000 kilo bedrijfsafval. Ongeveer 75 procent hiervan is afkomstig uit de bottelarij. Hierbij moet gedacht worden aan verpakkingsafval zoals glas, papier, blik, kunststof, afbindstrips, kroonkurken en karton. Deze restmaterialen worden door afval te scheiden beter beschikbaar voor hergebruik. Door de vakverdeling in de dozen weg te laten, beperkten we het kartonverbruik aanzienlijk. De totale besparing is hierdoor 140.000 kg op jaarbasis.

  * Biobekers
  Grolsch heeft zich de afgelopen jaren actief gericht op de vervuiling tijdens grote festivals en evenementen. De gebruikte bekers van normaal kunststof resulteren in grote stapels afval die niet opnieuw te gebruiken zijn. Daarom ontwikkelde Grolsch samen met het organisatiebureau Loc 7000 en fabrikant Huhtamaki speciale bekers van een afbreekbaar kunststof. Het voordeel is dat deze biobekers op verschillende manieren hergebruikt kunnen worden. Gedurende de zomer schenkt Grolsch tijdens festivals zoals bijvoorbeeld Concert at Sea en Lowlands bier in deze duurzame bekers.

  VERPAKKINGEN

  Verpakkingen beschermen ons producten maar zorgen ook voor de gewenste merkbeleving bij onze consumenten. Grolsch wil optimale kwaliteit uitstralen met een minimale impact op het milieu. Daarom bedenken en ontwerpen we speciale lichtgewicht en duurzame verpakkingen, zorgen we voor hergebruik van flessen en stimuleren we recycling. Op die manier besparen we grondstoffen en verminderen we de druk op het milieu. Zo hebben we met het weglaten van de vakverdeling in dozen het kartonverbruik aanzienlijk beperkt. De totale besparing is hierdoor 140.000 kg. Een besparing die uiteraard jaarlijks terugkomt.

  * Lichtgewicht kroonkurken
  In oktober 2012 stapt Grolsch voor al haar retourflessen met kroonkurk over op een lichtgewicht variant van de kroonkurk. De nieuwe kroonkurken zijn 17% lichter in gewicht en bevatten 19% minder staal. Op deze manier bespaart Grolsch ruim 100.000 kg staal op jaarbasis. Deze overstap zorgt bovendien voor lagere transportkosten in de keten en vermindert tegelijkertijd de druk op het milieu. Grolsch kiest voor een duurzame oplossing waarbij de hoge kwaliteit gehandhaafd blijft.

  Verklaringen

 • Transport

  Op 10 november 2011 ontving Grolsch van Minister Schultz de Lean and Green Award voor Logistiek. Lean and Green is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Samen met verschillende toonaangevende organisaties gaat Grolsch de uitdaging aan om eind 2012 twintig procent CO2-reductie te realiseren ten opzichte van 2007. Elke organisatie maakt een eigen plan. Grolsch richt zich op het nationaal palletvervoer over de weg. Een van de oplossingen bestaat in het deels ’s nachts uitleveren van onze vracht. Er is dan nauwelijks sprake van verkeershinder en files; dus minder brandstofverbruik en minder CO2-uitstoot. Ook het ‘nieuwe rijden’ levert een aanzienlijke brandstofbesparing op. Grolsch beschreef in een uitgebreid plan van aanpak maatregelen, benodigde meetmethoden en monitoringsystemen. Een toetsingscommissie van TNO heeft dit plan kritisch beoordeeld. Grolsch scoorde erg goed. De CO2-reductie in 2012 bedraagt zelfs 21,96 procent ten opzichte van basisjaar 2007: ver boven de doelstelling. Het plan wordt dan ook direct in de praktijk gebracht. De Lean and Green Award geeft aan dat Grolsch op de goede weg is.

  Verklaringen

   

 • Water en bodem

  Gelukkig kennen we - in tegenstelling tot veel andere landen in de wereld – in Nederland geen structureel watertekort. Dat betekent niet dat we er niet zuinig mee om moeten gaan. Grolsch streeft ernaar het waterverbruik per hectoliter bier steeds verder terug te brengen. Concreet: in 2008 gebruikten we 4,6 hectoliter water per hectoliter bier. In 2012 brachten we dat terug naar 3,84 hectoliter water. Uiteindelijk willen we in 2015 uitkomen op 3,3 hectoliter water per hectoliter bier.

  * Slim gebruik van restwater
  Een echte grootverbruiker van energie en water voor Grolsch is de tunnelpasteur waarin de blikken gepasteuriseerd worden. De blikken worden hierin met water verwarmd en weer gekoeld. Voorheen liep het overloopwater rechtstreeks naar het riool. Nu vangen we het in een tank op en brengen we het terug in de machine. Op die manier hebben we veel vers water, afvalwater, energie en chemicaliën bespaard. Afhankelijk van de gemiddelde temperatuur van het opgevangen water kunnen we de tunnelpasteurs verwarmen, koelen en bijvullen. De laatste cijfers laten zien dat het gemiddelde energieverbruik van 14,6 MJ/hl naar ca. 11 MJ/hl (-24%) ging. Het gemiddelde waterverbruik daalde van 0,21 hl/hl naar ca. 0,05 hl/hl (-76%). De cijfers voor de chemicaliën zijn nog niet bekend, maar het lijkt erop dat deze gelijk lopen met de waterbesparing. Binnen een jaar zijn de investeringen terugverdiend. Voorbereidingen om ook de tunnelpasteurs van de eenmalige flessenlijn en wellicht die van de speciaalbieren in retourfles aan te passen, zijn al in gang gezet.

  Verklaringen