DekaMarktBedrijfsgegevens

Actieve thema's

 • Arbeid

  Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal. Zonder medewerkers geen DekaMarkt. Daar zijn we dus zuinig op. Dat etaleren we niet alleen in de manier waarop we met ze omgaan en de kansen die we ze bieden, maar ook door ze in te zetten als ‘ambassadeurs’ van ons Dekaduurzaam project.

  Meedenken en -doen
  In samenwerking met adviesbureau Wellbewust Advies heeft DekaMarkt het DOE-groep Dekaduurzaam project opgezet. Elke winkel heeft een medewerker afgevaardigd om te participeren. Deze vertegenwoordigers zijn ervan bewust gemaakt hoe ze in hun dagelijkse werkzaamheden kunnen besparen. De enthousiaste DOE-groepleden informeren hun collega’s over verbeteringen en tips op het gebied van duurzaamheid. Ze fungeren tevens als doorgeefluik voor informatie rondom het thema Dekaduurzaam. Alle medewerkers kunnen nieuwe tips en verbeteringsvoorstellen doorgeven aan het hoofdkantoor. Er zijn vanuit de winkels stapels suggesties binnengekomen om energie, water en grondstoffen te besparen en afval te reduceren. 

  Via metingen binnen alle filialen is gepolst hoe medewerkers tegen het onderwerp ‘duurzaamheid’ aankijken. Aan de hand van de meting is gebleken dat maatschappelijk verantwoord ondernemen de interesse heeft van de ondervraagden. Het DOE-groep project heeft eraan bijgedragen dat nog meer medewerkers van DekaMarkt zich bewust werden van duurzaamheid. Tijdens de laatste nulmeting in april 2010 is gemeten dat 97% van de vaste medewerkers bekend is met de term Dekaduurzaam en hier in hun dagelijkse werk hun steentje aan bijdragen. Het DOE-groep lid heeft zich gemanifesteerd in het filiaal en wordt door de respondenten bestempeld als de grootste stimulerende factor van Dekaduurzaam.  

  Sociaal Voorzieningsfonds
  Medewerkers kunnen een beroep doen op het Sociaal Voorzieningsfonds. Hieraan betaalt elke medewerker maandelijks een kleine bijdrage. Dit fonds biedt op basis van een reglement, financiële of materiële ondersteuning aan medewerkers die met onvoorziene uitgaven worden geconfronteerd, die een verzekering niet vergoedt.

  Opleidingen
  DekaMarkt biedt op allerlei niveaus zeer veel opleidingen aan. Wij investeren graag in de ontwikkeling van onze medewerkers. Mensen met talent en doorzettingsvermogen krijgen alle kansen om door te groeien. Medewerkers die een overstap willen maken naar een ander bedrijfsonderdeel, bieden we de benodigde begeleiding aan.

  AED’s (defibrillator) op kantoren, distributiecentra en winkels
  We hopen dat het niet zal gebeuren: een klant of medewerker die iets aan het hart krijgt. Mocht het zich toch voordoen, dan hangt in een groot deel van onze winkels een defibrillator. Dit aantal breiden we steeds verder uit. Onze medewerkers zijn opgeleid om het apparaat te bedienen. 

  Man of vrouw, allochtoon of niet: iedereen gelijk
  We behandelen vrouwelijke of mannelijke werknemers, wel of niet van oorsprong afkomstig uit een ander land niet anders. Iedereen is bij ons gelijk en krijgt evenveel kansen binnen onze organisatie. 

  Medewerkers portaal
  Via onze bedrijfswebsite kunnen onze medewerkers na inloggen allerlei informatie vanuit huis bekijken en regelen. Ze kunnen daar bijvoorbeeld hun loonstroken, het bedrijfsreglement, de interne vacaturesite en andere belangrijke documenten raadplegen. Daarmee verlenen we niet alleen een service aan onze medewerkers, maar besparen we bovendien zeer veel papier. In de toekomst gaan we dit steeds verder uitbreiden. Binnenkort kan de medewerker vanuit huis zijn werkrooster raadplegen.

