Hutten Catering


Hutten is uitgegroeid tot een onderscheidende, toonaangevende nationale culinaire dienstverlener.
Hutten maakt het verschil door altijd meer aandacht te geven aan gasten, opdrachtgevers, leveranciers en de maatschappij. 
Dagelijks werken meer dan 1300 collega's enthousiast samen. Zij zijn voortdurend op zoek naar vernieuwing.
Hutten wil voor elke gast, patient en opdrachtgever een toevoegde waarde in culinaire gastvrijheid zijn.

Gezamenlijk leveren en verzorgen wij:

Catering en Maaltijdservice
Bedrijfscatering
Evenementen
Particuliere feesten
Gastvrijheidsdiensten

Bekijk onderstaand de Hutten Corporate film

 

En bekijk hier het MVS jaarverslag 2013Bedrijfsgegevens

 • Hutten Catering
 • Mountbattenweg 2
 • 5466 AX Veghel
 • Noord-Brabant
 • Telefoon: 0413-366633
 • Website: http://www.hutten.eu

Actieve thema's

 • Arbeid

  Kinderarbeid

  Binnen Hutten zijn we van mening dat de in Nederland geproduceerde producten geen aspecten van kinderarbeid bevatten. Echter binnen het totale aanbod is ook sprake van producten die geïmporteerd zijn uit het buitenland. Daarvan kan niet zonder meer gesteld worden dat er géén kinderarbeid in het spel is geweest.

  Door gebruik te maken van het assortiment van ons huismerk ‘De Guijt’, met de kernwaarden ‘gezond bezig’, ‘zuinig op onze wereld’, ‘diervriendelijk’, en ‘huisgemaakt’, wordt vermeden dat er sprake kan zijn van kinderarbeid. Een belangrijk speerpunt van dit huismerk is immers het aanbieden van local food met minder dan 300 food miles. Zo wordt geborgd dat producten zoveel mogelijk afkomstig zijn van Nederlandse bodem.

  Mensenrechten

  Voor 2014 staat een herlancering van De Guijt op stapel. De criteria worden opnieuw beoordeeld en waar nodig scherper gesteld. Maar ook de uitstraling krijgt een facelift met nieuwe logo’s, etikettering, nieuwe verpakkingen en een opgefriste website.

  Hiermee willen we bereiken dat het aandeel De Guijt binnen het assortiment wordt vergroot. Daarmee neemt tegelijk de traceerbaarheid en het inzicht in de herkomst van de producten toe. Hutten is daardoor nog eerder in staat om in te kunnen grijpen wanneer er enige sprake lijkt te zijn van schending van rechten, zoals mensenrechten.

  Mensenrechten hebben binnen De Guijt dus de uitzonderlijke aandacht. Dit wil niet zeggen dat dit niet zou gelden voor de overige producten die aangekocht worden. In de overeenkomst die met elke leverancier wordt opgesteld, wordt in het onderdeel MVO verwezen naar de voorwaarden tot het voeren van eerlijke handelspraktijken en respecteren van de mensen- en werknemersrechten. Hutten denkt op die manier dit onderdeel verdere aandacht te geven en af te dekken.

  Food & Feed

  Food & Feed Noordoost-Brabant (www.food-feed.nl)  is een netwerk van en voor bedrijven uit de voedingsmiddelen- en diervoederindustrie in de regio Noordoost-Brabant.
  Samen met onderwijsinstellingen, overheden en uitzendbureaus spannen zij zich in voor behoud en werving van personeel door middel van o.a. imagoverbetering, onderlinge kennisdeling, opleiding en scholing. Hutten maakt ook deel uit van dit netwerk.

  Een van de initiatieven van Food & Feed is 'Stars4food', een kortdurende opleiding met baangarantie voor een aantal geselecteerden van drie sociale diensten uit de regio: langdurig werklozen en moeilijk bemiddelbare mensen op de arbeidsmarkt.
  Een project wat inmiddels als resultaat heeft gehad dat de deelnemers aan dit project  weer volledig zijn opgenomen in het arbeidsproces bij de aangesloten bedrijven, waaronder Hutten.

