Bakkersland BV

Bakkersland ontstond in 1999, toen tien vooruitstrevende familiebedrijven hun krachten bundelden om onder de vlag van Bakkersland hun gezamenlijke toekomst tegemoet te gaan. Ondanks het relatief korte bestaan van onze organisatie kunnen we putten uit vele jaren vakmanschap. Inmiddels zijn we vijftien jaar verder. De samenvoeging heeft ons in staat gesteld een breed assortiment bakkerijproducten te bieden. Wij zien kansen om ons bedrijf steeds verder te ontwikkelen en te laten groeien. Daarom investeren we in kennis, samenwerking, mensen, producten en middelen.

De beste bakker van de buurt zijn, dat is waar we voor gaan. We willen dat consumenten iedere dag kunnen genieten van ons heerlijke brood en gebak. Zo komen de producten die wij dagelijks leveren aan de winkels van onze klanten bij miljoenen huishoudens terecht, waar ze gebruikt worden bij verschillende consumptiemomenten. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat die producten smakelijk, puur én duurzaam geproduceerd zijn.

Het consumentenbewustzijn neemt steeds verder toe. Consumenten willen inzicht in de herkomst van hun voedsel. Ze willen weten hoe hun voedsel bewerkt is, onder welke condities medewerkers werken en welk effect de productieketens hebben op het milieu. Voor ons als producent en voor onze afnemers is het zaak hierover transparant te zijn.

Wij zetten ons voortdurend in voor steeds verdere verduurzaming van onze keten. Niet alleen omdat wet- en regelgeving het van ons vragen, maar vooral omdat we vanuit onze leidende rol in de branche zien dat we op veel fronten een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Dat doen we door kritisch te zijn op onszelf en op onze leveranciers en heel bewuste keuzes te maken.

Duurzaamheid is het fundament van onze bedrijfsvoering.  We hebben al flinke stappen gezet, maar onze ambities reiken verder. Via deze weg delen we onze visie op duurzaamheid en vertellen we wat we nu en in de toekomst doen om onze ambities waar te maken.

We horen graag wat u van ons MVO-beleid vindt en uw ideeën om verder te verbeteren!Bedrijfsgegevens

 • Bakkersland BV
 • Baronieweg 15, Postbus 18
 • 5321 JV, 5320 AA Hedel
 • Gelderland
 • Telefoon: +31 (0)73 59 90 800
 • Website: http://www.bakkersland.com

Contactgegevens

 • Afdeling QESH
 • info@bakkersland.com
 • Telefoon: +31 (0)73 59 90 800

Actieve thema's

 • Arbeid

  Bij Bakkersland vinden we dat onze medewerkers aan de basis staan van onze organisatie. Hun duurzame inzetbaarheid staat voor ons dan ook centraal. Het zijn onze mensen die Bakkersland samen beter maken en voor nog mooiere en betere producten zorgen. We investeren systematisch in een aangename, veilige werkomgeving en houden de kennis, kunde en motivatie van onze mensen op peil.

  AWARENESS-TRAININGEN

  Een veilige werkomgeving begint bij een alerte werknemer.  Daarom geven we onze medewerkers ‘awareness-trainingen’, bedoeld om onveilige situaties in de werkomgeving eerder te signaleren en daarmee ongelukken te voorkomen. We stimuleren een werkomgeving waarin medewerkers risico’s met elkaar bepreken en incidenten te allen tijde gemeld worden bij de leidinggevende.

  PROGRAMMA ‘SAMEN RIJZEN’

  We hechten bij Bakkersland sterk aan onze ambities, kernwaarden en (MVO-)doelen. We zijn voortdurend in beweging, we veranderen en vernieuwen. Dat vraagt nogal wat van onze medewerkers. Omdat we willen dat onze leidinggevenden een voortrekkersrol vervullen, ontwikkelden we speciaal voor hen het programma Samen Rijzen. Daarin helpen we ze op weg in hun rol als ambassadeur binnen ons bedrijf en bieden we ze de gelegenheid om hun leiderschapskwaliteiten verder te ontwikkelen.

  BAKKERSLAND AWARDS

  Bijzondere prestaties verdienen extra aandacht, vinden wij. Daarom reiken we jaarlijks ‘Bakkersland Awards’ uit aan collega’s die op een speciale manier hebben bijgedragen aan ons bedrijf. Bijvoorbeeld met een spontane samenwerkingtussen afdelingen, een innovatief idee voor gezondere ingrediënten of een structurele verbetering van de veiligheid of kwaliteit.

  VITALITEIT

  Een duurzaam inzetbare medewerker is een fitte medewerker. Preventie is het speerpunt van ons vitaliteitsbeleid. Risico’s  signaleren we tijdig en we anticiperen erop door medewerkers trainingen aan te bieden om ze te leren omgaan met mentale en fysieke belasting. We stimuleren beweging met ons Fietsplan en met Bakkersland Fit. Daarmee kunnen deelnemers gedurende het jaar meedoen aan sportieve programma’s die worden gefaciliteerd door Bakkersland.

   

 • Eerlijke handel

  Bij Bakkersland willen we producten met duurzame grondstoffen leveren. Daarom verdiepen we ons in de herkomst en eigenschappen van die grondstoffen en kiezen we onze leveranciers zorgvuldig. 

