Convenant Antibioticaresistentie dierhouderij 2008-2013

Het doel van dit convenant is te komen tot een reductie van antibioticaresistentie en een verantwoord gebruik van antibiotica in de dierhouderij. Dit convenant bevat afspraken voor de vier relevante dierhouderij sectoren, te weten: varkens, vleeskuikens, vleeskalveren en melkvee/vleesvee rund. Elke sector heeft de eigen specifieke structuur. Om een zekere eenduidige benadering in de sectoren te verzekeren zijn algemene uitgangspunten toegepast.

Reductie gebruik antibiotica in 2013 met 50% t.o.v. 2009

 

Thema's waarop de afspraak van toepassing is:

Dierenwelzijn en diergezondheid