  Samenwerking met WSD

  Op 29 januari 2013 tekenden Hutten en mensontwikkelbedrijf WSD bij Hutten in Veghel een contract waarin zij aangaven intensief te gaan samenwerken. Bij WSD zijn opleidingsplekken gecreëerd in de catering, onder andere in het bedrijfsrestaurant van WSD. Door een leermeester van Hutten wordt WSD-medewerkers het cateringvak bijgebracht. Als ze over de benodigde kennis beschikken, worden ze gedetacheerd en gaan ze aan de slag binnen één van de Hutten locaties.
  Hutten nam in 2013 twee ex-WSD samenwerkers in dienst. Bekijk onderstaande clip eens:

  Keurmerken
 • Biodiversiteit

  De biodiversiteit beschrijft de mate van verscheidenheid aan leven op aarde. Hoe hoger deze biodiversiteit is, hoe veerkrachtiger een ecosysteem is tegen invloeden als klimaatverandering.

  Helaas is de biodiversiteit wereldwijd met ongeveer 30% afgenomen. Hutten probeert onder andere op de volgende thema’s haar steentje bij te dragen aan het in stand houden en verhogen van de biodiversiteit:

  Broeikaseffect

  Een toenemende uitstoot van koolstofdioxide wordt als belangrijkste oorzaak gezien voor klimaatverandering op aarde, en bijbehorende effecten op onze natuur. Hutten houdt haar CO2 uitstoot daarom scherp in de gaten. Jaarlijks worden CO2 metingen verricht en worden doelstellingen opgesteld om deze uitstoot te verminderen. Daarnaast wordt bij de aanschaf van bijvoorbeeld voertuigen gelet op minimale CO2 uitstoot. Hutten heeft zichzelf als doelstelling gegeven in 2015 haar CO2 uitstoot met 20% te hebben teruggedrongen.
  Zie ook: "emissies naar de lucht" 

  Overbevissing

  In het kader van De Guijt propageert Hutten vissoorten die met respect voor mens en natuur gevangen en gekweekt zijn. Zo trachten we alleen MSC en ASC gecertificeerde vis aan te bieden. MSC staat voor Marine Stewardship Council en waarborgt dat vis gevangen wordt met respect voor visbestanden en het milieu. Het ASC-keurmerk is vergelijkbaar met MSC, maar richt zich op kweekvis. Het heeft als doel de invloed van het kweken van vis op het milieu te verlagen.
  Hutten biedt daarnaast regionaal gekweekte vis aan, zoals de claressefilet. Door de kwekers als 'Helden van De Guijt' te betitelen wordt dit product nog beter onder ieders aandacht gebracht.

  Ontbossing

  De bijdrage van Hutten tot het voorkomen van ontbossing is het inkopen van verpakkingen en papier met het FSC keurmerk. Forest Stewardship Council is een non-profit organisatie opgericht om verantwoord bosbeheer te bevorderen, met name in tropische gebieden.

  Keurmerken
 • Dierenwelzijn en -gezondheid

  Bij Hutten staat dierenwelzijn hoog op de agenda. Alle varkensvleeswaren zijn bijvoorbeeld afkomstig van Keten Duurzaam Varkensvlees, een keten van varkenshouders die met respect omgaan met dier en milieu. De varkenshouders zijn gecertificeerd volgens Milieukeur en voldoen aan ten minste één ster van de Dierenbescherming.
  Daarnaast is inmiddels 90% van het rundvlees afkomstig van BiefSelect, een samenwerkingsverband tussen rundveehouders in voornamelijk Zuid-Nederland, die verantwoord omgaan met dier en milieu. Zo worden diervriendelijke potstallen gebruikt en krijgen dieren geen preventieve antibiotica. Alle rundveehouders van BiefSelect voldoen aan ten minste één ster van de Dierenbescherming.

