H.J. Heinz B.V.

HJ Heinz: the original pure food company

Met een omzet van 10,7 mld. USD en 35.000 werknemers is H.J. Heinz is een van de grootste producenten van consumentenvoeding ter wereld. In Nederland is HJ Heinz B.V. verantwoordelijk voor de merken Heinz, Honig, De Ruijter, Venz, Brinta, Karvan Cévitam, Roosvicee, Wijko, Amoy, HP Sauce en Lea & Perrins. Als gerespecteerd voedingsmiddelenbedrijf met z'n vertrouwde merken staat HJ Heinz - the original Pure Food Company – al sinds 1869 voor een duurzame gezonde levensstijl voor de mens, onze omgeving en het bedrijf. Wij zijn daarmee nog steeds trouw aan de principes van  oprichter Henry John Heinz.

Quality is to a product what character is to a man* 

In de voedingswereld zet HJ Heinz zich al meer dan 140 jaar in voor het verbeteren van de kwaliteit van leven en het beschermen van de natuurlijke hulpbronnen van onze aarde. In mei 2008 is Heinz gestart met een wereldwijd programma om de uitstoot van broeikasgassen, de afvalproductie en het verbruik van energie en water tot en met 2015 met 20% te verminderen. Dat we op de goede weg zitten, kunt u lezen in ons Corporate Social Responsibility Report 2011 op de websitehttp://www.heinz.com/sustainability.aspx

In 2008 heeft Heinz duurzaamheidsdoelen gesteld, die aangeven wat Heinz ten opzichte van 2005, binnen 10 jaar, gerealiseerd wil hebben. Het belangrijkste doel is om de uitstoot van broeikasgassen met 20% te verlagen. Om de doelen te bereiken wordt de nadruk gelegd op:

Energie verbruik: 20% reductie

Afval: 20% reductie

Verpakkingsmaterialen: 15% reductie

Transportkilometers: 10% reductie (efficiëntere distributie)

Waterverbruik: 20% vermindering door hergebruik en verbeterde zuiveringstechnieken

Agriculture: 15% verlaging van CO2-voetafdruk, 15% reductie van het water verbruik en 5% vergroting van de oogst. Dit laatste wordt mogelijk door het gebruik van hybride tomatenzaden die minder water, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen nodig hebben

Gebruik van 15% hernieuwbare energie, (zonne-energie, biomassa en biogas)Betrokkenheid onder medewerkers, vergroten door hen te stimuleren eigen duurzaamheidsprojecten op te zetten.

Medio 2011 is de tussenstand ten aanzien van de in 2005 gestelde doelen als volgt:

Green House Gasses: 13,2% reductie

Afval: 45,6% reductie

Energie verbruik: 15,1% reductie

Waterverbuik: 21,8% reductie

 

Bij duurzaam ondernemen draait het niet om mooie woorden, maar gaat het om de daden. Dat betekent dat wij voortdurend bezig zijn om de prestaties binnen onze drie pijlers – product, proces, mens & maatschappij te verbeteren. Dat HJ Heinz innoveert en participeert, blijkt uit de cases die op deze website staan.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent ook over hulp bieden daar waar de nood hoog is: het voedsel van miljoenen kinderen in ontwikkelingslanden bevat doorgaans te weinig essentiële bouwstoffen, zoals vitaminen en mineralen. Bovendien lijdt bijna een derde van de wereldbevolking aan bloedarmoede door ijzergebrek. Met ons Micronutriëntenprogramma pakken wij dit probleem van ondervoeding aan. Sinds de start in 2001, hebben we al meer dan 2,6 miljoen kinderen in 15 ontwikkelingslanden voorzien van voedingssupplementen. De komende jaren breiden we dit initiatief naar nog meer landen uit.

Sinds de oprichting van het bedrijf in 1869 is het streven om “gewone producten buitengewoon goed te maken”. De oprichter van het bedrijf, Henry John Heinz, was een opvallend ondernemer. Wat voor zijn tijdgenoten heel bijzonder was, was dat niet voor hem. Hij had eind 19e eeuw zoveel vertrouwen in de kwaliteit van zijn product dat hij het als eerste producent aandurfde zijn producten te verpakken in glas, een symbool van transparantie en eerlijkheid. Henry John Heinz stond bovendien aan de basis van de “Pure Food and Drug Act” (1906). Deze wet bepaalde welke ingrediënten wel en niet in voedingsproducten zijn toegestaan. Hij hechtte veel waarde aan transparantie, integriteit, innovatie, toewijding en gezond verstand. Met die uitgangspunten legde hij het fundament waarop het bedrijf gebouwd is en creëerde hij de leidraad voor de Heinz Company van vandaag. Nu Heinz 140 jaar later is uitgegroeid tot een multinational met bijna 35.000 medewerkers, is Heinz nog steeds trouw aan de oorspronkelijke visie en basisprincipes. En daar zijn we trots op.

