Convenant Transitie mosselsector en natuurherstel Waddenzee 2008-2020

Doelstellingen:

In 2020 is mosselzaadvangst helemaal los van de bodem; te komen tot een ecologisch gezonde Waddenzee met schoon water, schelpdierbanken en zeegrasvelden, en voldoende voedsel en rust voor dieren; ontwikkeling van de mosselsector tot een duurzame, stabiele, en economisch gezonde bedrijfstak.