Biologisch

Bedrijven die biologische producten produceren, behalen een hogere score op diverse duurzaamheid indicatoren. Mede daardoor stimuleert de overheid deze sector. Biologische producten worden in Nederland in bijna alle sectoren geproduceerd.

In de “Monitor Duurzaam Voedsel”, uitgegeven door het Ministerie van EL&I, wordt de ontwikkeling en daarmede de populariteit van biologische producten bijgehouden.

Het beleid voor biologische landbouw streeft naar 10% jaarlijkse groei in consumentenbestedingen aan biologische voedingsmiddelen.

Het marktaandeel van biologische producten bedraagt 1,7% van de totale voedselbesteding. De verdeling over de verschillende producten:

- Aardappelen, groente en fruit groeiden in in 2010 met 11,1%, van 148,2 miljoen euro naar 164,4 miljoen euro.

- De omzet van biologisch vlees en vleeswaren steeg met 11%, van 88,7 miljoen euro naar 98,5 miljoen euro. Vleeswaren en rundvlees stegen bovengemiddeld. Varkensvlees daalde door verdringing als gevolg van de introductie van andere diervriendelijke concepten.

- De omzet van biologische zuivel groeide sterk in 2010: met 28,2% van 125,2 miljoen euro naar 160,5 miljoen euro. Belangrijkste reden was de introductie van enkele A-merken in yoghurt en melk.De omzet van biologisch brood groeide met 6,2% van 67,7 miljoen euro naar 72,1 miljoen euro. De groei kwam voornamelijk uit de speciaalzaken.

- De omzet van biologische koffie, thee en cacao groeide met 9,9% van 27,4 miljoen euro naar 30,1 miljoen euro.

- Biologische vis (zalm en garnalen) is relatief recent (2009) in de supermarkt geïntroduceerd en daardoor nog een kleine productgroep

Biologische producten met EU-logo voor Biologische Landbouw zijn verkrijgbaar in supermarkten, biologische speciaalzaken en webwinkels en op boerenmarkten.

Het Europees logo voor biologisch geteelde producten garandeert dat minimaal 95 procent van de bestanddelen biologisch zijn.

Biologische boeren werken met een systeem van kringloop van stoffen van natuurlijke, niet chemische oorsprong.  Ze benutten zo veel als mogelijk de balans van lucht, water en bodem met hun planten en. Er zitten in biologische producten verder geen kunstmatige geur-, kleur- of smaakstoffen en geen genetisch gemodificeerde ingrediënten.

Het is alleen toegestaan om een product ´biologisch´ te noemen als aan de wettelijk eisen is voldaan; als dat zo is, moet dit EU-logo op de verpakking staan. Het logo geeft dus de garantie dat het om biologische producten gaat, en vermeldt uit welk land en van welk bedrijf het product afkomstig is. Het blijft daarnaast toegestaan om nationale of private keurmerken voor biologische landbouw op een verpakking te zetten, zoals het Nederlandse EKO-keurmerk. Importproducten mogen het logo dragen, maar dit is niet verplicht.

Het EU-logo voor biologische landbouw is eigendom van de Europese Unie, maar elk land heeft een organisatie aangewezen die het keurmerk beheert en toekent aan producten (in Nederland is dat Skal). Er vindt geaccrediteerde controle plaats, dus de controle is zeer betrouwbaar. Er is ook informatie over verkrijgbaar:www.skal.nl.

Keurmerken op landbouwproducten zeggen meestal iets over de methode van landbouw of productie. Dat geldt bijvoorbeeld voor EKO en Milieukeur. Maar dat doen ze niet altijd: streekproductkeurmerken zeggen iets over de geografische herkomst en de wijze waarop het product is gemaakt. Kijk voor meer achtergronden ophttp://www.eko-keurmerk.nl/

Er zijn nog veel meer keurmerken, bijvoorbeeld op vlees, zuivel en vis,keurmerken op eieren en tropische producten. Meer over de betrouwbaarheid staat op Keurmerken.

De kennis en ervaring van Stichting Biologica en de keten- en promotiekracht van de Task Force Marktontwikkeling Biologische Landbouw zijn verankerd in de in 2011 opgerichte ketenorganisatie Bionext. Doel van de organisatie is om een bijdrage te leveren aan de toekomstige kwantitatieve en kwalitatieve groei van de biologische sectordoor belangenbehartiging, ketensamenwerking en communicatieprojecten in samenwerking met het bedrijfsleven.

Meer nieuws is te vinden op http://www.bionext.nl/

Biologisch-dynamische landbouw (BD) en voeding is een speciale vorm van biologisch, met extra hoge eisen op het gebied van dierenwelzijn, gesloten kringlopen en ecologie. De BD-landbouw ontstond al in de jaren '20 en heeft aan de wieg gestaan van de biologische landbouw. BD-producten hebben het Demeter-keurmerk. 

Ook in de verwerking van BD-producten gelden aanvullende eisen bovenop bio. Zo mag melk niet worden gehomogeniseerd en mogen minder additieven worden gebruikt (citroenzuur en ascorbinezuur zijn bijvoorbeeld verboden). In Demeterproducten mogen uitsluitend pure aroma-extracten worden gebruikt om smaak te verrijken.

Biologisch-dynamische producten zijn herkenbaar aan het Demeterkeurmerk. Stichting Demeter is hiervoor verantwoordelijk. BD-producten zijn tevens biologisch, en dragen dus ook het EKO-keurmerk.

Kijk voor meer informatie op http://www.demeter-bd.nl/

De biologische land- en tuinbouw blijft stap voor stap vernieuwen en kijken of met nog meer kan met minder (energie, geneesmiddelen etc.).Bedrijfsgegevens

 • Biologisch

Actieve thema's

 • Biodiversiteit

  Biologische boeren streven naar een harmonieus evenwicht tussen voedselproductie en de natuur.

  Het tekort aan voedingsstoffen vullen biologische boeren niet aan met kunstmest, maar met natuurlijke mest die afkomstig is van dieren van biologische en extensieve veebedrijven uit de regio.

  Voedingsstoffen kunnen ook aangevuld worden door het gebruik van groenbemesters. Dit zijn planten die later in het jaar gezaaid kunnen worden en die dan in herfst en winter voedingsstoffen vasthouden.

  Ook stimuleren groenbemesters het bodemleven. De groenbemester wordt in de lente ondergewerkt in de grond, waarna het nieuwe gewas de voedingsstoffen uit de groenbemester kan gebruiken om te groeien.

 • Dierenwelzijn en -gezondheid

  De aantallen biologisch gehouden dieren zijn bij een aantal diersoorten hard gestegen. Over een periode van vijf jaar is het aantal leghennen dat biologische eieren legt, verviervoudigd, het aantal biologische varkens verdubbeld en het aantal biologische vleeskuikens verdrievoudigd.

  Op dit terrein is de laatste jaren over de volle breedte van de veehouderij veel vooruitgang geboekt, mede dankzij de samenwerking van ketenpartijen (agrarische ondernemers, verwerkende bedrijven en retailers) en NGO’s.

  Een prachtig voorbeeld is het “Beter Leven” kenmerk dat de Dierenbescherming heeft bedacht. Met 1, 2 of 3 sterren wordt aangegeven hoe het is gesteld met het dierenwelzijn.

  Kijk voor detailinformatie op http://beterleven.dierenbescherming.nl/

 • Water en bodem

  Biologische boeren streven naar een harmonieus evenwicht tussen voedselproductie en de natuur.