* Quote Henry John HeinzBekijk de merken van H.J. Heinz B.V.

Bedrijfsgegevens

 • H.J. Heinz B.V.
 • Arnhemse Bovenweg 160
 • 3708 AH Zeist
 • Telefoon: 030-6973700
 • Website: http://www.heinz.nl

Actieve thema's

 • Arbeid

  Gezonde medewerkers

  Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich gezond en fit voelen. Daarom motiveren wij hen door middel van ons Health & Wellness-programma, om gezond te eten en voldoende te bewegen en ontspannen. 

  Via de Heinz Foundation ondersteunen wij medewerkers die zich actief inzetten voor maatschappelijke projecten en goede doelen. De Foundation steunt diverse initiatieven met geld en goederen. Zo heeft ook dit jaar heeft een wielerteam de Alpe d’Huez beklommen om geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding en is er een donatie gedaan vanuit dit fonds.

 • Eerlijke handel

  UTZ Certified cacao

  Cacao is een belangrijk ingrediënt voor de producten van onze merken De Ruijter, Venz en Kwatta. Daarom is Heinz mede initiatiefnemer van UTZ CERTIFIED Good Inside Cocoa programma, een certificeringsprogramma voor het verduurzamen van de cacaoketen in Ivoorkust, ’s werelds grootste cacaoproducent. In dit programma leren cacaoboeren onder meer hoe ze de kwaliteit en de opbrengst van de cacao-oogst kunnen verhogen. Bovendien ondersteunen wij een coöperatie van cacao-boeren bij het voldoen aan de UTZ-criteria. Resultaten: een beter inkomen voor de boeren en duurzamer geteelde cacaobonen. De Ruijter is begin 2012 voor 100% overgestapt op UTZ gecertificeerde cacao, Venz en Kwatta zullen snel volgen.

  Social Innovation Award 2012 voor De Ruijter

  HJ Heinz heeft in 2007 mede het initiatief genomen om de cacao keten transparanter en duurzamer te maken. Een resultaat hiervan is dat De Ruijter in 2007 als eerste producent van broodbeleg het UTZ Certified logo mocht dragen. Intussen is De Ruijter voor 100% overgestapt op UTZ gecertificeerde cacao en zullen Venz en Kwatta snel volgen. Heinz heeft voor het streven naar duurzame cacao waardering gekregen in de US door toekenning van de Social Innovation Award in 2012.

   

  Keurmerken
 • Grondstoffen en reststromen

  Partner van de voedselbank

  Heinz werkt al jaren samen met de Voedselbank. Niet alleen door producten aan te leveren maar ook door onze medewerkers te stimuleren als vrijwilliger mee te werken. Geen bank die het zo goed doet, maar het toch erg prettig vindt wanneer klanten weer vertrekken als de voedselbank. Toch luidt menig voedselbank tegenwoordig de noodklok, enerzijds omdat de toevoer stokt, anderzijds omdat de vraag toeneemt. Maar liefst 75.000 Nederlanders zijn afhankelijk van een voedseldonatie. Speciaal voor deze mensen die de steun zo broodnodig hebben is levensmiddelenfabrikant Honig een donatiecampagne gestart. In het najaar van 2011 hebben Clara en Sjaak Sies, Voedselbankdirecteuren van het Rotterdamse filiaal, ruim een kwart miljoen borden soep in ontvangst genomen. “Dit resultaat is hartverwarmend, lacht Sjaak Sies, we moeten het echt hebben van particuliere initiatieven of ludieke campagnes zoals deze.”

 • Transport

  Green Order

  Mars Nederland en Heinz werken sinds 2010 onder de noemer ‘Green Tender’, samen aan een nieuw duurzaam concept voor de logistiek. Green Tender is een manier van aanbesteden waarbij bedrijven in selectieprocedures voor logistiek dienstverleners naast ‘prijs’, ‘service’ en ‘kwaliteit’ ook duurzame criteria als ‘sociaal welzijn’ en ‘milieu’ verankeren in de besluitvorming.