  CODE OF PRACTICE

   

  Onze Code of Practice bevat de duurzaamheidseisen voor onze grondstoffen. Overal ter wereld controleren we onze leveranciers op de naleving daarvan. Voorbeelden van onze eisen zijn dat grondstoffen alleen UTZ-gecertificeerde cacao mogen bevatten. Het gebruik van AZO-kleurstoffen in onze grondstoffen is verboden en onze biologische producten worden gemaakt met grondstoffen van leveranciers met een SKAL-certificaat. Vers fruit komt van leveranciers binnen een straal van 9 kilometer vandaan en we gebruiken alleen scharrel of vrije-uitloopeieren, mass balance palmolie en vanaf 2016 honderd procent segregated RSPO-palmolie in onze producten.

  LEVERANCIERSVOORWAARDEN

  Onze grondleveranciers zijn strategische partners. We kiezen ze zorgvuldig, bezoeken ze regelmatig, werken lang met ze samen en houden het aantal beperkt. Ook staan ze garant voor eerlijke handel, veilige werkplekken, werknemersrechten, dierenwelzijn en het uitsluiten van kinderarbeid.

   

  Keurmerken
 • Energie

  Brood is een gezonde bron van energie, maar het kost ook energie om het te maken. We kunnen niet zonder brandstof bij het transport naar onze klanten. Het terugdringen van onze milieu-impact is een belangrijk speerpunt van ons duurzaamheidsbeleid. We werken er onder meer aan door onze dagelijkse transporten en productietijden scherp te plannen samen met onze ketenpartners. Door op grote schaal te produceren, verminderen we ons energieverbruik aanzienlijk.

  ONDERHOUD EN VERNIEUWEN OVENS

  Om met minder energie meer te produceren richten we ons op de installaties met het grootste energieverbruik. Zo voeren we een grootscheeps onderhouds- en vervangingsprogramma uit voor onze ovens. We onderzoeken de mogelijkheden van volledige LED-verlichting, warmteterugwinning van ovens, het gebruik van bewegingsschakelaars en het tegengaan van luchtlekkage. Ons Operational Excellence-programma helpt ons om alles in één keer goed te doen en energieverspilling te voorkomen.

   

 • Grondstoffen en reststromen

  Onze bakkerijen verwerken dagelijks grote hoeveelheden grondstoffen in onze producten. Het is onderdeel van ons vak om die grondstoffen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Uitval, overproductie en retourstromen beperken we nu al tot een minimum. Met ons Operational Excellence-programma dagen we onszelf uit om iedere dag opnieuw nog slimmer te werken en dringen we de verspilling van grondstoffen steeds verder terug.

  REDUCTIE VOEDSELAFVAL

  Voedselverspilling is wereldwijd een groot probleem. We realiseren ons goed dat ook van ons brood en gebak dat de Nederlandse consument koopt, helaas vaak een deel verloren gaat. Door samen met klanten en consumenten te onderzoeken hoe we verspilling met doeltreffende ideeën kunnen tegengaan, nemen we hierin onze verantwoordelijkheid. Bij onverhoopte overproductie werken we onder meer samen met de Voedselbank.

  NUTTIG GEBRUIK VAN RESTSTROMEN

  Elke dag weer doen we bij Bakkersland onze uiterste best om reststromen zoveel mogelijk te voorkomen. Krijgen we toch te maken met retourproducten en productie-uitval, worden die verwerkt tot diervoeder, zodat er niets in de keten verloren gaat.

  VERBETERTEAMS

  Dat onze medewerkers creatief en betrokken zijn als het om verspilling gaat, bewijzen onder verbeterteams met als markant voorbeeld ons Tom Poes team. Dit team wist met eenvoudige aanpassingen het snijverlies bij de productie van onze tompoucen met maar liefst 75% te verminderen. Naast het Tom Poes team zijn er inmiddels tientallen verbeterteams actief binnen het bedrijf met steeds nieuwe verbeterkansen die opgepakt worden.

  VERPAKKINGEN

  Duurzame producten alleen zijn niet genoeg voor ons. We willen ze ook duurzaam verpakken. Met onze leveranciers hebben we afgesproken dat we alleen nog recyclebare kunststof pallets gebruiken. Onze verpakkingen zijn FSCgecertificeerd en in 2015 introduceren we cradle to cradle golfkartonnen verpakkingen. Ook gebruiken we steeds meer biobased en recyclebare materialen.

  AFVALVERWERKER ALS PARTNER

  Samen met onze afvalverwerker hebben we vastgesteld dat we nu al 30% milieubesparing realiseren met het scheiden van al ons papieren afval, plastics, KCAmateriaal en TL-buizen. We zetten deze besparingsmaatregelen door om onze CO2-footprint verder te verkleinen.

   

 • Transport

  DISTRIBUTIE

  Bakkersland is een grote speler op het gebied van distributie. Dat brengt extra verantwoordelijkheden met zich mee in het terugdringen van onze impact op het milieu. We gebruiken een ‘Cross Dock center’ om de bevoorrading van winkels slim te organiseren. Onze belangrijkste transporteurs hebben een Lean and Green Award-label.