  Hutten gebruikt kipproducten van Volwaard. Deze producten zijn diervriendelijk; het welzijn van de dieren staat voorop. Ruime stallen met een overdekte uitloop zorgen voor actievere kippen. De 'challenge' die we dagelijks met De Guijt voeren om onze producten te verbeteren op het gebied van duurzaamheid en gezondheid, wordt hiermee in de productgroep kip doorgevoerd! Hutten is met de keuze voor kipproducten van Volwaard de eerste cateraar die deze weg inzet naar zoveel mogelijk plofkip-vrij!
  Volwaardproducten kennen de volgende diervriendelijke kenmerken:
  - Langzaam groeiend ras
  - Daglicht en vers stro
  - Overdekte uitloop, vrije loop in de buitenlucht
  - Bijna geen antibiotica (volgens regelgeving van Beter Leven 1 ster)
  - Minder kippen in de stal
  Lees meer over Volwaard op de site van Volwaard

  Halalvlees

  Halalvlees beschrijft vlees dat tot stand is gekomen volgens Islamitische voorschriften. De dieren moeten ritueel en onverdoofd geslacht zijn. Hutten vindt in deze zowel dierenwelzijn als godsdienstvrijheid beide van groot belang. Om deze reden wordt geen halalvlees aangeboden, tenzij de afnemende partij hier expliciet om vraagt en volledig op de hoogte is van de betekenis ervan.

  Antibioticagebruik

  Overmatig antibioticagebruik in veehouderijen zorgt ervoor dat bacteriën resistent kunnen worden. Wanneer consumenten deze resistente bacteriën tot zich nemen, zullen standaard antibiotica niet langer werken. Deze antibiotica kan preventief, dus vooraf zonder tekenen van ziektes, of curatief, bij een vastgestelde ziekte, toegediend worden.
  Hutten neemt geen vlees af van dieren die preventief antibiotica toegediend kregen. Direct contact met de boer, in het kader van het verantwoord huismerk De Guijt, zorgt ervoor dat dit gewaarborgd blijft.

  Bekijk hier de clip over De Guijt:

  Keurmerken
 • Eerlijke handel

  Fairtrade (Max Havelaar)

  Om de boeren in Latijns America, Afrika en Zuidoost Azie een eerlijke prijs te kunnen geven voor hun exportproducten stimuleert Hutten het gebruik van Fairtrade producten op de cateringlocaties. Deze producten zijn te herkennen aan het Max Havelaar keurmerk. Het Fairtrade original logo dat we in veel door Hutten gecaterde locaties zien op bijvoorbeeld jam, behoort aan de organisatie die producten voert met dit logo, en betreft derhalve het Max Havelaar keurmerk.  Hutten stimuleert eveneens de programma’s UTZ en Rainforest Alliance, maar geeft de voorkeur aan Fairtrade producten.

   

  De Guijt    

  Het eigen label van Hutten, De Guijt, gaat nog een stapje verder. Waar Fairtrade zich richt op eerlijke handel, en het een specifieke duurzaamheidsbenadering kent, 'people', richt De Guijt zich óók op de planet en profit kant, en vindt het op die manier een passende balans tussen de zogenaamde triple bottom line (de bekende people, planet en profit). Als deze PPP-driepoot écht begrepen wordt, kan ieder duurzaamheidsprobleem verklaard worden. Juist het woord balans is hierbij essentieel: initiatieven die slechts voordelen in één van deze aspecten opleveren, vallen niet onder duurzaamheid of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Wanneer producten niet volgens de richtlijnen van De Guijt, waar lokaliteit een belangrijk onderdeel van is, aangeboden kunnen worden, wordt zoveel mogelijk Fairtrade gestimuleerd.

  Keurmerken
 • Emissies naar de lucht

  Elk jaar voert Hutten interne CO2-metingen uit; welke bedrijfsonderdelen hebben er mee te maken en in welke mate? En nog interessanter, wat wordt er aan gedaan om de uitstoot te reduceren. Deze acties zijn van belang omdat de CO2 (koolstofdioxide) als belangrijkste oorzaak wordt gezien voor de klimaatverandering, de opwarming van de aarde en het broeikaseffect.
  Het terugdringen van CO2-uitstoot heeft dus een positieve invloed op hoe we de aarde achterlaten voor onze kinderen.