  Jonggehandicapten en gedeeltelijk arbeidsongeschikten
  Wij zien het als onze taak om ook jong gehandicapten en gedeeltelijk arbeidsongeschikten een kans te bieden bij ons bedrijf. Indien er ruimte is en we de juiste voorwaarden kunnen scheppen voor een geslaagde inzet, dan doen we dit. Medewerkers met een beperking die in filialen in de regio werken, hebben in mei 2010 de gelegenheid gekregen om in ons filiaal in Beverwijk met kandidaat kamerleden van gedachten te wisselen over zowel hun ervaringen als wensen. 

  Veiligheid
  Aangepaste kassastoelen, camera’s in de winkel, veiligheidsschoenen: op allerlei terreinen treffen we maatregelen om ervoor te zorgen dat onze medewerkers, waar ze ook werken, hun werk op een veilige en verantwoorde manier kunnen doen.  

  Vertrouwenscommissie
  We bieden medewerkers de gelegenheid contact op te nemen met een vertrouwenspersoon, indien zij worden geconfronteerd met ongepast gedrag van collega’s. De vertrouwenspersoon heeft als taak medewerkers op te vangen, emotioneel te ondersteunen en te adviseren over wat ze zouden kunnen doen. 

  Ziekteverzuim en reïntegratie
  Wij nemen onze verantwoordelijkheid als werkgever om het ziekteverzuim zoveel mogelijk te beperken en (langdurig) zieken zo goed mogelijk te begeleiden in het reïntegratieproces. Wij kijken naar de mogelijkheden bij arbeidsongeschiktheid, in plaats van de gebreken.  

  Belangrijke gebeurtenissen
  Elk jaar vieren een flink aantal medewerkers van DekaMarkt hun jubileum. Samen met andere jubilarissen worden zij uitgenodigd voor de speciale jubilarissendag. Medewerkers ontvangen bij de geboorte van hun kind of bij hun trouwdag een leuke attentie.

  Ook in de assortimentskeuze houdt DekaMarkt rekening met het thema arbeid, bijvoorbeeld in de keuze voor Fairtrade en UTZ-gecertificeerd producten. Meer hierover kunt u lezen bij het thema eerlijke handel.

  Keurmerken
 • Biodiversiteit

  Wekelijks geven we receptkaarten uit in onze winkels. Hierin gebruiken we altijd een grote diversiteit aan ingredienten. Ook 'vergeten groenten' komen aan bod.

  Onze inspanningen op het gebied van biologisch vindt u bij het thema water en bodem.

 • Dierenwelzijn en -gezondheid

  DekaMarkt vindt dierenwelzijn belangrijk. Wekelijks hebben we een diervriendelijke aanbieding van een biologisch vleesproduct of vleesvervanger op de winkelvloer.

  Onlangs hebben we boerenscharrelkip in ons DekaBewust assortiment opgenomen. Deze kippen scharrelen buiten in de boomgaard van een Nederlandse boer, groeien rustig op en krijgen voer van hogere kwaliteit. Ze groeien op volgens hoge dierenwelzijneisen. Ook zijn we ons diervriendelijk assortiment varkensvlees aan het uitbreiden. Niet alleen hogere eisen voor dierenwelzijn vinden we belangrijk, we vullen dit aan met eisen voor milieuzorg. Dat betekent dat ons DekaBewust varkensvlees afkomstig is van varkens die meer ruimte hebben, kunnen spelen, niet gecastreerd zijn en geen preventieve antibiotica krijgen toegediend. Bovendien wordt rekening gehouden met het milieu.

  DekaBewust met respect voor mens, dier en milieu

  Graag wil DekaMarkt de keuze voor een verantwoord product makkelijker maken voor de consument. Daarom zijn we momenteel volop bezig met de ontwikkeling en introductie van het ‘DekaBewust’ label. Alle verse producten die geproduceerd, geteeld of ingekocht zijn met respect voor mens, dier en milieu zijn DekaBewust. Onder het label vallen duurzame verse producten zoals biologische groente, fruit en vlees, Fairtrade groente en fruit, duurzame vis en diervriendelijk vlees.

