Bidvest Deli XL

Bidvest Deli XL is totaalleverancier voor de foodservice markt. Wij zijn onze klanten in horeca, catering en zorg van dienst met betrouwbare leveringen, een totaal assortiment en additionele diensten.

Met passie voor food en passie voor service werken we aan het bereiken van een gezond resultaat. Voor onze medewerkers, voor onze klanten en voor ons bedrijf. Wij nemen daarbij actief en met een eigen visie onze verantwoordelijkheid voor medewerkers, klanten en de maatschappij.

Ons MVO-beleid is geïntegreerd in onze hele bedrijfsvoering en sluit daarom aan op het Bidvest Deli XL kernwaardenmodel. Iedere kernwaarde is gekoppeld aan een MVO-thema. Dit is weergegeven in ons MVO-model.

Hoe is MVO georganiseerd bij Bidvest Deli XL?
We hebben per thema een aantal concrete doelstellingen opgesteld. Elke doelstelling is gekoppeld aan een manager die verantwoordelijk is voor de voortgang en het resultaat. In 2010 is ons MVO-beleid op een aantal onderdelen gewijzigd. Een tweetal doelstellingen is verplaatst naar een ander MVO-thema en/of uitgebreid. De belangrijkste wijziging is dat het MVO-thema Gezondheid zich nu uitsluitend richt op onze initiatieven om de gezondheid en ontwikkeling van onze medewerkers te verbeteren.

Ketenverantwoordelijkheid

 • In 2015 bieden wij onze klanten voor ieder product een verantwoord alternatief met een onafhankelijk keurmerk. Deze producten gaan wij actief promoten bij klanten
 • In 2015 vindt 90% van onze inkoop plaats bij duurzame leveranciers

Klimaat en milieu

 • In 2015 stoten we 20% minder CO2 uit per ton product ten opzichte van 2008
 • In 2012 zijn we ISO 14001 gecertificeerd

Gezondheid

 • In 2015 scoren we als onderneming minimaal een 8 voor medewerkerstevredenheid
 • In 2015 is ons ziekteverzuim gedaald tot 4% (conform Verbaannorm)

Gastvrijheid

 • Ieder jaar voeren we tenminste drie aansprekende projecten uit die de binding tussen mensen vergroot. Hiervoor stellen wij mensen middelen en onze ervaring van gastvrijheid beschikbaar

Food en service

 • In 2015 behoren wij tot de top 10 van duurzame foodbedrijven in Nederland
 • In 2013 is minstens 90% van onze klanten (zeer) tevreden over onze service en kwaliteit

Verslaglegging
Bidvest Deli XL publiceert vanaf 2010 jaarlijks een MVO-verslag voor medewerkers, leveranciers, klanten en overige geïnteresseerden. Om tegemoet te komen aan de informatiebehoefte van de belanghebbenden hanteert Deli XL de criteria van de Transparantiebenchmark van het ministerie van EL&I en de richtlijnen van het GRI als leidraad. Ons laatste MVO-verslag vindt u hierBedrijfsgegevens

 • Bidvest Deli XL
 • Postbus 440
 • 6710 BK Ede
 • Gelderland
 • Telefoon: 088 8008900
 • Website: http://www.delixl.nl

Actieve thema's

 • Arbeid

  Het thema Arbeid krijgt bij Bidvest Deli XL op meerdere manieren invulling.

  • Gezondheid: 
   We willen dat onze medewerkers gezond zijn en plezier hebben in hun werk. Gezonde medewerkers staan aan de basis van een gezonde onderneming. Daarom besteden wij veel aandacht aan het welzijn en de ontwikkeling van onze mensen. Het verzuimpercentage van Bidvest Deli XL is in 2013 opnieuw gedaald ten opzichte van 2012. Met 5,79 % zitten we op de goede weg om in 2015 de 4% te halen.


 Lees hier alle iniitiatieven op dit gebied.

  • Ketenverantwoordelijkheid:
   - MVO meetsysteem:

   Verantwoorde foodservice is een kwestie van gezamenlijke ketenverantwoordelijkheid. Samen met onze leveranciers onderzoeken we continu hoe we ons productaanbod nog duurzamer kunnen maken. In 2015 willen we 90% van onze inkoop doen bij duurzame leveranciers.