  Daarnaast is op dit gebied, net zoals bijvoorbeeld bij de voorkoming voedselverspilling (No-waste), economische winst te behalen.
  CO2 besparen betekent namelijk ook kosten besparen. Wanneer we met onze vrachtwagens bijvoorbeeld minder kilometers rijden, zien we een lagere CO2 uitstoot, maar realiseren we tevens een besparing op de brandstofkosten.

  ISO 14001 en de MVO-prestatieladder dagen ons continue uit om een vinger aan de "CO2-pols" te houden.

  Keurmerken
 • Energie

  Op het servicekantoor in Veghel worden jaarlijks meetgegevens verzameld van stroom-. gas- en waterverbruik, van papierverbruik, en wordt het kopieergedrag bestudeerd. Deze gegevens worden geanalyseerd, en middels doelstellingen wordt getracht dit verbruik te verminderen en/of het gedrag te verbeteren.

  Hutten is niet alleen attent op het eigen energiegebruik en -verbruik, maar wil ook een partner zijn en bijdragen aan energiebeperking op de locaties waar ze de catering uitvoert.

  Extern, op de cateringlocaties, worden de samenwerkers attent gemaakt op verantwoord energiegebruik en wordt middels steekproeven beoordeeld of deze bewustwording in praktisch handelen wordt omgezet. Wordt er op een passende manier omgegaan met de verlichting, met gas en water, met apparatuur als koelingen en vriezers, met warmtelampen, bain maries etc.?

  Op deze wijze valt uiteraard een besparing op energiegebruik te realiseren, maar als “aangename bijkomstigheid” is ook een financiële besparing (voor de opdrachtgever) haalbaar.  

  Keurmerken
 • Grondstoffen en reststromen

  In samenwerking met de Veneca, de leden, en de Universiteit van Wageningen is door Hutten Business Catering in 2012 een onderzoek uitgevoerd naar voedselverspilling binnen de bedrijfscatering. Waar, op welke momenten, en op welke wijze wordt voedsel verspild, en wat kan hiertegen gedaan worden? Zie onderstaand het onderzoeksrapport:

  Rapport reductie voedselverspilling in Nederlandse cateringsector

  Dit betrof specifiek de tak bedrijfscatering, maar in welke mate wordt er voedsel verspild binnen het culinair centrum van Hutten, en binnen de partycateringtak? In totaal gooien we in Nederland namelijk jaarlijks voor €2,4 miljard aan eetbaar voedsel weg. En in 2012 wist het vakblad Misset Horeca te melden dat binnen de horeca maar liefst 46% van het voedsel in de kliko belandt!
  Het is opvallend dat in Nederland niet één onderzoek is verricht naar de oorzaken (en verbeterpunten) hiervan.
  Deze verspilling brengt namelijk hoge kosten met zich mee. Niet alleen kosten voor het afvoeren en verwerken van dit voedsel, maar ook ‘verborgen’ kosten: weggegooid voedsel is namelijk ook bereid door een kok, is opgeslagen geweest, verwarmd en/of gekoeld, is getransporteerd en uitgeserveerd. Dus ook uit maatschappelijk oogpunt is dit onverantwoord te noemen. Er zijn namelijk te veel plaatsen op de aarde waar voedselschaarste heerst, en energiebronnen lijken ook niet het eeuwige bestaan te hebben.

  In 2013 heeft Hutten de handschoen opgepakt en een onderzoek verricht naar de verspilling binnen de partycatering. Een initiatief dat overigens uitstekend past binnen Hutten's duurzame ambities.
  In samenwerking met, en begeleid en ondersteund door de Wageningen Universiteit, Bedrijfschap Horeca en Koninklijke Horeca Nederland, is het 'no-waste project' opgestart. Hiermee trachten we niet alleen een belangrijke bijdrage aan een duurzame toekomst te brengen, het kan de gehele branche ook verdere inzichten geven, en uiteindelijk zal blijken dat het kostenbesparend kan zijn.

