Albron bvBedrijfsgegevens

Actieve thema's

 • Arbeid

  Sociale joint ventures

  Sociale werk- en leerbedrijven (SW-bedrijven) bieden mensen met een beperking de mogelijkheid zich te ontplooien binnen een bepaald vakgebied met als doel deze mensen te begeleiden naar de reguliere arbeidsmarkt.

  Sinds 2009 werkt Albron aan het opzetten van zogenaamde “sociale joint ventures” met SW-bedrijven. Binnen zo’n sociale joint venture verzorgt Albron de cateringdienstverlening in het SW-bedrijf en zet als cateringmedewerkers, behalve voor de functie van leidinggevende, alleen SW-ers in. Uitgangspunt daarbij is om binnen de veilige omgeving van het SW-bedrijf de medewerkers in te werken volgens professionele cateringnormen.

  Aangestuurd door de Albron-cateringmanager, worden de SW medewerkers via een op maat gemaakt programma opgeleid tot volleerde cateringmedewerkers. Hiermee wordt de SW-locatie een leerwerkbedrijf. Wanneer de opleiding succesvol is afgerond, kan de medewerker bij een reguliere Albron-locatie in de omgeving aan de slag. Samen met de werkcoach van het SW-bedrijf wordt bekeken wat daarvoor de mogelijkheden zijn.

  Inmiddels heeft Albron  zo’n 10 sociale joint ventures verspreid door heel Nederland. Enkele voorbeelden zijn Amfors Groep in Amersfoort en MTB in Maastricht. Inmiddels zijn er reeds tientallen medewerkers, na het volgen van het opleidingsprogramma, succesvol uitgestroomd naar diverse Albron locaties.

  Verklaringen

  Keurmerken
 • Biodiversiteit

  Biodiversiteit+-label en het authentieke raskoe

  Met het Biodiversiteit+-label wordt het doel nagestreefd een label te ontwikkelen die kansen creëert voor agrariërs die bewust aandacht besteden aan biodiversiteit tijdens de productie. Het label zal bestaan uit een aantal maatregelen die de aantoonbaarheid van de biodiversiteitswinst vergroot. Binnen het label kunnen agrariërs scoren op punten als:- bepaalde teeltmethoden, - zeldzame rassen/soorten, -natuurplannen etc. Uiteindelijk is er een minimum score nodig om het Biodiversiteit+-label te kunnen behalen.

  Albron werkt mee aan de terugkeer van een oer-Hollands runderras dat al sinds de Middeleeuwen graast in onze polders. Geroemd vanwege haar rijke melk, lekkere vlees en goede gezondheid. Vanaf het begin van de vorige eeuw werd deze raskoe verdrongen door de steeds grotere import van buitenlands vee en rundvlees. In 2008 is besloten  met verschillende partijen samen te werken om te komen tot hoogwaardig Nederlands rundvlees als alternatief voor geïmporteerd vlees.

  Keurmerken
 • Dierenwelzijn en -gezondheid

  Albron houdt bij de samenstelling van haar assortiment al jaren terdege rekening met  de gezondheid en het welzijn van dieren. Een goed voorbeeld zijn onze varkensvleeswaren. Al sinds maart 2009 kunnen gasten van Albron-restaurants genieten van nieuwe varkensvleeswaren. Dit brede assortiment vleeswaren laat goed zien hoe eensgezindheid en samenwerking in de hele keten kunnen leiden tot een prachtig product. Van de producenten van voerproducten, de varkens houders en de slachterij tot het vleeswarenbedrijf en de afnemers: al deze schakels leveren hun specifieke bijdrage volgens de eisen van Milieukeur.

  Het certificaat van Milieukeur garandeert dat het varkensvlees is geproduceerd op een duurzamere, milieu- én diervriendelijker wijze. Dit betekent onder meer betere leefomstandigheden voor de dieren. De varkens hebben voldoende bewegings ruimte, afleiding en onbeperkt vers drinkwater. Tot slot worden de beren (mannetjesvarkens) niet meer gecastreerd. Het resultaat: gezonde en blijere dieren. Het Milieukeur gecertificeerde varkensvlees wordt verwerkt door vlees- en vlees warenbedrijf Ruitenburg dat hierbij teruggrijpt op authentieke recepturen zonder kunstmatige conserveringsmiddelen en smaakversterkers. De producten worden op smaak gebracht met behulp van ingrediënten die ook in de natuur voorkomen, zoals kruiden en extracten uit groenten, fruit en knolgewassen.