  Kijk hieronder voor meer informatie bij enkele voorbeelden uit ons assortiment:

  Boerenscharrelkip van DekaBewust:

  www.dekamarkt.nl/boerenscharrelkip-van-dekabewust.htm

  Varkensvlees van DekaBewust:

  www.dekamarkt.nl/varkensvlees-van-dekabewust.htm

   

  Keurmerken
 • Eerlijke handel

  Eerlijke handel
  Het keurmerk Fairtrade staat voor eerlijke handel. Dit logo garandeert dat het product of de grondstoffen voor een eerlijke prijs zijn ingekocht bij boeren in ontwikkelingslanden. DekaMarkt verkoopt Fairtrade producten zoals chocolade, koffie, thee en rijst. Onze eigen 1 de Beste thee draagt ook het Fairtrade keurmerk, net als onze bananen en sinaasappels.

  UTZ CERTIFIED
  Naast Fairtrade verkopen we ook producten met het UTZ CERTIFIED keurmerk. UTZ-gecertificeerde boeren worden opgeleid om professioneel en duurzaam te produceren. Door training verbeteren zij hun kwaliteit en efficiëntie, met respect voor mens en milieu.

  Deka koffie UTZ-gecertificeerd
  Steeds meer mensen vinden een goede kop koffie belangrijk en geven om hoogstaande kwaliteit. Daarom heeft DekaMarkt een eigen koffielijn ontwikkeld. Deze lijn bestaat uit koffie- en espressobonen, snelfiltermaling en koffiepads in allerlei variaties. Bij de ontwikkeling van deze koffie waren we op zoek naar een eerlijk product. Dat is gelukt. Deze serie koffiebonen is UTZ-gecertificeerd.

  1 De Beste chocoladehagelslag en -vlokken
  Ook voor hagelslag en vlokken van 1 De Beste wordt ook UTZ-gecertificeerde cacao ingekocht.

  Keurmerken
 • Emissies naar de lucht

  Onze inspanningen op dit gebied kunt u lezen bij het thema energie en het thema transport

 • Energie

  Koelingen, lampen, waterverbruik, verwarmingsinstallaties etc.; onze winkels, distributiecentra en productiebedrijven produceren CO2. Door gerichte investeringen in nieuwe en bestaande installaties, goodhousekeeping projecten, goede monitoring en analyse van het energiegebruik, verbeteren we jaarlijks de energie-efficiency.

  Energiegebruik bij DekaMarkt

  Met onze energie-efficiencyindex voor gas en elektra van 76,3% in 2011, behoort DekaMarkt tot de top van de Nederlandse supermarktbranche.

  Warm buiten, koud binnen
  Koel- en diepvriesmeubels die voorzien zijn van een deur, leveren een flinke bijdrage aan de energiebesparing. Deuren voor een koeling of vriezer zijn langzamerhand gemeengoed; zowel klanten als medewerkers zijn eraan gewend. Ons beleid is dat we afsluitbare meubels aanschaffen wanneer vervanging noodzakelijk is, danwel zich een verbouwing voordoet.
  Het toevoegen van een deur heeft op sommige koelmeubelen namelijk geen effect.
  Uit economisch én milieuoogpunt kiezen we er daarom voor om niet op korte termijn alle bestaande meubels in al onze winkels van een deur te voorzien

  Licht als het moet, donker als het kan

  In ruimten waar niet steeds iemand aanwezig is, zijn bewegingsmelders geïnstalleerd. Voorbeelden zijn de toiletten en diepvries- en koelcellen. Alle winkels hebben een 50%-schakelaar: bij binnenkomst voor openingstijd van de winkel gaat 50% van de verlichting aan. Vlak voordat de winkel open gaat, gaan alle lampen aan. Buiten hangt een tijdschakelaar. De buitenverlichting gaat aan zodra de schemer inzet en gaat na 23.00 uur automatisch uit.

