Banken Champignons Group

De heer Banken begon in de jaren '50 met de teelt van verse champignons en breidde zijn bedrijf in de loop van de tijd uit met het produceren van compost en handelsactiviteiten.

Sindsdien is Banken Champignons Group uitgegroeid tot een van de meest vooraanstaande internationale teelt- en handelsbedrijven in paddenstoelen en paddenstoelenspecialiteiten. Naast de eigen teeltbedrijven beschikken wij over een groep telers die exclusief voor ons telen.

Een goede relatie opbouwen met onze afnemers is een kernwaarde binnen ons bedrijf. Wij leveren vakmanschap, goede service en zijn flexibel als het om de wensen van afnemers en consumenten gaat. Daarbij worden de meeste producten in onze eigen computer gecontroleerde koelwagens naar afnemers gebracht. Wij kunnen dag en nacht leveren, 365 dagen per jaar en over de gehele wereld. Ruim 750 ton verse paddenstoelen worden wekelijks marktgereed gemaakt en afgeleverd bij de (inter)nationale retail, foodservice, im- en exporteurs en groothandelaren.

De kwaliteit van onze verse producten is op hoog niveau gegarandeerd doordat we voldoen aan kwaliteitseisen van BRC, IFS, SKAL en Global GAP. Tevens voldoet Banken Champignons BV aan de eisen van
Fair Produce.

In 2016 maakt Banken Champignons BV een start met het opzetten van een MVO managementsysteem op basis van ISO26000. Hiermee zal het de komende jaren meer structuur aanbrengen in haar MVO activiteiten. Dit systeem is gebaseerd op de 7 principes van MVO, dialoog met stakeholders, een gefundeerde keuze voor de MVO onderwerpen waarmee je aan de slag gaat en een MVO plan.

Banken Champignons Group heeft vestigingen in Nederland, België en Polen.Bedrijfsgegevens

Contactgegevens

 • QESH Afdeling
 • Quality@bankenchampignons.com
 • Telefoon: 024 3667444

Actieve thema's

 • Arbeid

  Het welzijn van werknemers hebben wij hoog in het vaandel staan. Binnen ons MVO beleid houden wij ons daarom zowel bezig met de veiligheid en het welzijn van onze eigen werknemers als het verzet tegen misstanden in de keten.

  Om die reden hebben wij een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het keurmerk Fair Produce. Het keurmerk garandeert dat de producten zijn vervaardigd door medewerkers die daarvoor fair zijn behandeld: zij krijgen een eerlijk loon volgens de Nederlandse wet- en regelgeving, beschikken over goede huisvesting en werken onder goede arbeidsomstandigheden (meer info: Fair Produce). Onze Nederlandse en Belgische bedrijven en Nederlandse leveranciers zijn dan ook Fair Produce gecertificeerd.

  Onze verantwoordelijkheid als handelsbedrijf rijkt echter verder dan Nederland en België. Daarom streven wij ernaar dat alle Europese telers die leveren aan Banken Champignons voldoen aan GRASP, een extra module bij Global GAP die veiligheid en welzijn van medewerkers borgt.
  Een deel van onze importproducten komt uit landen waar het niet vanzelfsprekend is dat medewerkers onder goede arbeidsomstandigheden (zoals de fundamentele arbeidsrechten van
  ILO) werken. Voor 2020 stellen we ons daarom als doel om ook voor deze landen bij te dragen aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden, door hen te stimuleren om internationale richtlijnen na te komen. Zo willen we bijdragen aan het voorkomen van misstanden in de keten.

  In 2016 zijn wij gestart met ons eigen opleidingsprogramma. Onder de naam ‘Banken Academy’, krijgen alle trainingen op het gebied van voedselveiligheid, werkprocedures, machines,  hygiëne en Food Defense.

  Keurmerken
 • Energie

   Banken Champignons neemt haar verantwoordelijkheid voor de effecten die zij heeft op haar omgeving en het milieu. Wij streven ernaar om onze prestaties op het gebied van milieu waar mogelijk te verbeteren. Hierbij nemen we altijd de langetermijneffecten in overweging en proberen we de opties te kiezen die op de lange termijn het beste zijn voor het milieu en de omgeving.

  Dit is een fundamenteel onderdeel van onze ondernemingsvisie. De afgelopen jaren heeft onder andere al bijgedragen aan de volgende resultaten:

  • We beschikken sinds 2012 over een van de meest moderne en duurzame panden in de sector;
  • Monitoren van hulpbronnen, brandstoffen en afval van alle vestigingen;
  • Winst MVO Award 2015 van de stichting ‘De Maatschappelijk MeerWaarde’;
  • Maatregelen om het wagenpark duurzamer te maken.  

  In de toekomst blijven we onszelf als onderdeel van ISO26000 prikkelen door het opstellen van milieudoelstellingen en actieplannen. Hierbij spelen de belangen van onze stakeholders een belangrijke rol.

 • Transport

   Banken Champignons Group probeert haar wagenpark continu te verbeteren om duurzamer te rijden. Al onze vrachtwagens voldoen aan de Euro 6 emissie-eisen.  In de toekomst willen wij waar mogelijk gaan werken met Lange Zware Vrachtwagencombinaties (LZV’s). Wij proberen waar mogelijk onze chauffeurs te stimuleren om zuinig te rijden. Hiertoe maken wij gebruik van boordcomputers , waarop een cijfer aangeeft hoe zuinig er gereden wordt.  Tevens volgen al onze chauffeurs een cursus “het nieuwe rijden”, waardoor zij zich bewust zijn van de mogelijkheden om zuiniger te rijden.
  Het brandstofgebruik bij Banken Champignons Group wordt gemonitord. Hierdoor zijn wij in staat om verbetermogelijkheden te identificeren en concrete doelstellingen te stellen.