   Maar wat is een duurzame leverancier?
   Om onze doelstelling te kunnen bereiken, ontwikkelden we een meetsysteem waarmee de duurzaamheidsprestaties van onze leveranciers worden getoetst. Dit gebeurt aan de hand van de kernthema’s van ISO 26000, de internationale richtlijn voor MVO, en de actuele duurzaamheidsthema’s. Zo zien we welke leveranciers het goed doen, maar vooral ook waar we samen de duurzaamheidsprestaties verder kunnen verbeteren. Want samenwerking staat natuurlijk voorop in gezamenlijke ketenverantwoordelijkheid. Op deze manier zorgen we voor meer transparantie en duurzaamheid in de keten en voor een steeds completer duurzaam assortiment voor onze klanten.

   - Natuurlijk Verantwoord assortiment:
   Vanuit het Natuurlijk Verantwoord assortiment levert Bidvest Deli XL meer dan 4.500 producten die voldoen aan de meest strenge criteria op het gebied van MVO. Producten waarvan een extern onafhankelijk bureau objectief heeft aangetoonfd dat ze een verantwoorde keuze zijn.

   Om het maken van een verantwoorde keuze zo overzichtelijk en gemakkelijk mogelijk te maken heeft Bidvest Deli XL haar Natuurlijk Verantwoord assortiment opgedeeld in 6 pijlers. Want wat verantwoord is, is voor een belangrijk deel afhankelijk van de productgroep.

   Het thema 'Arbeid' komt bij ons terug in de pijlers Ethische Handel, Goede Vis en Milieubewust.

  Keurmerken
 • Biodiversiteit

  Het thema Biodiversiteit komt bij Bidvest Deli XL op meerdere manieren terug in ons beleid:

  • Klimaat en Milieu
  • Ketenverantwoordelijkheid
   - MVO Meetsysteem
   - Natuurlijk Verantwoord assortiment

  Keurmerken
 • Dierenwelzijn en -gezondheid

  Dieren welzijn en -gezondheid komt bij Bidvest Deli XL op de volgende manieren tot uiting:

  • Ketenverantwoordelijkheid
   - MVO Meetsysteem
   - Natuurlijk Verantwoord assortiment

  Keurmerken
 • Eerlijke handel

  Aan het thema Ethische Handel wordt op de volgende manieren invulling aan gegeven: 

  • Ketenverantwoordelijkheid
   - MVO Meetsysteem
   - Natuurlijk Verantwoord assortiment

  Keurmerken
 • Emissies naar de lucht

  Het thema Emissies naar de lucht komt bij Bidvest Deli XL op meerdere manieren terug in ons beleid:

  • Klimaat en Milieu
  • Ketenverantwoordelijkheid
   - MVO Meetsysteem
   - Natuurlijk Verantwoord assortiment

  Keurmerken
 • Energie

  Het thema Energie komt bij Bidvest Deli XL op meerdere manieren terug in ons beleid:

  • Klimaat en Milieu
  • Ketenverantwoordelijkheid
   - MVO Meetsysteem
   - Natuurlijk Verantwoord assortiment

  Keurmerken
 • Grondstoffen en reststromen

  Het thema Grondstoffen en reststromen komt bij Bidvest Deli XL op meerdere manieren terug in ons beleid:

  • Klimaat en Milieu
  • Ketenverantwoordelijkheid
   - MVO Meetsysteem
   - Natuurlijk Verantwoord assortiment

  Keurmerken
 • Transport

  Het thema Transport komt bij Bidvest Deli XL op 3 manieren terug in ons MVO-beleid:

  • Klimaat en Milieu
  • MVO Meetsysteem
  • Natuurlijk Verantwoord assortiment

  Keurmerken
 • Water en bodem

  Het thema Water en Bodem komt bij Bidvest Deli XL op 3manieren terug in ons MVO-beleid:

  • Klimaat en Milieu
  • MVO Meetsysteem
  • Natuurlijk Verantwoord assortiment

  Keurmerken