  Bij de keuze voor het soort verlichting, zoeken we steeds een duurzame variant. In koel- en vriesmeubels in de winkels en in de diepvries- en koelcellen in het magazijn, maken we gebruik van LED-verlichting. In de winkel zelf hangt hoog frequent TL-verlichting, omdat LED nog te weinig lichtopbrengst heeft. Bij nieuwbouw kiezen we standaard voor duurzamere verlichting. Bij verbouwingen of lay-outwijzigingen van winkels vervangen we zo veel mogelijk bestaande verlichting door een meer duurzame variant. Dit is bijvoorbeeld in onze filialen in Den Helder Marsdiepstraat, Schagen, Heemskerk en Wormerveer gebeurd.

  Warmteterugwinning
  In DekaMarkt Heemskerk zult u geen gasmeter aantreffen. Het filiaal is voor wat betreft de warmtevoorziening namelijk zelfvoorzienend. Het is een goed voorbeeld van hoe DekaMarkt aankijkt tegen duurzaam ondernemen. Uiteraard zijn alle hiervoor beschreven maatregelen op het gebied van verlichting en het afsluiten van koelingen en diepvriesmeubels genomen. Maar echt bijzonder is de koude- en warmteopslag (KWO) van deze winkel. Met dit systeem kunnen we energie in de vorm van warmte of koude opslaan in de bodem. De warmte onttrokken aan de koelsystemen wordt hergebruikt in de vloerverwarming. Daarnaast wordt het gebruikt voor het verwarmen van het zorgcentrum en de appartementen in hetzelfde gebouw.

  In elf filialen van DekaMarkt maken we gebruik van een warmteterugwinningsysteem uit de koelinstallatie. De onttrokken warmte wordt afgegeven aan een vloerverwarmingssysteem. Wanneer geen warmtevraag in de winkel is, wordt deze warmte aan de buitenlucht afgegeven.

  Meten is weten!
  Alle energiegegevens van de DekaMarkt worden centraal geregistreerd en geanalyseerd door Energy Services Verhoef. Dit bedrijf heeft een systeem ontwikkeld om de energie-efficiency van een supermarkt inzichtelijk te maken. Door dit monitoringssysteem worden we bewust van de hoeveelheid energie die we gebruiken. Maandelijks geven filialen hun energie- en waterstanden door. We bepalen per filiaal een norm- en streefverbruik en stellen doelen continue bij. Extreme afwijkingen signaleren we op deze manier direct, zodat we meteen actie kunnen ondernemen. Er zijn verschillende kenmerken die bepalend zijn voor de efficiency; het gebruik (bijvoorbeeld de tijd dat de installatie in bedrijf is), technische details van de installatie (zoals opgenomen vermogen) en de omgevingsinvloeden (zoals de buitentemperatuur). Steeds wordt er naar het monitoringssyteem gekeken. Als het nodig is kunnen we direct maatregelen nemen. Door de factoren van beïnvloeding te kennen en het energiegebruik van installaties te meten, kan de efficiency van het proces worden vastgelegd en beoordeeld.

 • Grondstoffen en reststromen

  Er is niet aan te ontkomen: onze winkels, kantoren, distributiecentra en productiebedrijven produceren afval. Door een zorgvuldige afvalscheiding beperken we de hoeveelheid waar we echt niets meer mee kunnen. We doen echter ook een beroep op onze klanten om de hoeveelheid afval terug te dringen.