  Green Tender is een methodiek om duurzaamheid te verankeren in het inkoopproces van logistieke diensten en hiermee de markt te motiveren en activeren naar een duurzame samenwerking. Duurzaamheidsaspecten spelen namelijk een steeds grotere rol in inkoopprocessen. Door de focus op samenwerking en duurzaamheid wordt de inkoop strategischer van aard. Met behulp van het concept ‘Green Tender’ willen de drie bedrijven logistiek dienstverleners selecteren die hun duurzaamheidsdoelstellingen ondersteunen. Duurzaamheid is een brancheoverstijgend doel, waarbij niet wordt gedacht in termen van concurrentie, maar juist in termen van dialoog, samenwerking en vertrouwen.

  Green Tender sluit nauw aan bij het eerder gelanceerde concept ‘Green Order’: een middel om ‘maatschappelijk verantwoord bestellen’ te stimuleren. Met Green Order wordt het voor iedere afnemer zichtbaar en meetbaar gemaakt wat de impact is van zijn bestelgedrag op het milieu. Waar in Green Order de dialoog met de klant centraal staat, gaat het bij Green Tender om de dialoog met de logistiek dienstverleners. Wanneer de dialoog ook op andere onderdelen van de keten tot stand komt, wordt het effect op de duurzaamheid binnen het totale bedrijfsproces versterkt.

  Via het programma Duurzame Logistiek van Connekt, waarvan de methodieken Green Tender en Green Order onderdeel uitmaken, bundelen de drie bedrijven hun krachten. Onder het motto ‘Be Lean Be Green’ levert het programma Duurzame Logistiek een concrete bijdrage aan de ontwikkeling van Nederland als hét rolmodel op het gebied van duurzame goederenlogistiek. Hierbij ondersteunt en verbindt Connekt bedrijven bij het formuleren en integreren van duurzaamheidsdoelstellingen in de logistieke bedrijfsvoering.

   

  NK Speed Docking

  Mars Nederland (Mars) en HJ Heinz (Heinz) organiseerden samen het NK SPEED DOCKING 2012. Mars organiseerde de eerste succesvolle editie in 2011. Beide bedrijven willen met dit initiatief een sneller en efficiënter goederenontvangstproces bij distributiecentra van retailers mogelijk maken.

  Het ‘NK SPEED DOCKING’ is een logistieke competitie tussen Nederlandse distributiecentra. De distributiecentra met de meest efficiënte verblijftijden worden hierbij in het zonnetje gezet. Het is een positieve stimulans om het onderwerp op tafel te krijgen. De competitie start 2 april en loopt tot en met 2 juni 2012. Door participatie van Heinz naast Mars is het kampioenschap dit jaar een grootser en breder gedragen initiatief op weg naar SPEED DOCKING als standaard voor een sneller en efficiënter goederenontvangstproces in de hele sector. Mars en Heinz werken al samen op het gebied van duurzame logistiek met GREEN ORDER®.

 • Water en bodem

  Henry John Heinz: “To improve the product in glass or can, you must improve it while still in the ground”

  Heinz wil voorop lopen als het gaat om duurzame landbouw en legt het accent op de teelt van tomaten. Dankzij het Heinz Tomato Seed Programme weten we van onze tomaten waar ze vandaan komen en hoe ze worden geteeld.

  Wij bij Heinz gaan voor de pure smaak van heerlijke tomaten, zonder enige kunstmatige toevoeging. Dus kweken onze tomaten in onze Tomato Ketchup zelf, vanaf het zaadje. We werken met onze eigen Heinz unieke tomaten die op klassieke manier zijn veredeld door de Heinz Tomato Seed Company, dit doen we al sinds 1936. Deze tomaten groeien oa. in Portugal en Spanje op het open veld heerlijk in het zonnetje. Met minimaal gebruik van beschermingsmiddelen en zo min mogelijk water door middel van dripirrigatie.

  Ons onderzoeksteam heeft in de loop der jaren bijna 100 verschillende tomatenrassen ontwikkeld met de beste smaak, viscositeit, kwaliteit en voedingswaarde. De boeren die de tomaten voor ons telen, doen bovendien mee aan ons landbouwprogramma dat gericht is op een duurzame teelt. 

Merken van H.J. Heinz B.V.