  Klik hier voor de website van de WUR met betrekking tot dit onderwerp

  Uiteindelijk heeft dit onderzoek voor Hutten er toe geleid dat per mei 2014 een zogenaamde 'No-Waste coördinator' in dienst is gekomen, een specialist die nauwkeurig de voedselstromen binnen het bedrijf in kaart gaat brengen, deze analyseert, en verbeteringen door gaat voeren binnen de diverse afdelingen.  

  Keurmerken
 • Transport

  Uniek logistiek systeem en duurzaam wagenpark

  Bijna een kwart van alle CO2 uitstoot op aarde wordt veroorzaakt door transport. Een milieubewuste invulling van logistiek en transport is daarom ook één van de speerpunten van het MVO-beleid van Hutten. Met een efficiënte logistieke keten en een duurzaam wagenpark dragen we bij aan een schonere lucht en een gezondere toekomst.


  Hutten hanteert een voor de catering unieke werkwijze op het gebied van logistiek. Al onze versproducten kopen we in bij lokale (kleine) leveranciers en we verzorgen zelf de distributie naar alle locaties. Deze leveranciers bevinden zich allen binnen een straal van 25 km rond het Hutten Culinair Centrum (HCC). Het HCC vormt een centraal distributiecentrum dat vanwege zijn ligging direct aan de snelweg, en te midden van onze lokale leveranciers, voor een efficiënte distributie zorgt met minimale kilometers of ‘food miles’.

  Eén van deze vers leveranciers is ambachtelijke slager  Franc Pennings:“Ik ben blij dat Hutten bewust kiest voor kleinschaligheid in plaats van industrie. Problemen rond duurzaamheid worden in onze sector vooral veroorzaakt doordat steeds groter geproduceerd wordt. Wij geloven in traditionele productiemethoden, met respect voor het oude ambacht, En dat proef je. Mijn samenwerking met Hutten  heeft ervoor gezorgd dat we ook hier meer en meer zijn gaan nadenken over duurzaamheid. Het begrip ‘foodmiles’ is ook hier inmiddels ingeburgerd.”  

  Hutten selecteert samen met deze versleveranciers de meest duurzame lokale boeren, kwekers en tuinders. Bovenstaande werkwijze zorgt ervoor dat we onze voedselketens kort en transparant houden. Kort om zo weinig mogelijk kilometers af te hoeven leggen en CO2-uitstoot te beperken, transparant om de meest duurzame boeren, kwekers en tuinders vóór ons in de keten te hebben.

  De voordelen van het Hutten logistiek systeem op een rij:
  - Een korte voedselketen betekent minder kilometers rijden  en dus ook minder CO2 uitstoot.
  - Doordat Hutten nog direct contact met de boer heeft,   kunnen de meest duurzame boeren, kwekers en tuinders worden geselecteerd.
  - Productie en consumptie zó dicht bij elkaar betekent  gegarandeerd vers.
  - Door de eigen logistiek is Hutten in staat de eigen,  ambachtelijke productie toe te voegen, en is het niet   afhankelijk van grootverbruik.
  - Logistiek in eigen beheer betekent kosten besparen en een hoge mate van flexibiliteit voor klanten.

  Een milieubewuste logistieke keten kan niet zonder duurzame transportmiddelen. Daarom stapte Hutten in 2010 al over op een volledig nieuw wagenpark. In samenwerking met Mercedes Nederland is toen een wagenpark samengesteld dat past bij de duurzame ambities van Hutten.

  “Het verder verduurzamen van de dienstverlening is één van de speerpunten van het beleid van Hutten. Aangezien ons complete logistieke proces in eigen beheer tot uitvoering komt, is een hoogwaardig, milieuvriendelijk wagenpark daarin een vereiste”, aldus Jan van Hooff, directeur Hutten Culinair Centrum.

  Keurmerken
 • Water en bodem

  Sinds 2013 is Hutten ISO 14001 gecertificeerd.
  Deze ISO-norm richt zich in het bijzonder op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied.

  Via een milieumanagementsysteem wordt structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering waarbij twee belangrijke uitgangspunten centraal staan:
  - Voldoen aan wet- en regelgeving en beheersing van milieurisico's.
  - Streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van de
    eigen organisatie.

  Keurmerken