  Een kwestie van vraag en aanbod
  Producten die we uit kwaliteitsoogpunt niet meer kunnen verkopen, klanten opzadelen met hoeveelheden die ze eigenlijk niet nodig hebben: dat proberen we op allerlei manieren te voorkomen. Een greep uit de maatregelen:

  kortingstickers voor artikelen die nog maar kort houdbaar en/of beschadigd zijn;

  een bestelsysteem waarmee de schapinhoud wordt geoptimaliseerd, bijvoorbeeld kleine bestelhoeveelheden voor bepaalde artikelen (mango’s per stuk);

  speciaal verpakken van kwetsbare producten zoals paprika’s en witlof;

  extra service door klanten de mogelijkheid te bieden een halve bloemkool of halve krop andijvie te kopen;

  kwetsbare producten halen we ‘s avonds van de AGF-tafel en bewaren we in de koelcel;

  in onze recepten houden wij rekening met de door het Voedingscentrum aanbevolen hoeveelheden. 

  Verminder voedselverspilling door koken op maat
  Over het algemeen zijn recepten voor vier personen waardoor er gauw een deel van het terecht overblijft als er voor een afwijkend aantal personen gekookt wordt. Consumenten kunnen op de receptenpagina van www.dekamarkt.nl zelf het aantal personen aangeven waarvoor het recept bestemd is. Bovendien heeft het systeem de optie om het te specificeren op leeftijd. Indien de bezoeker een bepaald recept selecteert, worden de benodigde hoeveelheden per ingrediënt automatisch omgerekend naar het opgegeven aantal eters. Dat voorkomt dat consumenten te veel kopen en weg moeten gooien.

  Ook de applicatie voor de smartphone van DekaMarkt bevat deze functionaliteit. Klanten kunnen de QR-code op recepten uit DekaMagazine of van de Deka receptkaarten scannen en de ingredienten direct op hun digitale boodschappenlijste zetten, helemaal op maat voor hun persoonlijke thuissituatie.

  In zak en tas
  In en buiten onze winkels proberen we het afval te beperken, danwel al in een vroegtijdig stadium te scheiden. Voorbeelden hiervan zijn:

  afvalbakken ‘houd Nederland schoon’ bij al onze winkels;

  papier- en glascontainers;

  inzamelcontainers voor frituurolie in de meeste winkels (afgewerkte frituurolie kan worden gebruikt als biobrandstof, of als grondstof voor allerlei industriële processen);

  batterijbakken;

  inzameling plastic flessen;

  plastic tassen en big shoppers alleen tegen betaling en van gerecycled materiaal;

  kassabon wordt alleen afgedrukt op verzoek van de klant;

  klanten kunnen gebruik maken van de tassenbol.

  Afval scheiden
  Om het milieu minimaal te belasten proberen we zoveel mogelijk te recyclen. Voor elk bedrijfsonderdeel hebben we dan ook een speciale ‘afvalwijzer’ opgesteld waarbij het gescheiden aanbieden van het afval centraal staat. Alle filialen moeten het afval nauwkeurig scheiden. Dit monitoren we maandelijks. Het afval gaat vanuit het filiaal naar het distributiecentrum voor verdere verwerking. Bij onze filialen treft u dan ook geen grijze containers aan.
  Telkens slagen we erin om het afval steeds beter te sorteren en de hoeveelheid restafval te verlagen.  

  We proberen bij DekaMarkt zoveel mogelijk herbruikbaar afval te verzamelen. Dit is gunstig voor het milieu. Daarom scheiden we afval zoals karton, plastic en groente- en fruitafval. Een dalende lijn in de hoeveelheid restafval is al jaren zichtbaar. Vanaf 2005 is bij DekaMarkt het restafval met maar liefst 30% afgenomen. Tegelijkertijd is het goede, gesplitste afval toegenomen. De aantallen van gescheiden GFT en papier zijn gestegen.

  Tassenbol
  Vanwege onze focus op het terugdringen van afval, zijn we ook het gebruik van plastic tassen onder de loep gaan nemen. Per jaar gaan er in Nederland 1,5 miljard plastic tasjes over de toonbank. Dat kan minder. Daarom willen wij klanten graag het concept van de tassenbol aanbieden. Men deponeert daarin de schone en overtollige tassen van thuis. Wie dan in de supermarkt een tasje nodig heeft, kan een tas uit de bol nemen. Door hergebruik worden een stuk minder tassen gebruikt en dat is beter voor het milieu. Momenteel testen we de tassenbol bij DekaMarkt in Heemskerk, Beverwijk Spoorsingel en Wormerveer.

