Rainbow AgroBedrijfsgegevens

  • Rainbow Agro

Actieve thema's

  • Grondstoffen en reststromen

    Wij zijn als penvoerder betrokken bij een groot onderzoeksproject betreffende het omzetten van vis afval naar dier- en visvoer. Dit onderzoek wordt gedaan in samenwerking met o.a. Wageningen UR en enkele private partners. Het proces betreft het vermalen van het afval tot een slurrie waarna het vermengd wordt met bepaalde zuren en bacterieën. Dit resulteert in het zogenoemde vis-silaat. Dit product heeft een zeer beperkte geur emissie en is tot 12 maanden houdbaar. Ten opzichte van de productie van vismeel zijn hier de investeringen laag en de benodigde hoeveelheden klein om economisch rendabel te zijn. Daarnaast vraagt het geen hoog technisch personeel en is het proces eenvoudig te monitoren. In feite DE oplossing voor met name Afrikaanse landen waar een grote behoefte is aan eiwitrijk diervoer.

    Gezien de problemathiek in de visserij, waarbij het verplicht is gesteld om alle vis (Inclusief bijvangst) aan te landen, zoekt men een oplossing voor de bijvangst. Deze mag niet direct voor humane consumptie geschikt zijn. Daarom hopen we samen met o.a. Innofish met een pilotproject te kunnen starten. Dit kan parallel aan het reeds opgestarte R&D project uitgevoerd worden.