  Nog beter voor het dierenwelzijn (en het milieu) is het minder eten van vlees. Albron promoot het eten van minder vlees, o.a. via EetGeenDierenDag op 4 oktober (of andere dagen), veel lekkere vegetarische gerechten en het actief uitproberen en inzetten van smakelijke vleesalternatieven. 

  Keurmerken
 • Eerlijke handel

  Fairtrade@albron

  Boeren en producenten, waar ook ter wereld, verdienen een faire prijs voor hun waar. Producten met het Fairtrade/Max Havelaar-keurmerk zijn geproduceerd en verhandeld onder eerlijke voorwaarden. Het keurmerk biedt consumenten en bedrijven de mogelijkheid om kleine producenten in ontwikkelingslanden te helpen een betere plek te verwerven in de handelsketen, zodat zij kunnen leven van hun werk.

  Ook Albron heeft een uitgebreid (en nog steeds groeiend) assortiment van zo'n 75 Fairtrade producten. Zo zijn onze koffie en thee al jaren 100% Fairtrade. Ook portieverpakkingen zoet broodbeleg, chocola, sappen en onze ananassen zijn Fairtrade verkrijgbaar.

  Tijdens de jaarlijkse Fairtrade week (in oktober) zet Albron haar Fairtrade assortiment extra in het zonnetje middels nieuwe introducties en speciale consumentenacties.

  In oktober 2011 was Albron de eerste cateraar in Nederland die geheel overstapte op Fairtrade bananen. Dit betekent dat de boeren minimaal een stabiele prijs ontvangen die de kosten van duurzame productie dekt. Daarnaast ontvangen zij een Fairtrade-premie van $1 per doos bananen. Voor de plantages geldt dat de Fairtrade-premie volledig ten goede komt aan de arbeiders en hun gemeenschap: zij bepalen in samenspraak met het management van de plantage aan welke projecten het geld wordt besteed.

  Naast eerlijke handel ver weg is ook eerlijke handel dichtbij van belang. Op initiatief van onze groothandel Kruidenier hebben we nu de beschikking over een eerlijk assortiment paddestoelen gegarandeerd (via Fair Produce NL) zonder de inzet van illegale en/of onderbetaalde buitenlandse werknemers.

  Verklaringen

  Keurmerken
 • Emissies naar de lucht

  Albron CO2-voetafdruk

  De CO2-prestatieladder is een instrument om organisaties te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruikmaken van middelen en het gebruik van duurzame energie. Albron heeft, als eerste organisatie binnen de foodservice, haar broeikasgasaanpak laten afmeten aan de zogenaamde CO2-prestatieladder en daarbij het CO2-bewust certificaat op niveau 3 toegekend gekregen

  De overvloedige uitstoot van broeikasgassen speelt een belangrijke rol in de opwarming van de aarde en de klimaatveranderingen die daar een gevolg van zijn. Een zogenaamde CO2-voetafdruk geeft inzicht in hoeveel broeikasgassen een bedrijf veroorzaakt.

  Albron heeft begin 2009 adviesbureau DHV opdracht gegeven de CO2-voetafdruk van onze hoofdkantoren te berekenen. Dit heeft geresulteerd in een inventarisatie van onze CO2-emissies in scope 1 en 2 gedurende het jaar 2009 conform ISO 14064-1.

  Op basis van dit eerste rapport hebben wij besloten om de CO2-uitstoot op onze hoofdkantoren in de daarop volgende jaren met minimaal 4% per jaar terug te willen brengen. In deze berekening worden meegenomen:

  • de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van de ingekochte energie;

  • elektriciteit;

  • koelvloeistoffen;

  • ons (lease)wagenpark;

  • zakelijke vliegreizen;

  • zakelijk gereden kilometers met privé auto's.