 • Transport

  De winkels van DekaMarkt moeten worden bevoorraad en onze medewerkers reizen dagelijks naar hun werk. Dat kan niet anders, maar het kan wel altijd beter. Als het gaat om vervoer zijn we continue op zoek naar hoe we nog zuiniger en milieuvriendelijker van A naar Beter kunnen.

  Afstanden zo kort mogelijk houden
  Onze distributiecentra, slagerij en bakkerijen zijn dicht bij elkaar gevestigd op meerdere locaties. De afstand naar en van de winkels is daardoor relatief kort. We proberen zo efficiënt mogelijk te plannen en te beladen en hierdoor kilometers te winnen. Dat scheelt dus bij elkaar heel wat brandstof.

  Fietsenplan
  Fietsen is niet alleen goed voor de gezondheid, maar ook voor het milieu. Om onze medewerkers te stimuleren met de fiets te komen in plaats van met de auto, kunnen ze eenmaal in de 2 jaar gebruik maken van het Fietsenplan. Daarmee kunnen ze met belastingvoordeel een fiets aanschaffen.

  Zuinig rijden
  Al onze chauffeurs worden getraind in het zogenoemde nieuwe rijden. Dit scheelt vele liters brandstof per jaar. De verwachting is zelfs dat het op jaarbasis 13,7% brandstof bespaart. Via diverse interne media attenderen we al onze medewerkers op zuinig en veilig rijden.

  Elektrisch rijden en een hybride vrachtwagen
  In het voorjaar van 2011 heeft DekaMarkt de PP Electric Rally gesponsord om elektrisch rijden onder de aandacht te brengen. Met 100 elektrische auto’s hebben we een tocht gemaakt door de polders in Noord-Holland. We reden zelf als enige mee in een volledig elektrische vrachtwagen!

  We gebruiken een hybride vrachtwagen voor logistiek. Ook bijzonder: deze vrachtwagen heeft een koeling die gebruik maakt van het natuurlijke koudemiddel CO2. Deze wordt ook elektrisch aangestuurd. We verwachten hiermee een brandstofbesparing van 20% te behalen en tevens een CO2 reductie van 20%.

 • Water en bodem

  DekaMarkt is continue bezig met het uitbreiden van haar biologische assortiment. Bij de teelt van biologisch groente en fruit worden geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt en geen kunstmest. Dit vinden we belangrijk. Vandaar dat we wekelijks biologische producten in de actie hebben om het voor klanten aantrekkelijk te maken om voor biologisch te kiezen.

  DekaBio
  DekaMarkt heeft een enorm sterke positie in het totaalassortiment biologisch. Dat blijkt uit gegevens volgens de metingen van marktonderzoeksbureau SymphonyIRI. Dit is zelfs zo hoog dat we, vergeleken met andere supermarkten, in verhouding naar marktaandeel, de tweede positie innemen. De sterke positie komt door de productgroepen groenten en fruit, zuivel en eieren. Het aandeel biologische (food)producten ten opzichte van de totale (food)omzet is 2,12% gemeten in 2010. Niet alleen op het gebied van groenten en fruit, zuivel en eieren, maar bijvoorbeeld ook in de productgroepen kruidenierswaren, tussendoortjes en conserven zijn in onze winkels biologische alternatieven te vinden.

  Onze focus blijft gericht op groei van het biologisch assortiment op alle vlakken. In 2011 hebben we bijvoorbeeld biologische aardappels uit West-Friesland en biologische witlof van een Nederlandse zorgboerderij aan ons assortiment toegevoegd. Ook is ons assortiment biologische vleeswaren uitgebreid.

  Bij groenten kiezen we er zelfs voor om, bij voldoende kwaliteit en aanbod, van bepaalde producten alleen nog de biologische variant aan te bieden. Dit doen we bijvoorbeeld bij rode kool en spitskool.

  Keurmerken