  Om deze vermindering in CO2-uitstoot ook daadwerkelijk te realiseren zijn en worden er diverse maatregelen genomen zoals de overstap naar groene elektriciteit en energie, een continue aanscherping van ons leasebeleid gericht op nog zuiniger auto's en diverse maatregelen om ons energiegebruik op het hoofdkantoor te verminderen zoals zuiniger verlichting, bewegingssensoren op verlichting en een betere afstelling van klimaatinstallaties.

  Verklaringen

  Keurmerken
 • Energie

  Albron tekent Energie Convenant Utrecht

  De overvloedige uitstoot van broeikasgassen speelt een belangrijke rol in de opwarming van de aarde en de klimaatveranderingen die daar een gevolg van zijn. Een zogenaamde CO2-voetafdruk geeft inzicht in hoeveel broeikasgassen een bedrijf veroorzaakt.

  Albron heeft begin 2014 het ECU, Energie Convenant Utrecht ondertekent.  Met het programma “Utrecht Energie” wil de stad samen met partners werken aan ambities als:

  - CO2 neutraal in 2030 en

  - reductie 75.000 ton CO2 in 2012

  Albron en de gemeente Utrecht zullen zich samen inspannen om deze doelstellingen te realiseren door onder andere het opstellen van een reductieplan, energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar en wederzijds inzicht verschaffen in de CO2 rapportage.

  Verklaringen

  Keurmerken
 • Grondstoffen en reststromen

  Duurzamer assortiment

  Albron is continu op zoek naar betaalbare producten die nog lekkerder, gezonder en duurzamer zijn. Uitgangspunt is dat we kiezen voor producten met een daadwerkelijke duurzaamheidswinst (aantoonbaar gemaakt via algemeen geaccepteerde en onafhankelijke controlesystemen) met een sterke voorkeur voor producten van Nederlandse bodem. Zoals het brood van onze biologische bakker Carl Siegert, onze fokker van Milieukeur varkensvlees Suzanne Verhoeven en Harrie en Karin Janssen, één van onze producenten van biologische melk.

  Vanuit ons brede aanbod aan verduurzaamde producten kan uitstekend invulling gegeven worden aan de criteria duurzaam inkopen van de overheid, maar ook klanten die (veel) verder willen gaan (zoals 100% duurzamere producten) worden al jaren door Albron bediend.

  Keurmerken
 • Transport

  Sligro is onze partner op het gebied van inkoop en logistiek. Zij zorgen ervoor dat de juiste producten op het juiste moment op onze locaties zijn, zodat we onze gasten kunnen voorzien van lekker eten en drinken. Elke dag weer. Om dit te verzorgen rijden er dagelijks vrachtwagens van Sligro door het hele land. Dit zorgt natuurlijk voor CO2-uitstoot, wat niet goed is het voor het milieu. Gelukkig doet Sligro er alles aan om de uitstoot van CO2 te reduceren. 

  Een paar maatregelen van Sligro:

  • Het verlagen van de CO2 uitstoot per km. Daarvoor participeren wij in verschillende experimentele tec brandstoffen als CNG en LNG. Vrachtauto’s dus waarmee potentieel een substantiële reductie van de CO2-uitstoot kan worden bereikt.

  • Het inzetten van langere en hogere vrachtwagens, de LZV’s (Langere  en Zwaardere Vrachtautocombinatie)  en dubbeldekkers.

  Keurmerken
 • Water en bodem

  Net als elke organisatie heeft Albron invloed op de natuur. Daarom proberen wij in onze manier van ondernemen zoveel mogelijk rekening te houden met planten, dieren, milieu en klimaat van vandaag en morgen. Dit geldt voor de producten en diensten die we inkopen, maar evengoed voor onze eigen bedrijfsvoering. In 2008 heeft Albron naast het allernieuwste ISO 9001: 2008 certificaat (kwaliteitsmanagement) ook het ISO 14001:2004 certificaat (Milieuzorg) behaald. Een ISO 14001-certificaat betekent dat een organisatie werkt aan vermindering van de milieubelasting. Albron verplicht zich hiermee te zoeken naar mogelijkheden om de milieubelasting van haar organisatie en producten te verminderen.

  Verklaringen

  Keurmerken